Spellenkast

7 Wonders

7 Wonders
7 Wonders

7 Wonders

Auteur(s): Antoine Bauza
Aantal spelers: 2 - 7
Speelduur: 30 min
Categorieën: kaartspel, draften
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk+

Beschrijving: Dit spel was de hype van Essen 2010. Het is dan ook een aangenaam snel spel, dat verrassend goed werkt met alle spelersaantallen (ook met 7!). In 7 Wonders beheert u één van de 7 klassieke wereldwonderen. U gaat gedurende 3 tijdperken zoveel mogelijk punten proberen op te bouwen. Aan het begin van 1 tijdperk krijgt u een stapel kaarten, 1 meer dan er spelers zijn. U bekijkt deze, selecteert er 1 en legt deze op uw wonder. Vervolgens geeft u deze door aan een buurman (links of rechts hangt van het tijdperk af). Daarna draait iedereen zijn kaart om. Hij kan deze op 3 manieren inzetten.
Ofwel bouwt hij ze. Daarvoor heb je de nodige grondstoffen nodig. Die heb je ofwel zelf, ofwel koop je die bij je linker- en/of rechterbuurman. Dit laatste is een gegeven dat voor het hele spel geldt, je houdt enkel rekening met je directe buren (vandaar dat het spel ook uitstekend werkt met meerdere spelers). Je kan de kaart ook inzetten om 1 van je 3 bouwvelden aan je Wonder te voltooien. Dit geeft je ofwel punten, ofwel een speciale eigenschap. Ofwel geef je de kaart gewoon af om geld te krijgen.
Er zijn verschillende soorten gebouwen. Bruine gebouwen produceren 1 van de 4 grondstoffen, grijze gebouwen 1 van de drie goederen. Gele gebouwen manipuleren de markt. Je kan bvb. goedkoper goederen/grondstoffen kopen bij 1 van je buren of krijgt op 1 of andere manier geld. Blauwe kaarten zijn puntenkaarten. Rode kaarten hebben met het militaire sterkte te maken. Aan het einde van elk tijdperk ga je immers oorlogje voeren met je buren wat je plus- of minpunten kan opleveren. De groene kaarten hebben te maken met uitvindingen. Je wilt enerzijds sets van verschillende uitvindingen (elke set levert 7 punten op), anderzijds wil je ook dezelfde uitvinding, want krijg je kwadratisch punten (1 uitvinding, één punt, 2 geeft vier punten, 3 negen punten, enz.). In tijdperk 3 komen er ook nog paarse kaarten bij. Zeer duur om te bouwen, maar ze kunnen je dan ook erg veel punten opleveren. In elk tijdperk wordt het stapeltje kaarten dus verder doorgegeven tot er maar 1 kaart meer overschiet die wordt afgelegd. Aan het einde van het tijdperk wordt dus een oorlog uitgevochten waarna een volgend tijdperk start. Na 3 tijdperken volgt de puntentelling en de speler met de meeste punten wint.

Abluxxen (Linko)

Abluxxen (Linko)
Abluxxen (Linko)

Abluxxen (Linko)

Auteur(s): Michael Kiesling & Wolfgang Kramer
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 25 min

Beschrijving: Abluxxen of Linko is een schoonvoorbeeld van hoe je met een simpel deck kaarten en weinig spelregels een fantastisch kaartspel kan maken. In dit kaartspel heb je een deck kaarten met daarin telkens 8 exemplaren van de waardes 1 tot en met 13 en 4 jokers. Deze worden geschud en iedere speler krijgt 13 kaarten. Als je aan de beurt bent, dan moet je kaarten uit je hand spelen, waarbij de enige 2 regels zijn dat als je meerdere kaarten tegelijkertijd wil spelen ze allen dezelfde getalwaarde moeten hebben (uitgezonderd jokers) en dat ze geen kopie mogen zijn van wat je eerder al gespeeld hebt. Heb je bijvoorbeeld al eens twee kaarten met de waarde 7 gespeeld, dan kan je nog steeds één kaart met de waarde 7 of drie of meer kaarten met de waarde 7 spelen, of 2 kaarten met een waarde die alles behalve 7 hebben.

Kaarten die je speelt bouw je piramidegewijs op, waarbij de laatst gespeelde kaarten je 'vrije' kaarten zijn. Nadat je je kaarten hebt gespeeld kijk je of je geen kaarten wegspeelt van andere spelers, waarbij er enkel naar de vrije kaarten van een speler gekeken wordt. Kaarten worden weggespeeld als het aantal kaarten exact hetzelfde is en jouw kaarten een hogere waarden hebben (bvb. twee 8'en spelen twee 5'en weg, maar hadden er drie 5'en (= ander aantal kaarten) of twee 9's (= hogere waarde dan wat jij hebt gespeeld) gelegen, dan gebeurde er niets). Speel je kaarten weg, dan beslis je of jij die kaarten wil hebben of niet. Neem jij de kaarten, dan neemt de speler wiens kaarten je neemt er evenveel terug op handen door te kiezen uit de zes openliggende kaarten in het midden of van de gedekte trekstapel. Wil je ze niet, dan heeft de getroffen speler de mogelijkheid om ze ofwel terug op handen te nemen, ofwel af te leggen en evenveel kaarten bij te nemen als er werden weggespeeld. De enige manier om kaarten bij te krijgen is om kaarten weg te spelen en ze op handen te nemen, maar de clou van dit spel is om niet te hebberig te zijn, want voor je het weet blijf je er mee zitten en heb je extra minpunten aan je broek.

Een ronde eindigt immers als ofwel iemand zijn hand heeft leeggespeeld ofwel als de trekstapel onvoldoende kaarten bevat om het midden tot 6 aan te vullen. Elke kaart op handen is 1 minpunt elke gespeelde kaart voor je op tafel is 1 pluspunt. Het verschil tussen de 2 is jouw score. Het hoogste totaal wint de ronde en je speelt evenveel rondjes als er spelers zijn. Wie de hoogste totaalscore heeft, die wint het spel.

Adel Verplichtet (= Hoity Toity)

Adel Verplichtet (= Hoity Toity)
Adel Verplichtet (= Hoity Toity)

Adel Verplichtet (= Hoity Toity)

Auteur(s): Klaus Teuber
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 45 min.
Categorieën: outguess-your-opponent, set collection
Moeilijkheidsgraad: makkelijk

Beschrijving: In Adel Verplicht kruipen de spelers in de huid van Engelse Lords, die, in hun club bijeen gekomen, een wedstrijd zijn aangegaan: wie weet de mooiste en meest bijzondere kunstobjecten bijeen te brengen? De spelers plaatsen hun pion op het bord en hebben enkele geldkaarten ter beschikking samen met 2 dieven om hun tegenstanders te bestelen en een detective om de dieven van de tegenstanders in de kraag te vatten. Verder begint iedereen alvast met een collectie van 3 kunstvoorwerpen.
Iedere ronde bestaat uit twee fasen: eerst beslissen de spelers in het geheim of ze in het kasteel of in het veilinghuis hun slag willen slaan. Vervolgens kiezen de spelers per locatie wat ze daar willen doen, wederom in het geheim. De spelers die voor het veilinghuis gekozen hebben, kunnen een van de aanwezige kunstobjecten kopen om hun collectie uit te breiden, of een dief inzetten. De speler die het hoogste bedrag heeft geboden legt zijn geldkaart in de kassa en neemt het voorwerp van zijn keus. Heeft één speler een dief ingezet, dan mag hij deze geldkaart vervolgens stelen. Zijn er meerdere dieven, dan lopen ze elkaar in de weg en krijgen ze niets.
In het kasteel heeft men keuze uit 3mogelijkheden: spelers kunnen een tentoonstelling houden, een dief inzetten of een detective inzetten. Wie een tentoonstelling houdt, moet een collectie van minstens drie opeenvolgende kunstkaarten laten zien. De voorwerpen hebben immers letters van A t/m F. De twee spelers met de grootste collectie krijgen punten. Voor ieder punt dat je krijgt, verplaats je je pion een vakje op het bord. Wie een dief heeft ingezet, mag van alle spelers die een tentoonstelling hebben gehouden, een voorwerp naar keuze stelen. Maar als er een detective aanwezig is, worden dieven daarna in de gevangenis gegooid. Een speler die met zijn detective een dief betrapt, krijgt zoveel punten als de positie die hij op dat moment op het bord bekleedt. Er zijn net zoveel gevangenissen als het aantal spelers. Zijn ze allemaal vol en komt er nog een dief bij, dan wordt de eerste dief weer vrijgelaten.
Dit gaat zo door tot een speler bij de dinertafel aankomt, aan het eind van het bord. Iedere speler laat nu zijn grootst mogelijke collectie zien, en weer krijgen de twee spelers met de grootste collecties punten. Wie daarna het verst vooraan ligt met zijn pion, dieheeft gewonnen.

Adventurers: The Temple of Chac

Adventurers: The Temple of Chac
Adventurers: The Temple of Chac

Adventurers: The Temple of Chac

Auteur(s): Guillaume Blossier & Frédéric Henry
Aantal spelers: 2 - 7
Speelduur: 30 min
Categorieën: schatten verzamelen, actiepunten, press-your-luck
Moeilijkheidsgraad: makkelijk.

Beschrijving: In Adventurers: The Temple of Chac ben je zonet vastgeraakt in een Maya-tempel die volgestouwd is met schatten. Je begint al in een schattenkamer, maar de muren komen steeds dichter en dichter naar elkaar. Vervolgens moet je kiezen of je de short-cut neemt langs het lavaveld (en dan heb je hopelijk heel goed in de schattenkamer bestudeerd én onthouden waar de vallen in de lava liggen) of de veilige, maar langere omweg neemt, waar je weliswaar altijd kan proberen om een heiligenbeeld (= veel punten) uit een nis los te rukken.
Als je deze klip omzeilt hebt, kan je alweer een kortere weg kiezen door in de rivier te springen, maar dan ga je aan het einde moeten hopen dat je niet door de waterval wordt meegesleurd. Iets verder dan de rivier is er een wankele brug waar de planken van afvallen en je een stabiliteitstest zal moeten ondergaan. Helemaal rondgaan is hier wellicht geen optie meer. Waarom vraagt u zich af? Wel door dat rollend rotsblok dat achter je aan komt gerold en als je het al kan ontwijken, recht naar de enige uitweg rolt en jou voor eeuwig en altijd opsluit als je niet tijdig uit de tempel geraakt. En omdat meer schatten je steeds minder bewegingspunten gaat opleveren, zal je een goede balans moeten vinden tussen schatten verzamelen en tijdig de tempel verlaten. Van al die spelers die de tempel op tijd hebben kunnen verlaten, wint diegene die de meest waardevolle schatten heeft.

Age of Empires III: The Age of Discovery

Age of Empires III: The Age of Discovery
Age of Empires III: The Age of Discovery

Age of Empires III: The Age of Discovery

Auteur(s): Glenn Drover
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 120 min
Categorieën: meerderheden, worker placement, civilisatie
Moeilijkheidsgraad: Moeilijk-

Beschrijving: Age of Empires III is een succesvolle uitgave van het bekende computergame. Wie houdt van heel veel miniaturen en mooie componenten, moet zich zeker dit spel aanschaffen. Doel van het spel is om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in de Nieuwe Wereld, ten tijde van de kolonisatie. Daarvoor kan je dan verschillende soorten volk recruteren zoals een verkoper, een missionaris of een soldaat die je dan slim moet inzetten op de verschillende actievelden. Het spel wordt gespeeld in acht ronden, die ieder uit zo’n tien fasen bestaan (de meeste daarvan zijn administratief, zoals het krijgen van inkomsten of punten). Het hart zit in de eerste twee fasen, namelijk kolonisten inzetten en de actievelden afhandelen. Uiteindelijk gaat het om het krijgen van punten. De meeste punten worden vergeven door het hebben van meerderheden in de verschillende koloniën van de Nieuwe Wereld. Wordt het in de koloniën een beetje te druk, dan kun je er soldaten heen sturen om je medespelers wat in toom te houden. Daarnaast is ook het ontdekken van koloniën lucratief. Verder zijn er allemaal gebouwen te koop, waarvan er enkele aan het eind nog punten opleveren. De speler met de meeste punten wint.

Age of Industry

Age of Industry
Age of Industry

Age of Industry

Auteur(s): Martin Wallace
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 90 - 120 min
Categorieën: economisch, routes uitbouwen
Moeilijkheidsgraad: moeilijk

Beschrijving: Age of Industry is wat Martin Wallace zelf omschrijft als 'a much smoother version of Brass'. Dit spel is dan ook toegankelijker en heeft een kortere speelduur. Het spelbord is tweezijdig met aan de ene kant Duitsland en aan de andere New England.
Een spelronde bestaat uit 3 fasen. De belangrijkste is de actiefase. Iedere speler mag 2 acties doen. De meeste zijn gekoppeld aan kaarten die in 2 soorten bestaan: locatiekaarten en technologiekaarten. Locatiekaarten laten je toe om in een bepaalde locatie te bouwen, technologiekaarten om een bepaalde technologie te bouwen op een locatie naar keuze (mits aan de bouwvoorwaarden voldaan is zoals verbonden zijn via je spoorwegen of een haven voor een zeeroute). Je mag altijd je beide acties combineren als je noch de geschikte locatie- noch de geschikte industriekaart hebt en toch een bepaalde industrie wil bouwen op een bepaalde locatie.
Mogelijke acties zijn: industrie bouwen (volgens bepaalde voorwaarden), je spoorwegennet uitbreiden, Goederen gaan verkopen via je spoorweg- of scheepvaartnet, je technologieën gaan ontwikkelen, 2 kaarten nemen of passen. Na de actiefase wordt de spelersvologorde bepaald op basis van hoeveel geld men heeft uitgegeven. Tot slot moet men interest gaan betalen op zijn leningen. Zoals wel vaker bij Wallace start men met 0 geld en zal men dus al meteen moeten gaan lenen. Het spel eindigt als de stapel kaarten op is en minstens 1 speler zijn hand heeft leeggespeeld. Men krijgt dan punten voor zijn spoorverbindingen, het geld dat men heeft (uiteraard moet men eerst alle leningen afbetalen en men verliest punten als men dit niet kan) en voor zijn uitgebouwde industrie. De speler met de meeste punten wint.

Agricola

Agricola
Agricola

Agricola

Auteur(s): Uwe Rosenberg
Aantal spelers: 1 - 5
Speelduur: 120 min
Categorieën: grondstoffen verzamelen, worker placement
Moeilijkheidsgraad: medium- (familievariant) of medium+ (gevorderdenvariant)

Beschrijving: In Agricola beginnen alle spelers met een eenvoudig houten huis, met net genoeg plaats voor een pasgehuwd boerenechtpaar. De boerderij mag dan klein zijn, maar het stel beschikt wel over een aanzienlijke lap grond, klaar om in vruchtbare akkers of weiden omgetoverd te worden. Of om natuurlijk de boerderij te verbouwen, want voor kinderen is er wel extra ruimte nodig en zo'n houten hut is 's winters net wat te oncomfortabel. Boer en boerin zijn onafgebroken in touw om hout te hakken, akkers te ploegen en in te zaaien, hun veestapel uit te breiden, de boerderij op te knappen en tussen de bedrijven door ook nog kinderen te krijgen. Al dit soort acties kun je doen door een gezinslid op het bijbehorende actieveld te plaatsen. Met de twee acties die je met alleen boer en boerin kunt doen gaat het natuurlijk niet erg snel vooruit. Gelukkig kunnen kinderen al op vroege leeftijd aan het werk gezet worden. Maar het boerenbestaan is natuurlijk geen romantisch tijdverdrijf. Met al dat geploeter moet er voor gezorgd worden dat de familie genoeg te eten heeft. Meer handen om te werken betekent meer monden om te voeden. Tijdens het spel wordt er een aantal keren geoogst. Na deze oogst moet er genoeg eten zijn voor iedereen, anders moet er gebedeld worden. En bedelen betekent veel minpunten. Punten krijg je voor dezelfde zaken die je tijdens het spel toch al wilt realiseren: een mooi en groot huis, veel nageslacht, een grote veestapel, een volle graanschuur enzovoort. De speler met de meeste punten wint.

Alchemists

Alchemists
Alchemists

Alchemists

Auteur(s): Matúš Kotry
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Voor vernieuwende, spectaculaire innovaties zit u bij Czech Games altijd goed. Ook bij Alchemists proberen ze de huidige digitale wereld te implementeren in hun bordspel. U gaat namelijk via een gratis app van een smartphone nagaan wat het mixen van bepaalde ingrediënten oplevert. Het spel kan ook zonder de app gespeeld worden, maar dan hebt u een spelmeester nodig die de taken van de app overneemt.

Alchemists duurt 6 ronden. Die begint telkens met het kiezen van de spelersvolgorde. Hoe later u gaat hoe meer voordelen, maar omdat u dan eerder moet inzetten, kunnen uw tegenspelers beter inschatten wat u van plan bent. U kan op diverse locaties gaan inzetten. Op 1 locatie kan u verschillende ingrediënten verzamelen. U kan vervolgens het resultaat van het samenvoegen van 2 van de 8 ingrediënten door een assistent laten doen, die dan wel goud wil als hij een negatief drankje heeft gedronken, of zelf, maar dan moet u afhankelijk van de kleur zelf een straf ondergaan bij het drinken van een negatief drankje (via de app krijgt u een kleur en een + of - symbool als u 2 ingrediënten ingeeft en bij elk spel kiest de app uiteraard andere configuraties). Via dit soort test moet u proberen uitvissen welke chemische component achter welk ingrediënt zit.

Begint u een vermoeden te hebben van welke ingrediënten wat opleveren, dan kan u een publicatie doen. Dit levert reputatie op (kost echter ook goud) en u kan daar ook een puntenzegel in het geheim aan toekennen of een dummyzegel (om uw tegenspelers te misleiden). Bij de puntenzegel zal u het aantal punten in plus of in min krijgen afhankelijk van het al dan niet juist zijn. U kan ook proberen aantonen dat een eerdere publicatie vals was en als u daar in slaagt, dan krijgt u 2 reputatiepunten. Publicaties hebt u nodig om een beurs te kunnen claimen, wat naast goud ook punten oplevert.

U kan drankjes, met een zelf bepaald risicolevel ook gaan verkopen voor goud. Dat goud kan u ook gaan uitgeven aan het kopen van artefacten (er zijn er die tijdens het spel iets doen en er zijn er die punten opleveren). In de 6de ronde kan u als actie uw kennis over de verschillende ingrediënten dan demonstreren op een expo en zo uw reputatie opvijzelen (of neerhalen natuurlijk).

Na rondes 3 en 5 is er ook nog een soort van tussenscore die u reputatie verhoogt of verlaagt naar gelang u al zegels op het bord hebt of niet. Na 6 rondes telt u bij uw reputatie dan nog punten van beurzen, artefacten en zegels bij juiste publicaties op. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Altiplano

Altiplano
Altiplano

Altiplano

Auteur(s): Reiner Stockhausen
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 - 120 min

Beschrijving: Altiplano is de gevorderde versie van Orleans (van dezelfde auteur). Je gaat nog steeds fiches uit een zak trekken en die inzetten om verschillende soorten acties te doen, maar je gaat nu ook door de Zuid-Amerikaanse hooglanden moeten reizen, omdat elke actie gekoppeld is aan een welbepaalde locatie.
Een ronde heeft nog steeds als opbouw: fiches trekken volgens hoe ver je gevorderd bent (in dit geval voorgesteld door de weg), iedereen plant tegelijkertijd zijn acties en dan doet iedereen om en om een actie. Fiches die je gebruikt voor een actie gaan echter niet direct terug in de zak, maar eerst in je kar en pas als je zak leeg is doe je de gebruikte fiches in je zak.
Speciaal in Altiplano is dat je een bepaald karakter krijgt en die brengt welbepaalde grondstoffen en wat geld met zich mee. Maar er zijn heel veel grondstoffen in Altiplano en het is niet evident (en misschien zelfs niet efficiënt) om die allemaal te gaan hebben. Sommige verder gezette grondstoffen zijn punten waard.
Enkele van de speciale acties zijn: een karrenwagen maken (de makkelijkste manier om aan een grondstof te kopen die anders moeilijk voor jou te produceren valt), een opdracht nemen (ook de fiches op de opdracht leggen kost acties), een marktuitbreiding kopen (geeft jou een persoonlijk actieveld), een huis bouwen (maakt bepaalde goederen voor jou waardevoller) en goederen in je warenhuis stoppen (geeft je punten als het schap volledig gevuld is met dat goed en is daarnaast ook een manier om ongewenste fiches in je zak te dumpen).
Het spel is gedaan als de marktuitbreidingen op zijn of alle fiches van 1 locatie op zijn. Dan worden punten geteld voor welbepaalde goederen, vervulde opdrachten, gevulde rijen in je warenhuis, je boten en je huizen. Wie de meeste punten heeft, die wint.

American Rails

American Rails
American Rails

American Rails

Auteur(s): Tim Harrison
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 90 min

Beschrijving: American Rails is een treinaandelenspel met heel weinig spelregels, maar met veel diepgang en een aangename speeltijd. Het bord toont de kaart van Amerika met daarop een aantal steden. Elke stad heeft 2 waardes: een waarde voor als een spoorwegmaatschappij als enige die stad bedient en een lagere waarde voor als meerdere steden de stad bedienen. Van elke maatschappij wordt voor de aanvang van het spel een aandeel geveild en de startstad bepaald. Het geld voor het aandeel komt in de kas van de maatschappij.

Een ronde bestaat uit 3 fasen. In beurtvolgorde (bij de start hangt dit af van op welk tijdstip je een startaandeel gekocht hebt, in latere fases van welke actie je gekozen hebt in de vorige fase (hoe hoger je staat = hoe zwakker de actie, hoe eerder je aan de beurt komt in de volgende ronde)) kiest iedere speler een actie. De mogelijke acties zijn: passen, ontwikkelen (men plaatst een huisje in een stad die kan ontwikkeld worden, wat de inkomsten van de daar aanwezige spoorwegmaatschappijen met $ 2 zal doen stijgen), financieren (neem simpelweg $ 5), neem $ 2/breid 2 uit (je neemt of $2 of breidt het sporennet van een maatschappij waar je minstens 1 aandeel van hebt uit met 1 of 2 blokjes (bouwkosten zijn afhankelijk van terreintype en dienen betaald te worden met geld uit de kas van de spoorwegmaatschappij)), breid 3 uit (analoog maar dan maximaal 3 blokjes plaatsen), veil een aandeel of breid 4 uit (analoog aan breid 2 of 3 uit).

Na 3 actiefasen is er een dividendfase waarbij de inkomsten van elke maatschappij verdeeld worden over de aandeelhouders. Vervolgens checkt men of aan 1 van de 3 eindespelvoorwaarden is voldaan. Is dit niet het geval, dan start men een nieuwe ronde (maximaal 7). Wie op het einde van het spel het meeste geld bezit, die wint het spel.

Among the Stars

Among the Stars
Among the Stars

Among the Stars

Auteur(s): Vangelis Bagiartakis
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: In Among the Stars speelt u vier ronden. U vertegenwoordigd een bepaald ras, wat u een bepaald voordeel gaat geven tijdens het hele spel. Aan het begin van elke ronde krijgt u zes locatiekaarten en 10 geld.
In een speelbeurt kiest u één van uw locatiekaarten uit en voert één van volgende drie acties uit: bouwen van de locatie (de kaart moet orthogonaal aangelegd worden in uw ruimtestation en u gaat daar het nodige geld en soms energie voor moeten betalen; energie komt van uw main of power reactor), bouwen van een power reactor (je wisselt de locatiekaart met een power reactor van de stapel, dit kost 1 geld, maar je hebt weer 2 energieblokjes ter beschikking) of u legt de locatiekaart af om 3 extra geld te nemen.

De locatiekaarten die u niet hebt gekozen geeft u door aan uw linker- of rechterbuurman, naar gelang de ronde (zoals bij 7 Wonders). Nadat alle zes de kaarten zijn gespeeld eindigt de ronde.
De locaties die u hebt gebouwd gaan u ofwel een onmiddellijk voordeel en of punten hebben gegeven ofwel een score op het einde van het spel (locaties met een geel kader) als u tegen dan bepaalde voorwaarden hebt bereikt (bvb. de kaart helemaal omcirkeld met andere kaarten). Na vier ronden volgt er nog de slottelling waarbij u nog punten krijgt voor: bereikte doelen (bij de start van het spel liggen er een aantal opdrachten open), locaties met een geel kader, 1 punt voor elke power reactor die geen energieblokjes meer heeft en nog 1 punt voor elke 3 geld. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Voor wie graag heel veel interactie heeft, bevat het spel ook een 'Aggressive mode'. U voegt dan bij aanvang van de ronde conflictkaarten toe aan de locatiekaarten. Deze zorgen voor meer interactie en vernietiging bij de tegenspelers.

Anachrony

Anachrony
Anachrony

Anachrony

uteur(s): Dávid Turczi, Richard Amann & Viktor Peter
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 60 - 120 min

Beschrijving: Anachrony speelt zich af in een toekomst met heel wat uitdagingen en bedreigingen. Binnen kunnen je werkers nog doen wat ze willen, maar om buiten te gaan, zullen ze zich in een speciaal pak, een zogenaamd exosuit, moeten hijsen.

Anachrony wordt gespeeld over een aantal rondes. Na 4 rondes volgt er een meteorieteninslag en dan duurt het spel nog 1 tot maximaal 3 rondes.

Elke ronde bestaat uit 6 fasen. Eerst is er een voorbereidingsfase waar o.a. nieuwe werkers en grondstoffen beschikbaar komen. Dan is er de Paradox-fase. Om die te begrijpen moeten we even naar fase 4. Daar kan iedere speler namelijk 0 tot 2 zogenaamde warptegels inzetten. Die warptegels zijn als het ware grondstoffen, werkers,... die je al leent uit de toekomt en dan mogelijks gaat afbetalen verder in het spel. Die warptegels leg je op de huidige tijdslijntegel. Wat je in fase 2, de Paradox-fase, checkt is, welke speler(s) de meerderheid hebben op elke tijdslijntegel. Wie een meerderheid aan warptegels heeft, die moet dobbelen en krijgt evenveel paradoxtokens als gerold. Heb je echter 3 paradoxtokens, dan krijg je een anomalie. Dat is zeg maar een negatief gebouw dat je 3 overwinningspunten kost als het er nog ligt op het einde van het spel en het afbreken kost tamelijk wat grondstoffen en een werker.

In de overgeslagen fase 3 beslist iedere spelers hoeveel exosuits hij wil klaarzetten voor zijn werkers. In de eerste 4 rondes zijn er 3 gratis, na de meteorieteninslag is er dat maar eentje meer. De andere exosuits (je hebt er maximaal 6) moet je activeren door energiekernen af te geven.

Fase 5 is de actiefase. Dan kan je jouw werkers inzetten zowel op jouw basis (waar meer mogelijkheden zullen ontstaan naarmate er meer gebouwen bijkomen) of buiten als je een exosuit hebt. Er zijn trouwens 4 soorten werkers (wetenschappers, ingenieurs, administratieve medewerkers en geniën) die elk een bepaald voordeel hebben bij bepaalde acties. Mogelijke acties zijn: water halen, wisselen op de markt, grondstoffen mijnen, nieuwe werkers halen, een speciale tegel verwerven (nodige voor het bouwen van superprojecten) en bouwen. Er zijn verschillende soorten gebouwen die je bouwen, maar met de gele gebouwen kan je bvb. terug in de tijd reizen om je warptegels te gaan af te betalen.

Fase 6 ten slotte is de afruimfase. Na ronde 4 voer je hier ook de meteorietenimpact uit, waardoor er een extra actie (je burgers evacueren) bijkomt, je minder gratis exosuits hebt en het spel vroegtijdig eindigt als alle bonusactietegels die in het spel komen zijn opgebruikt door de spelers.

Op het einde van het spel worden de punten geteld en krijg je punten voor o.a. je gebouwen, bepaalde eindobjectieven waar jij de meerderheid in hebt,... en zijn er minpunten voor niet afbetaalde warptegels en niet afgebroken anomalieën. Wie de hoogste eindscore heeft, die wint het spel.

Aquarium

Aquarium
Aquarium

Aquarium

Auteur(s): Tim De Rycke & Sander Vernyns
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Categorieën: kaartspel, outguess-your-opponents
Moeilijkheidsgraad: makkelijk

Beschrijving: In Aquarium, van het Belgische ontwerpersduo Tim & Sander, probeer je een sterrenaquarium uit te bouwen. Als je aan de beurt bent, kan je ofwel passen, wat je standaard 2 geld oplevert + een extra kaart toevoegen aan het bestaande aanbod, ofwel proberen het huidige aanbod te kopen. Als je het aanbod wil kopen, moet je wel voor alle kaarten gaan. Het aanbod kan maximum 5 kaarten bevatten, als dat het geval is, mag je als speler er voor kiezen om alle kaarten af te ruimen en 1 nieuwe te draaien.
Als je het aanbod wil kopen, dan gaan de andere spelers eerst 2 actiekaarten spelen. Kaarten van fase I gaan het aanbod veranderen. Zo kan er bvb. een vis verwijderd worden, gewisseld worden of een kaart toegevoegd worden (om het zo duurder te maken voor de speler die wil kopen). Daarna wordt de prijs vastgelegd. Je kan o.a. de totaalprijs verdubbelen, maar bvb. ook halveren. Dit laatste wil je doen omdat de koper dan aan jou moet betalen. Als natuurlijk alle andere spelers die halvering tegelijk spelen, dan krijgt ieder maar een heel klein beetje en heb je vooral een gelukkige koper. Je krijgt gespeelde actiekaarten maar terug na een voederfase (zie verder), dus het komt er op aan om ze op het gepaste moment te spelen!
In het deck met kaarten zitten vissen in 4 kleuren in 3 verschillende groottes. Een kleintje is 1 punt waard, een medium 2 en een grote 3. De standaardkost is dezelfde als het aantal punten. Je hebt ook nog een spaarvis, die je een extra muntje oplevert als je past en 1 punt waard is. Daarnaast zijn er ook 3 verschillende soorten planten. Planten zijn heel duur (variërend van 6 tot zelfs 10), kunnen 1 t.e.m. 6 punten opleveren naar gelang hoeveel verschillende types je hebt weten te verzamelen, maar hebben wel het voordeel dat ze een vis voeding geven tijdens een voederfase. In de deck met kaarten zitten immers ook een aantal (afhankelijk van het aantal spelers) voederkaarten. Als er moet gevoederd worden wordt de prijs bepaald (1, 2 of 3) en dat moet je vermenigvuldigen met de standaardkost van de vis. Zoveel geld moet je betalen om je vis in leven te houden, anders sterft hij. Na de laatste voederfase eindigt het spel. Er zijn nog bonuspunten te verdienen voor een serie vissen in dezelfde kleur of van alle groottes. Wie dan de meeste punten heeft, die wint het spel.

AquaSphere

AquaSphere
AquaSphere

AquaSphere

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Het modulaire bord in AquaSphere is opgebouwd uit een centraal bord met daarrond 6 sferen (een aangezien alles zich onder water afspeelt, weet u meteen waar de naam AquaSphere vandaan komt). Voorts is er ook nog een hoofdkwartier en heeft iedere speler een eigen bord.

In AquaSphere worden er 4 rondes gespeeld. Tijdens een ronde gaat u in spelersvolgorde ofwel een bot programmeren, ofwel een actie ondernemen met een geprogrammeerde bot, ofwel passen. Een bot programmeren doe je via je ingenieur in het hoofdkwartier. De richting die je uitgaat gaat bepalen welke verdere acties je nog gaat kunnen inplannen.

Via een geprogrammeerde bot kan je dan verschillende acties gaan uitvoeren. Eerst mag je dan je wetenschapper (optioneel) gaan bewegen, door de nodige tijdsfiches af te geven, naar een andere sfeer. Vervolgens komt jouw bot in die sfeer terecht en gaat de eventuele bot die daar stond naar het laadstation (waarbij de bots terugkeren naar hun eigenaars als het laadstation zijn maximum capaciteit heeft bereikt). Tot slot voer je dan de geprogrammeerde actie uit. Mogelijke acties zijn: je lab (= je spelersbord) uitbreiden (dit verhoogt de limieten van bvb. hoeveel je kristallen je mag hebben), tijdsfiches nemen, een kristal nemen (heb je nodig om op het scorespoor bepaalde barrières over te kunnen), een octopod vangen (levert pluspunten op als je deze vangt, maar minpunten als ze zich in de sferen bevinden waar jij aanwezig bent), een onderzeeër plaatsen (levert direct punten op en helpt voor meerderheden) of een onderzoekskaart (geeft voordelen tijdens het spel of op het einde voor punten) nemen.

Als iedereen gepast heeft, dan is er een scoreronde: men krijgt dan punten voor meerderheden in elke sfeer, aantal bots in het spel, aantal kristallen in jouw voorraad en minpunten voor octopods in een sfeer waar jij aanwezig bent. Na 4 rondes is er nog een extra score voor het hebben van zo veel mogelijk verschillende labuitbreidingen. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Arkadia

Arkadia
Arkadia

Arkadia

Auteur(s):  Rüdiger Dorn
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Het bord van Arkadia is een stad in wording, waar in het midden al de fundamenten liggen voor het te bouwen paleis. Alle spelers zijn kolonisten die mee bouwen aan de stad en het paleis. Iedere beurt mag je kiezen of je een gebouw wilt plaatsen of dat je arbeiders op het bord wilt plaatsen. De gebouwen bouw je door een kaart uit je hand te spelen en het gebouw dat daar op staat op het bord aan te leggen, grenzend aan een ander gebouw. Op het gebouw leg je een zegel in de kleur van je kaartje. Iedere speler begint met drie arbeiders. Als je een gebouw over een markt heen bouwt krijg je één neutrale arbeider cadeau. Arbeiders kan je naast een gebouw neer zetten. Als een gebouw compleet omsingeld is, dan krijg je voor iedere arbeider in jouw kleur die aan dat gebouw grenst een zegel. De speler die het af maakt krijgt de zegel die op het gebouw ligt en mag een stukje palies af bouwen.

Met die zegels kun je geld verdienen. Aan je zichtscherm hangen vier banieren. Als je een banier inlevert, krijg je twee eigen arbeiders en je mag zoveel zegels verkopen als je wilt. De waarde van de zegels wordt bepaald door het aantal zichtbare torentjes van die kleur in het paleis. Als de tweede verdieping van het paleis af is gaat de laatste ronde in. Dit komt altijd onverwacht en sneller dan je denkt. Aan het eind van het spel mag iederen alle zegels die nog niet verkocht zijn verkopen voor de eindwaarde. De rijkste bouwer wint het spel.

Asara

Asara
Asara

Asara

Auteur(s): Wolfgang Kramer & Michael Kiesling
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min
Categorieën: worker placement, meerderheden
Moeilijkheidsgraad: medium-

Beschrijving: Kramer & Kiesling staan garant voor het zwaardere, tactische werk, maar Asara is een echt Ravensburgerspel, zijnde het betere familiespel met net voldoende strategie voor de veelspelers. In Asara gaat u 4 jaar lang torens bouwen. Daarvoor krijgt u elk jaar 20 Asari-munten en 7 kaarten in 5 mogelijke kleuren ter uwer beschikking. Daarmee kan u verschillende torendelen kopen, ook al in 5 verschillende kleuren. Een toren bestaat minstens uit een fundament en een spits, maar er zijn ook 2 soorten middenstukken. Elk van die torendelen ligt op een verschillende locatie. De eerste speler die naar een bepaalde locatie gaat legt daar een kaart van een bepaalde kleur. Vanaf dan kan men in principe alleen naar die locatie gaan door ook een kaart van die kleur te spelen. Men mag echter altijd 2 willekeurige kaarten afgeven om toch een bepaald torendeel te kunnen kopen, als men de kleur niet kan volgen. Torendelen hebben verschillende prijzen naar gelang de kleur. De duurste kunnen potentieel echter ook het meeste opbrengen op het einde van het spel. Torendelen die men aankoopt legt men achter zijn scherm en kan men bouwen via de centrale locatie. Daar bepaalt men hoeveel geld men wil uitgeven en dat is het maximaal aantal stukken dat men mag bouwen. Rond het bord zijn nog een aantal bonusvelden om extra geld te krijgen, om startspeler te worden of om tegen een vastgestelde prijs een willekeurig torendeel te mogen kopen. Een ronde eindigt als iedere speler al zijn kaarten heeft uitgespeeld. Dan krijgt men punten voor het aantal torens dat men heeft en een bonuspunt voor elk torenonderdeel met een gouden symbool op. Na de 4de ronde volgt er een eintelling. Per kleur toren wordt bepaald wie de hoogste toren heeft. Er wordt gekeken wie de allerhoogste toren heeft over alle kleuren heen en er zijn ook punten voor de speler met de meeste torens. Wie daarna het meeste punten heeft, die wint het spel.

Atlandice

Atlandice
Atlandice

Atlandice

Ave Roma

Ave Roma
Ave Roma

Ave Roma

Auteur(s): Attila Szőgyi
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 45 - 120 min

Beschrijving: Ave Roma speelt zich af in - hoe kan het ook anders - Oude Rome. U probeert door slim uw invloed in de verschillende regio's uit te oefenen uzelf tot overwinnaar te kronen.
Iedereen start met 5 werkers, elk heeft een waarde gaande van 1 t.e.m. 5. Deze werkers zijn echter niet aan een speler gebonden en in de loop van het spel kan u dan ook een andere combinatie van waardes hebben. De waarde van de werker is van belang voor welke regio waar u iets mag doen of hoeveel de opbrengst is.

Om en om gaat iedereen een werker plaatsen. Afhankelijk van waar u uw werker plaatst kan: geld ontvangen (2 x de waarde van de werker), grondstoffen krijgen van de regio wiens nummer overeenstemt met de waarde van de werker, grondstoffen verkopen (zoveel u wilt) en kopen van de regio van de werker, 2 grondstoffen krijgen en invloed uitoefenen in de regio die werker aangeeft (via oorlogs- en gebouwkaarten die invloedssymbolen hebben), een oorlogskaart kopen, een gebouwkaart kopen, in Roma vooruitgaan op het spoor (je betaalt wat je ziet en speelt en gaat zo vooruit op het senatorenspoor wat niet alleen punten zal opleveren, maar ook bepaalt hoeveel senatoren je kan spelen) of senatoren verwerven (maar je kan die dus alleen plaatsen als je genoeg slots hebt vrijgespeeld). Senatoren hebben een dubbele functie: ze geven punten op het einde van het spel voor bepaalde zaken en geven tijdens het spel een voordeel bij een bepaalde actie.

Als je de waarde van de werker wilt manipuleren, dan kan dat door hem op je eigen spelersbord te plaatsen. Dit kost mogelijks echter geld en je hebt dus 2 beurten nodig, waardoor de plek waar je op mikt mogelijks al bezet is.

Als iedereen al zijn werkers heeft ingezet, dan is de ronde voorbij. Dan gaat iedereen zijn werkers terug aanvullen tot 5 door alle werkers van 1 bepaalde locatie te nemen, maar tot men maximaal 5 werkers heeft. Dit nemen van werkers gebeurt in omgekeerde spelersvolgorde. De waarde van iedereen zijn werkers bepaalt vervolgens de nieuwe spelersvolgorde (laatste som eerst). Vervolgens start een volgende ronde
Het spel is gedaan als er een stapel kaarten (regio-, oorlog, gebouw- of senatorenkaarten) op zijn. Dan wordt het senatorenspoor afgerekend, de 5 regio's worden gescoord (men krijgt punten naar gelang zijn invloed) en men kijkt hoeveel elke senator oplevert. Wie de meeste punten heeft, die wint.

Azul

Azul
Azul

Azul

Auteur(s): Michael Kiesling
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 - 45 min

Beschrijving: Elke speler heeft een spelersbord (dat dubbelzijdig is voor meer variabiliteit). In een zak zitten 100 tegels (20 van 5 verschillende kleuren). Afhankelijk van het aantal spelers liggen er een aantal fabriekstegels open. Op elke fabriekstegel worden 4 willekeurig getrokken 'azulejos' (een Portugese tegelsoort) getrokken.

Een ronde bestaat uit 3 fasen. De eerste duurt het langst. Vertrekkende van de startspeler ga je tegels nemen van de fabriekstegels. Ofwel neem je hierbij alle tegels van één kleur van een fabriekstegel en leg je de andere tegels in het midden van de tafel. Ofwel neem je alle tegels van één kleur uit het midden van de tafel. De eerste speler die deze tweede optie kiest, krijgt ook de startspelertegel en legt deze op z'n strafpuntenrij. Nadat je tegels neemt, plaats je deze op je speelbord in een rij naar keuze. Maar in elke rij mag maar één kleur aanwezig zijn. Een teveel aan tegels (die je niet in je gekozen rij kan plaatsen) wordt op de strafpuntenrij gelegd.
Zodra alle tegels genomen zijn, worden deze afgerekend. Je gaat na welke rijen volledig gevuld zijn. Rijen die niet vol zijn, blijven liggen voor de volgende ronde. Uit rijen die wel afgewerkt zijn, neem je één tegel en plaats je deze op het veld met de overeenkomstige kleur in dezelfde rij in de muur. De resterende tegels van de rij worden afgelegd. Je scoort onmiddellijk punten voor het leggen van een tegel in je muur: één punt voor de tegel zelf + 1 punt voor elke aangrenzende tegel en volgende tegel(s) (horizontaal of verticaal) leveren extra punten op. Tot slot verlies je punten als je tegels in je strafpuntenrij hebt.

Tot slot wordt de volgende ronde voorbereid door terug op elke fabriekstegel 4 tegels te leggen. Dit gaat zo door tot 1 speler een horizontale rij af heeft. Dan worden er nog bonuspunten vergeven voor het hebben van volledige kolommen en als je een kleur volledig af hebt. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Bamboleo

Bamboleo
Bamboleo

Bamboleo

Auteur(s): Jacques Zeimet
Aantal spelers: 2 - 7
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Bamboleo bestaat uit een houten plateau met daarop houten blokken in de raarste vormen die op een paal met een kurk op in balans wordt gebracht. Een spelersbeurt is heel simpel: haal 1 houten stuk van het bord zonder dat het hele ding omvalt. Grotere stukken zijn hierbij meer punten waard, maar verhogen natuurlijk het risico dat je alles uit balans haalt. Wanneer iemand alles laat omvallen of alle blokken zijn er af, dan krijgt men punten voor de stukken die men heeft weten te redden. Men kan zo ene aantal afgesproken rondes spelen en die de meeste punten heeft daarna, die wint. 

Banana Matcho

Banana Matcho
Banana Matcho

Banana Matcho

Auteur(s): Thilo Hutzler
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 25 min
Leeftijd: Vanaf 6 jaar

Beschrijving: In Banana Matcho moet u zo snel mogelijk uw aapje tot helemaal bovenaan in de wonderboom laten klimmen om alzo de grote fruitschat te kunnen verorberen.

Tijdens een beurt dobbelen 2 spelers tegen mekaar. De ene speler moet simpelweg 3 aapjes zien te rollen met zijn 3 dobbelstenen. De andere speler heeft 6 dobbelstenen met daarop 6 verschillende fruitsoorten. Hij kan voor verschillende combinaties gaan (bvb. 2 dezelfde en nog eens 4 dezelfde van een andere fruitsoort), hoe moeilijker te rollen, hoe meer punten ze waard zijn. Wie als eerste een bepaalde geldige combinatie heeft, die klopt op een platieken banaan die dan een 'squize'-geluid maakt. Is het de speler met de apendobbelstenen, dan krijgt die 1 punt, is het de speler met de fruitdobbelstenen dan krijgt die tussen de 2 en 12 punten naar gelang de combinatie die hij gerold heeft. Voor deze laatste komt het er dus op aan om niet te gulzig te zijn en tijdig af te kloppen i.p.v. voor die mogelijks hoge puntencombinatie te gaan, maar niets te hebben omdat de andere eerder afklopt.

Als 1 iemand heeft afgeklopt en de punten zijn gescoord, worden de dobbelstenen doorgegeven en rollen de volgende 2 spelers tegen elkaar. Tot iemand 30 punten scoort, die zit dan helemaal bovenaan in de boom en heeft gewonnen.
 

Banana Party

Banana Party
Banana Party

Banana Party

Auteur(s): Stefan Dorra & Manfred Reindl
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 min
Leeftijd: Vanaf 5 jaar

Beschrijving: In Banana Party zit ieder achter zijn hoekje verborgen. In zijn eigen junglegebied hang je je aapjes aan een tak. Als je aan de beurt bent, dan probeer je te raden aan welke tak de apen van je medespelers hangen. Raad je juist en kan je een aap doen vallen, dan krijg je evenveel bananen als de aap vasthad (ofte het getal dat op de aap staat gedrukt). Wie zo het meeste bananen weet te verzamelen, die wint het spel.
 

Bears!

Bears!
Bears!

Bears!

Auteur(s): Anne-Marie De Witt
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 min

Beschrijving: Bears! is een reactiedobbelspel. De dobbelstenen worden gegooid en dat moet iedereen uit deze centrale pool dobbelstenen nemen. Je wil een combinatie van een beer met een jachtgeweer of van een tent met een weglopend mannetje. Voor de waaghalzen zijn er ook de slapende tenten. Die scoren potentieel veel punten, maar geven minpunten als de ronde eindigt omdat de tenten op zijn en er nog over beren zijn. De ronde eindigt ook als de beren op zijn. In dat geval is het money time voor de spelers met veel slapende tenten. Van zodra iemand een bepaald aantal punten scoort, wint deze speler.

Bloody Inn

Bloody Inn
Bloody Inn

Bloody Inn

uteur(s): Nicolas Robert
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: The Bloody Inn is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat zich afspeelde in Frankrijk en waarbij een herbergierskoppel er van verdacht werd om zijn gasten te vermoorden en al hun bezittingen te stelen. Later zou blijken dat ze onschuldig waren, maar in dit spel gaat u wel degelijk uw gasten vermoorden.

In een ronde doet iedere speler welgeteld 2 acties (en dat is véél minder dan wat u zou willen doen). Als mogelijke acties kan u gasten uit de herberg recruteren om u te helpen in het spel, ze gaan vermoorden uiteraard, een tuinhuis gaan bouwen (elk huis geeft je een speciale eigenschap en je hebt ze nodig om lijken in te gaan begraven), een lijk gaan begraven (en pas dan krijg je je opbrengsten), geld cashen (geld dat je krijgt van gasten staat vast op een spoor dat gelimiteerd is, dus op ene bepaald moment zal je moeten cashen) of passen. Om ene actie te kunnen uitvoeren, moet je evenveel kaarten afgeven als de waarde van een kaart (een dikke vis die veel geld opbrengt, zal bvb. 3 kaarten vragen). Iedere kaart heeft echter ook een speciaal symbool, dat aangeeft waar het personage goed in is. Als je die kaart gebruikt voor die specifieke actie, dan mag je ze terug op handen nemen in plaats van af te leggen. Zo moet je je kaarten slim zien te gebruiken.

Als iedereen zijn 2 acties heeft gedaan, dan krijg je geld voor kamers in de herberg die van jou zijn, moet je voor elke kaart die je op hand hebt 1 geld betalen en moet iedere speler die een lijk heeft dat niet begraven is 10 geld betalen als er nog minstens 1 sheriff in de herberg aanwezig is. Dan start ene nieuwe ronde waarbij de nieuwe startspeler de herberg met nieuwe gasten vult.

Het spel eindigt als men een tweede keer door het deck met gasten is gegaan. Wie dan het meeste geld heeft verdiend, die wint het spel.

Boonanza

Boonanza
Boonanza

Boonanza

Auteur(s): Uwe Rosenberg
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Iedere speler is een bonenkweker die zo veel mogelijk van dezelfde soort bonen probeert te verzamelen, om op die manier het meeste goud te verdienen. Iedere bonenboer heeft aan het begin van het spel twee bonenveldjes, en kan dus twee verschillende soorten bonen verbouwen. Alle spelers krijgen in het begin vijf kaarten in handen. Bij Boonanza is de volgorde van die kaarten erg belangrijk. Daar mag namelijk niet in gewisseld worden. De kweker die aan de beurt is moet zijn eerste kaart opleggen, en mag de tweede kaart opleggen. Op die kaarten staan verschillende bonen. Op de kaart staat aangegeven hoe vaak die boonsoort in het spel voor komt. Hoe vaker een kaart voorkomt, hoe meer je er van moet verzamelen om een goudstuk te verdienen. Nadat de actieve speler één of twee kaarten heeft opgelegd, worden er twee kaarten open gelegd. De speler mag deze bonen zelf houden of met medespelers ruilen voor bonen die beter in de eigen verzameling passen. Lukt een ruil niet, dan moet de boer een bestaande verzameling inleveren, en de nieuwe kaart op zijn bonenveldje leggen. Als de boer genoeg verzameld heeft worden er goudstukken verdiend, anders verdwijnen de bonen voor niets op de stapel. Aan het eind van de beurt moet de speler drie nieuwe kaarten trekken en achteraan sluiten bij de andere kaarten in de hand. De volgorde mag nog steeds niet veranderd worden. Voor drie goudstukken kan een speler een derde bonenveldje kopen. Zo kunnen er drie soorten bonen gekweekt worden. De beste bonenkweker is de speler die na drie rondes de meeste goudstukken verzameld heeft.

Boonanza: Dobbelspel

Boonanza: Dobbelspel
Boonanza: Dobbelspel

Boonanza: Dobbelspel

Auteur(s): Uwe Rosenberg
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Boonanza: Het Dobbelspel is een vlot dobbelspel gebaseerd op het handelskaartspel Boonanza. Het principe is: Dobbel en oogst. Elke gelukte deal levert geld op. Er zijn 64 verschillende oogstkaarten. Deze geven aan welke dobbelsteenworpen dukaten opleveren. Wie als eerste 13 dukaten heeft, wint het spel.

Bora Bora

Bora Bora
Bora Bora

Bora Bora

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: In Bora Bora gaat u gedurende 6 rondes, die elk uit 3 fasen bestaan, proberen zoveel mogelijk punten proberen te scoren. En zoals u van Stefan Feld gewoon bent, hebt u daar diverse mogelijkheden toe.
Tijdens fase A van een ronde rolt u uw 3 actiedobbelstenen waarvan u er elk om beurt in spelersvolgorde telkenmale 1 gaat inzetten en de bijhorende actie gaat uitvoeren. De waarde van de dobbelsteen heeft hierbij (soms) belang om de actie te kunnen uitvoeren, maar beperkt de mogelijkheden van de anderen om die actie te gaan uitvoeren. De algemene regel is immers dat de waarde van de dobbelsteen die je op een actietegel legt, steeds kleiner moet zijn dan de waardes van de reeds aanwezige dobbelestenen. Een 6 rollen kan fantastisch zijn omdat je dan meestal alle keuze hebt bij de actie zelf, maar een 1 kan je tegenstanders een lelijke hak zetten omdat dan niemand de facto nog die actie kan kiezen.
De mogelijke acties zijn: Het uitbreiden van je huttenstelsel over Bora Bora (en daarvoor een grondstof of offertegel ontvangen), het nemen van een "vrouw"-tegel (levert je én schelpen op en een speciale bonusactie), het nemen van een "man"-tegel (levert je extra status op en een speciale bonusactie), Handelen (je gaat dobbelsteenpunten omzetten in schelpen, overwinningspunten, godenkaarten,...), een priester in de tempel plaatsen (geeft je een vuurbonus en priesters scoren punten op het einde van de ronde), een gebouw bouwen (daarvoor moet je de nodige grondstoffen naast elkaar liggen hebben; geeft eveneens een vuurbonus) of vissen ( = dobbeslteen omzetten in 2 overwinningspunten).
Tijdens fase B mag iedere speler 1 man- en 1 vrouwtegel activeren (= de speciale bonusactie), waarbij men dezelfde tegels mag linken om een krachtiger bonus te krijgen. In fase C tenslotte wordt de status omgezet in punten, scoort men de priesters, kan men een juwelentegel kopen met schelpen en 1 opdrachttegel vervullen waarna men een nieuwe neemt.
Na 6 ronden worden er nog heel wat bonuspunten vergeven (o.a. voor juwelen, hutten naast vistegels en voor complete series (een hut in alle 12 regio's, 9 vervulde opdrachten,...)). Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Boss Kito

Boss Kito
Boss Kito

Boss Kito

Auteur(s): Michael Schacht
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 20 min

Beschrijving: Boss Kito bestaat uit 9 rondes, waarbij elke roinde uit 4 actiefasen bestaat. Hierbij doet de startspeler 1 actie, vervolgens zijn linkerbuurman, enz. tot iedereen 4 acties gedaan heeft. De mogelijke acties zijn: een bananenkaart in een bepaalde kleur spelen in de hoop om de kaart onder die kleur te winnen, 3 bananenfiches nemen, gespeelde bananenkaarten verterken met bananenfiches, 1 kaart bijtrekken of meeerdere kaarten uit je hand afleggen en evenveel bijtrekken.

Als iedereen zijn 4 acties gedaan heeft, dan wordt bij elk van de 5 kleuren geëvalueerd wie ze gewonnen heeft. De kaarten die je wint kunnen een speciale actie geven, maar ze bevatten elk een cijfer. Dat geeft enerzijds aan hoeveel punten je kan winnen als je op het einde van het spel er de meeste van hebt en anderzijds hoeveel kaarten er met dat cijfer in het spel zijn (er zijn dus bvb. zeven 7's). Na 9 rondes worden dus op basis van de meerderheden in elk cijfer punten uitgedeeld en wie alzo de meeste punten heeft, die wint het spel.

Broom Service

Broom Service
Broom Service

Broom Service

Auteur(s): Andreas Pelikan & Alexander Pfister
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 45 - 70 min

Beschrijving: Broom Service is de bordspelversie van Wie Verhext!. Het mechanisme van dat spel terugkeert (maar later bvb. ook werd gebruikt in Glasstraat) is het selecteren van rollen die moeten gevolgd worden door anderen.

Er worden 7 ronden gespeeld in Broom Service, waarbij iedere ronde start met het onthullen van een gebeurtenis en het kiezen van 4 rollen. Indien je met minder dan 5 spelers bent, dan zullen van een kleur die niet meedoet een aantal rollen worden opengedraaid en die rollen kunnen dan nog gekozen worden, maar leveren 3 minpunten op als je ze kiest.

Vervolgens worden de kaarten uitgespeeld volgens hetzelfde principe als Wie Verhext!: je kiest of wel de moedige rol (met een hoge beloning, maar een risico) of de rol als lafaard (je bent zeker van je actie, maar veel minder krachtig). Anders in dit spel is dat diegene die de kaart uitkomt ook nu meteen voor de laffe rol mag kiezen. Vervolgens worden alle spelers afgegaan en wie die rol heeft moet hem dan uitspelen, waarbij hij telkens de keuze moet maken tussen moedig of laf. Als je kiest voor moedig, dan legt de vorige speler die moedig had gekozen zijn kaart af en krijgt hij/zij niets. De speler die de rol als moedig heeft mogen uitvoeren, komt de volgende kaart uit. Nadat alle rollen zijn gespeeld start een volgende ronde.

De rollen zijn onder te verdelen in 4 soorten: verzamelaars van grondstoffen (= drankjes, in 3 kleuren), heksen (laten je verplaatsen over het bord naar aangrenzende regio's (waarbij de kleur van de gespeelde heks dezelfde moet zijn) en je mag een drankje leveren voor punten ALS je heks moedig was, druïdes leveren ook drankjes maar kunnen 3 bonuspunten opleveren en de wolkenfee, waarmee je wolken kan verslaan in een aangrenzende regio's. Deze wolken leveren meteen punten op, maar er staan ook bliksems op voor het einde van het spel.

Dat spel eindigt na 7 rondes en dan krijg je nog punten voor ongebruikte grondstoffen (setjes van 3 of 4 verschillende) en het aantal bliksems. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.
Bovenstaande is het basisspel: je kan allerlei extra componenten toevoegen (en de achterkant van het speelbord gebruiken) voor een moeilijker, uitdagender spel.

Bruxelles 1893

Bruxelles 1893
Bruxelles 1893

Bruxelles 1893

Auteur(s): Etienne Espreman
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 90 min
Leeftijd: vanaf 14 jaar.

Beschrijving: Bruxelles 1893 is een worker placement- spel met een biedsysteem in. Gedurende 5 rondes de tijd probeert u zoveel mogelijk prestige te verwerven in de stad Brussel. Na het opzetten van het spel gaat ieder om en om zijn assistenten inzetten. Dit kan enerzijds op het Art Nouveau - bord en anderzijds op het Brussel - bord.
Als u en assistent op het Art Nouveau - bord plaatst (dat bij de voorbereiding deels gelimiteerd wordt), dan moet u telkens minstens 1 Franc betalen. Wie per kolom het meeste geld heeft ingezet op het einde van de ronde, zal de bonuskaart die er onder ligt winnen. De 5 mogelijke acties zijn: het verwerven van nobele grondstoffen, het inhuren van een notabele (waarbij men zijn voordeel eenmalig kan nemen en hem dan uit het spel verwijdert, of hem bij zich neemt en per ronde 1 maal kan activeren, maar wel zijn kost op het einde van het spel moet betalen op straffe van -5 punten als men dit niet kan), het verwerven van een work-of-art, het verkopen van een work-of-art (waarbij men eerst de 'cursor' op de markt mag verplaatsen waarna vervolgens vastligt hoeveel geld en punten men krijgt) en het oprichten van een gebouw op het Art Nouveau - bord (de kostprijs wordt aangegeven op een kompas; als men met nobele grondstoffen betaalt, krijgt men 5 bonuspunten, als men witte jokers gebruikt niet; dit gebouw geeft dan een secundair voordeel als een andere speler daar gaat staan)
Op het Brussel-bord zijn de acties gratis, maar de speler die de meeste assistenten op het einde van de ronde heeft geplaatst op het Brussel-bord, verliest er 1 (die men kan terugverdienen via betaalde notabelen of als bonuskaart op het Art Nouveau - bord). Bovendien moeten steeds meer assistenten geplaatst worden op eenzelfde actieplaats naar gelang die actie gekozen wordt. De acties die men daar kan kiezen zijn: 3 witte jokergrondstoffen, 1 nobele grondstof, het verkrijgen van een actie van het Art Nouveau-bord of het activeren van zijn notabelen.
Na 5 rondes verkrijgt men nog extra punten voor gebouwen, bepaalde bonuskaarten en overgebleven geld. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Bunny Kingdom

Bunny Kingdom
Bunny Kingdom

Bunny Kingdom

Auteur(s): Richard Garfield
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 40 - 60 min

Beschrijving: Bunny Kingdom, van Richard Garfield, is een spel dat draften met gebiedscontrole combineert. Er worden 4 rondes gespeeld. Bij de start worden een aantal kaarten aan iedere speler gegeven (afhankelijk van het spelersaantal) en die worden gedraft. In het deck kaarten zitten een heleboel kaarten die corresponderen met de verschillende vakjes op het bord. voorts zijn er zeg maar eindespelopdrachten (controleer bvb. 7 gebieden met een wortel in), kaarten die nieuwe gebouwen geven, nieuwe grondstoffen, je tijdelijk gebieden laat claimen,...

Nadat alle kaarten verdeelt zijn, voer je ze uit door de gebieden te claimen die op je kaarten staan, gebouwen te plaatsen,... Wat je wil bereiken is een aaneengesloten gebied (of gebieden) die veel torens bevatten (elk gebouw bevat 1, 2 of 3 torens) en veel grondstoffen. Want het product van beide is hoeveel punten je voor dat gebied scoort op het einde van een ronde.

Na 4 ronden bekijk je dan welke eindespelopdrachten je behaald hebt, die tel je bij de punten behaald tijdens het spel en wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Burgen von Burgund

Burgen von Burgund
Burgen von Burgund

Burgen von Burgund

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 - 90 min

Beschrijving: U bent de kasteelheer van een burcht in Bourgondië in de 15de eeuw en u wil een zo waardevol mogelijk kasteel uitbouwen. Daarvoor krijgt u 5 fasen de tijd, waarbij iedere fase uit 5 ronden bestaat. Bij het begin van elke fase worden er een aantal 6-zijdige tegels in de zes genummerde depots gelegd (aantal afhankelijk van het aantal spelers) aslook een aantal - vierkante - goederentegels en tot slot nog een aantal zeszijdige tegels in het centrale, zwarte depot. Elke ronde rolt iedere speler 2 dobbelstenen. Per dobbelsteen mag hij een actie uitvoeren.

Een eerste mogelijke actie is een willekeurige dobbelsteen om te ruilen voor 2 werkertegels. Via werkertegels kan je de waarde van je dobbelstenen aanpassen in min of in plus.
De waarde van de dobbelsteen is van belang omdat andere mogelijke acties zijn: het nemen uit het overeenkomstige depot van 6-zijdige tegels en deze te stockeren naast je landgoed of om deze over te brengen van de stockage naar je landgoed, waarbij én de kleur én het nummer moeten overeenstemmen en je bovendien moet aanbouwen aan eerdergeplaatste tegels.

Die 6-zijdige tegels zijn er in verschillende soorten. Gele kennistegels geven je een voordeel tijdens het spel zoals je werkertegels krachtiger maken of de bouwvoorschriften niet meer hoeven te volgen. Via blauwe schepen kan je goederentegels verwerven (een andere mogelijke actie is deze te verkopen voor zilverlingen en punten) en de spelersvolgorde wijzigen. De groene dierentegels scoren punten waarbij je dezelfde diersoort telkens nog eens mag waarderen. Grijze mijnen leveren een zilverling op aan het einde van de beurt en beige gebouwen tot slot geven een onmiddellijk voordeel.

Eenmaal per beurt mag een speler ook 1 tegel kopen voor 2 zilverlingen van het centrale, zwarte depot. Als men een volledig gebied (van dezelfde kleur) op zijn landgoed volbouwt, dan krijgt men een bonustegel (een grote voor de eerste speler, een kleine voor de 2de die dit lukt). Wie na 5 fasen de meeste punten heeft, die wint het spel.

Carcassonne - Wintereditie

Carcassonne - Wintereditie
Carcassonne - Wintereditie

Carcassonne - Wintereditie

Auteur(s): Klaus-Jürgen Wrede
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Het Franse Carcassonne is de best behouden middeleeuwse vestingstad. De spelers zijn landheren en zetten hun horigen in om zoveel mogelijk invloed in het gebied te krijgen. Iedere beurt trek je een landtegel die je vervolgens aanlegt aan het steeds groter wordende speelveld. Op de zojuist gelegde tegel mag je vervolgens een horige als struikrover, ridder, monnik of boer plaatsen. Met die horigen, waarvan je er natuurlijk een beperkt aantal hebt, scoor je punten als hun weg, stad of klooster wordt afgebouwd. Ze komen dan terug in de voorraad en zijn direct opnieuw inzetbaar. Lastig wordt het als andere spelers er door het slim plaatsen van landtegels voor zorgen dat je horigen geen mogelijkheden meer hebben om ooit nog in je voorraad terug te keren. Je zult dus goed moeten nadenken, hoe, wanneer en waar je de horigen inzet!

Carson City Big Box

Carson City Big Box
Carson City Big Box

Carson City Big Box

Auteur(s): Xavier Georges
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 90 - 180 min

Beschrijving: Deze Big Box bevat zowel het basisspel van Carson City (met herwerkt speelbord), de eerste uitbreiding Gold & Guns, de tweede uitbreiding Horses & Heroes en het bonuskarakter De Indiaan. Hieronder geven we een beschrijving van het basisspel, voor een beschrijving van de uitbreidingen, verwijzen we u graag naar de betreffende artikelen op de site.

Iedere speler heeft in Carson City een aantal cowboys onder zijn hoede in zijn veroveringstocht in het wilde westen. Een ronde start met de keuze van 1 van de 7 karakters. Elk karakter heeft een speciale eigenschap, zoals extra geld, extra duelkracht, een gratis terrein, enz. Hoe krachtiger je karakter, hoe hoger zijn nummer, waardoor je later aan de beurt zal komen. Vervolgens mag iedere speler zijn comboys inzetten. Je kan kiezen voor o.a. extra geld, extra duelkracht, bepaalde gebouwen, een nieuw gebied ontginnen,...Het is echter niet zo dat eens een speler een plaats heeft gekozen, jij die niet meer kan kiezen. Meerdere spelers kunnen op dezelfde plaats gaan staan en dan moet er eerst een duel uitgevochten worden om te bepalen wie de actie mag uitvoeren. Om de uitkomst van het duel te bepalen bestaan er 2 versies: 1 waar dobbelstenen mee de uitkomst bepalen en een zuiver strategische. Geld heb je nodig om bepaalde dingen te kunnen realiseren, maar je moet ze ook omzetten in punten. Hoe later in het spel, hoe meer geld 1 punt kost. Het spel eindigt na 4 rondes en de winnaar is degene met de meeste punten.

Cartagena

Cartagena
Cartagena

Cartagena

Auteur(s): Leo Colovini
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 - 45 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: In het spel Cartagena hebben de spelers ieder de beschikking over zes piraten, die ze door een duistere gang naar de ontsnappingsboot moeten leiden. De gang bestaat uit zes losse delen, die op willekeurige wijze aan elkaar gelegd worden. Aan het ene uiteinde wordt de boot geplaatst, aan het andere uiteinde betreden de piraten de gang. Op alle delen van de gang staan, in telkens wisselende volgorde, zes symbolen. Dezelfde symbolen staan op de speelkaarten, waarvan iedere speler er aan het begin zes krijgt.
Is een speler aan de beurt, dan mag hij tot drie keer een actie uitvoeren. Er zijn daarbij twee keuzes: een kaart uitspelen en een piraat naar voren plaatsen, of een piraat naar achteren zetten en een of twee kaarten pakken. Bij het uitspelen van een kaart, mag de speler een van zijn piraten verplaatsen naar de eerstvolgende onbezette positie in de gang waar hetzelfde symbool staat afgebeeld. Zo kan het zelfs gebeuren dat je een piraat in één keer in de boot kunt zetten, omdat alle vakken met dat symbool bezet zijn door andere piraten!
Kaarten zijn dus erg kostbaar, maar de enige manier om aan meer kaarten te komen is het terugzetten van je piraten. Je verplaatst dan je piraat naar achteren, net zolang tot deze een groep van één of twee piraten tegenkomt, waar hij blijft staan. Komt je piraat bij een enkele piraat terecht, dan mag je een kaart pakken. Kom je bij een groepje van twee piraten, dan krijg je twee kaarten. Groepjes van drie worden overgeslagen. Zo kun je met slim spelen en een beetje geluk kaarten overhouden, terwijl je toch piraten naar voren haalt. Zodra een speler al zijn piraten in de boot heeft, heeft hij gewonnen en is het spel ten einde.

Century: Spice Road

Century: Spice Road
Century: Spice Road

Century: Spice Road

Auteur(s): Emerson Matsuuchi
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 - 45 min

Beschrijving: Century: Spice Road heeft eenzelfde gevoel van spelregels als Splendor: héél eenvoudig uit te leggen, maar meer dan uitdagend om het goed te spelen en snelle, vlotte beurten. In je beurt doe je immers 1 van 4 zaken: neem een kaart uit de markt op hand (hoe verder de kaart in de rij, hoe meer specerijen het kost), speel een kaart uit je hand (deze geven 1 van de 4 soorten specerijen rechtstreeks, of laten een bepaalde omzetting toe en sommige kaarten laten je ook simpelweg specerijen 'upgraden'), vervul een opdracht uit de markt door de nodige specerijen af te geven of rust, wat neerkomt op al je gespeelde kaarten terug op handen nemen.

Het spel is gedaan als iemand een aantal opdrachten heeft vervuld en wie de meeste punten heeft verworven op die manier, die wint het spel.

Chimera Station

Chimera Station
Chimera Station

Chimera Station

Auteur(s): Mark Major
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 - 90 min

Beschrijving: En spel Chimera Station duurt 5 ronden. Elke ronde wordt op z'n beurt opgedeeld in 3 fasen.

De eerste fase is de  plaatsingsfase. Tijdens deze fase plaatsen de spelers om beurten hun arbeiders op de mogelijke plaatsen, zijnde module, splicing-lab of worker-lounge.
Modules zijn zeshoekige tegels die tijdens het spel op het speelbord in het spel komen. Nadat je er een arbeider op plaatst, voer je onmiddellijk het desbetreffende effect uit. In het splicing-lab kan je je arbeider gaan aanpassen en adapteren met de componenten die je reeds verzamelde in de volgende fase. De worker-lounge is de enige plaats een onbeperkt aantal arbeiders mag staan. Je krijgt er 1 voedsel of 1 munt per geplaatste arbeider. Als elke speler al z'n arbeiders heeft geplaatst, eindigt deze fase.

De tweede fase is de Splicing-labfase. In deze fase gaan de spelers in volgorde hun arbeiders aanpassen. Je mag je arbeiders volledig gaan samenstellen met de componenten die je in je voorraad hebt. Elke arbeider kan maximaal 2 componenten bezitten (en elke comonent geeft je een speciale eigenschap: zo zal je met ene klauw een sepelr kunnen wegduwen van een bezette plaats, geeft een plant automatisch voedsel aan de werker die hem bezit,...). Nadat je je arbeider hebt aangepast, mag je deze onmiddellijk op een nog vrije plaats inzetten. Mocht je op de één of andere manier in deze fase een arbeider terug in je voorraad krijgen, dan mag je ook deze onmiddellijk inzetten, vooraleer de volgende speler gaat splicen. 

Tot slot is er de  voedingsfase: In deze fase moet je 1 voedsel voorzien voor elke arbeider. Kan je een arbeider niet voeden, moet deze een component afgeven. Is dit niet mogelijk, dan verlies je 2 punten. 

Na 5 ronden worden er nog een aantal punten vergeven. Wie daarna de meeste punten hefet, die wint het spel.

Cities of Splendor

Cities of Splendor
Cities of Splendor

Cities of Splendor

Auteur(s): Marc André
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Deze uitbreiding voor Splendor bevat 4 modules die elk afzonderlijk of allemaal samen kunnen toegevoegd worden aan het basisspel. De steden vervangen de nobelen. Ze geven niet alleen veel punten, je moét er 1 hebben om het spel te kunnen winnen. De handelsposten stellen een aantal doelen voorop en hoe meer daarvan je er vervult, hoe meer punten je zal scoren. Het Verre Oosten voegt nieuwe kaarten toe (in de 3 verschillende niveaus). Deze kaarten hebben speciale eigenschappen die je tijdens het spel kan gebruiken. En met de Forten tenslotte kan je kaarten reserveren.

Citrus

Citrus
Citrus

Citrus

Auteur(s): Jeffrey D. Allers
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Citrus is alles wat u van een spel van DLP kan verwachten: niet te complex, met een beperkte regelset zodat het geschikt is voor familiespelers, maar toch voldoende diepgang voor de veelspeler.

Als u aan de beurt bent, dan kiest u uit welgeteld 2 acties: u gaat plantsoentegels kopen en aanbouwen aan de finca's of u gaat een werker van een plantage terugnemen om inkomsten te krijgen. De timing wanneer u wat doet zal bepalen of u het er op het einde goed of slecht zal vanaf gebracht hebben.

Als u tegels koopt, dan moet u altijd een volledige rij of kolom kopen en betalen. De tegels moeten vervolgens worden aangelegd volgens de bouwregels (zo moet bvb. elk van de 4 uitgangen van een finca in een andere kleur worden gestart) en moet u deze voorzien van een werker. Legt u uw plantsoentegel op een bonustegel, dan mag u die claimen. Als een finca volledig omcirkeld is met plantsoentegels, dan wordt hij gescoord: de speler met de meeste plantsoentegels aan de finca krijgt het grootste puntenaantal dat op de finca is geprint, de speler met het 2de meeste, krijgt de kleinere puntenwaarde.

Als u geen plantsoentegel wil of kan kopen, dan moet u een werker van een plantage terugtrekken. U krijgt dan punten volgens de grootte en het aantal bronnen van de plantage en krijgt geld volgens het aantal werkers u nog op uw bord hebt (hoe minder, hoe minder geld u krijgt).

Het spel eindigt o.a. als de plantsoentegels op zijn. Dan worden de niet gescoorde finca's nog afgehandeld (maar enkel de kleinere puntenwaarde wordt nog uitgedeeld) en bonustegels gescoord. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Clank! in! Space!

Clank! in! Space!
Clank! in! Space!

Clank! in! Space!

Coconuts

Coconuts
Coconuts

Coconuts

Auteur(s): Walter Schneider
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 min
Leeftijd: Vanaf 5 jaar

Beschrijving: Coconuts is hét spel dat erg leuk is om zowel met volwassenen als kinderen te spelen. Het concept is erg simpel. Er wordt een opstelling gemaakt met gele en rode bekers (in een driehoek of vierkant naar gelang het aantal spelers) en iedere speler krijgt een aapje en 8 kokosnoten. Als je aan de beurt bent, dan leg je een kokosnoot in de handjes van je aapje en schiet je de kokosnoot naar de bekers. Schiet je in een gele beker, dan neem je die en plaats je die op je bordje (dat grenst aan het centrale speelveld, wat maakt dat als een kokosnoot in een beker van jou landt, hij weer wordt weggenomen!). Als je in een rode beker schiet, dan mag je meteen een nieuwe beurt nemen.

Het spel eindigt als alle kokosnoten op zijn, en dan wint die speler die de meeste kokosnoten in zijn bekers heeft, of als iemand een piramide kan maken (3 onderaan, 2 in het midden en 1 helemaal bovenaan), dan wint die speler meteen.

Codenames

Codenames
Codenames

Codenames

Auteur(s): Vlaada Chvátil
Aantal spelers: 2 - 8
Speelduur: 15 min


Beschrijving: Codenames is een partyspel dat kan vanaf 2, maar echt tot zijn recht komt met 4 of meer. Voor de start wordt er een matrix van 5 x 5 opengelegd met kaartjes, waarbij op elk kaartje exact 1 woord staat. Elk team (blauw of rood) duidt een meesterspion aan. De meesterspion van elk team krijgt een plan en op dat plan staat aangeduid welke kaarten tot jouw team behoren, welke van het andere team zijn, welke neutraal en welke van de 25 de huurmoordenaarskaart is.

Als je als meesterspion aan de beurt bent, dan mag je 1 woord zeggen en daarachter een getal. Dat getal geeft aan hoeveel kaarten op tafel liggen waarvan jij denkt dat ze kunnen geassocieerd worden met het woord dat jij zo net hebt gezegd (als er van de 25 woorden bvb. pasta, olijfolie en laars bijliggen, zou je kunnen 'Italië 3' proberen). Dan mogen je teamgenoten om-en-om een woord zeggen van een kaart waarvan ze denken een link te zien met het woord dat de meesterspion heeft gezegd. Is het juist, dan komt er een kaart van jouw kleur op en mogen ze verder raden, is het een neutrale, dan stopt je beurt, is het een blauwe, dan stopt ook je beurt en heb je het andere team geholpen en is het de huurmoordenaarskaart, dan is jouw team meteen verloren en wint het andere team.

Zo gaat het spel door, tot een team al zijn woorden heeft gevonden (en dus wint) of 1 team zichzelf uitschakelt door de huurmoordenaarskaart aan te duiden.

Codenames: Pictures

Codenames: Pictures
Codenames: Pictures

Codenames: Pictures

Auteur(s): Vlaada Chvátil
Aantal spelers: 2 - 8
Speelduur: 15 min

Beschrijving: Codenames is een partyspel dat kan vanaf 2, maar echt tot zijn recht komt met 4 of meer. Voor de start wordt er een matrix van 5 x 4 opengelegd met kaartjes, waarbij op elk kaartje een aantal afbeeldingen staan. Elk team (blauw of rood) duidt een meesterspion aan. De meesterspion van elk team krijgt een plan en op dat plan staat aangeduid welke kaarten tot jouw team behoren, welke van het andere team zijn, welke neutraal en welke van de 20 de huurmoordenaarskaart is.

Als je als meesterspion aan de beurt bent, dan mag je 1 woord zeggen en daarachter een getal. Dat getal geeft aan hoeveel kaarten op tafel liggen waarvan jij denkt dat ze kunnen geassocieerd worden met het woord dat jij zo net hebt gezegd. Dan mogen je teamgenoten om-en-om een afbeelding aanduiden op een kaart waarvan ze denken een link te zien met het woord dat de meesterspion heeft gezegd. Is het juist, dan komt er een kaart van jouw kleur op en mogen ze verder raden, is het een neutrale, dan stopt je beurt, is het een kaart van het andere team, dan stopt ook je beurt en heb je het andere team geholpen en is het de huurmoordenaarskaart, dan is jouw team meteen verloren en wint het andere team.

Zo gaat het spel door, tot een team al zijn spionnen heeft gevonden (en dus wint) of 1 team zichzelf uitschakelt door de huurmoordenaarskaart aan te duiden.

Coimbra

Coimbra
Coimbra

Coimbra

Colonists

Colonists
Colonists

Colonists

Auteur(s): Tim Puls
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 30 - 240 min

Beschrijving: Colonists is een spel dat u werkelijk kan aanpassen zoals u het wil. Wilt u een snel spel van slechts 30 minuten, dan kan u gewoon 1 Era spelen waarbij het dan een soort puntenrace wordt en wie het efficiëntst dit doet zal winnen. Of u kan voor een full throttle gaan waarbij de bouwers van 'superengines' zich volledig kunnen laten gaan en waarbij naarmate het spel vordert een plejade aan mogelijkheden en acties zich zal aandienen. Of u kiest natuurlijk voor iets tussenin, waarbij u zelfs niet hoeft te starten bij Era I, maar de spelregels u uitleggen hoe het mogelijk is om al in een meer geavanceerde Era te starten. Bovendien zijn er bij elk spel 4 van de 9 koloniën beschikbaar, wat ook weer elk spel anders maakt en u er bvb. 4 kan uitkiezen die bepaalde acties makkelijker maken.

Het doel van het spel is echter altijd hetzelfde: het meeste geld verdienen. Dit doet u door de mini-gemeenschap waar iedereen mee start (amper 2 boeren en plaats voor amper 3 grondstoffen) systematisch te gaan uitbreiden. Een Era bestaat uit 5 jaar, waarbij elk jaar uit een zomer- en een winterfase bestaan (deze zijn in wezen dezelfde, maar pas na de winter gebeurt er van alles). En een half jaar is simpel: u verzet uw pionier 3 maal op het gemeenschappelijke spelbord en voert telkens de actie uit die op de desbetreffende tegel staat (als er echter een andere speler op die tegel staat, moet u hem een kost betalen). Er zijn verschillende soorten plaatsen die u kan bezoeken: markten (per jaar verandert dit en er zijn altijd 3 mogelijkheden: grondstoffen omzetten in punten, grondstoffen krijgen of een gebouw bouwen), productieplaatsen van grondstoffen, bewerkingsplaatsen (waar u bvb. de grondstof hout kan omzetten in planken), productieplaatsen van voedsel, bouwplaatsen (waar men een welbepaald gebouw kan maken) en tot slot 'andere' waar alle speciallekes onder vallen (o.a. kaarten trekken, kaarten uitspelen en diplomatieke betrekkingen met een welbepaalde kolonie realiseren).

Wat u zeker zal willen bouwen is extra stockage. In tegenstelling tot de meeste andere spellen kan u niet gewoon grondstoffen verzamelen, u hebt per grondstof een stockageplaats nodig en wanneer u iets wilt bouwen moet ook alles effectief voorradig zijn in jouw stockage (er zijn immers nog een aantal passieve opslagmogelijkheden, maar die kan je niet zomaar nemen als betaalmiddel). Bovendien doen gebouwen op zich niets. Ze moeten voorzien zijn van een kolonist van de juiste soort. Kolonisten zijn er in 3 categorieën: boeren, burgers en handelaren. Deze laatste 2 leveren meer geld op op het einde van het spel, maar de onderhoudskost is ook navenant (respectievelijk 1 voedsel voor een burger en 3 voedsel + 1 gewaad voor een handelaar).

Als een jaar gedaan is, dan verandert eventueel de startspeler, komen er 3 locatietegels bij aan het spelbord en mag iedereen zijn kolonisten herschikken. Vervolgens kijk je na of je al je kolonisten (uitgezonderd de boeren die blijkbaar voor hun eigen voedsel zorgen) van alle noden kan voorzien (anders moet je ze terugsturen naar hun huis waar ze niks doen, maar ook geen onderhoud vergen) en gaan je persoonlijke productiegebouwen gaan produceren (als er plaats is voor die grondstoffen).

Is na 5 jaar het Era afgelopen dan ga je het materiaal van het huidige Era afruimen en het materiaal voor de nieuwe Era klaarleggen of overgaan tot de eindscoring. Je kan op 3 manieren geld verdienen: gebouwen in je gemeenschap zijn op zich geld waard, je kan geld tijdens het spel verdienen en elke kolonist die werkt is ook geld waard (2 voor een boer, 6 voor een burger en 16 voor een handelaar). Wiens totaal alzo het hoogste is, die wint het spel.

Colony

Colony
Colony

Colony

Auteur(s): Ted Alspach, Toryo Hojo & N2
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 45 - 60 min

Beschrijving: Colony is een soort van dice/deck-building game. Van de 28 verschillende gebouwen die met dit spel komen, kies je er elk spel 7, naast een aantal vaste gebouwen.

Iedereen start al met 4 gebouwen die je bepaalde eigenschappen geven (zoals stockage van dobbelstenen of opwaarderen van gebouwen). Als je aan de beurt bent, rol je een aantal dobbelstenen die je aan je stockage toevoegt, de andere geef je door, zo kunnen andere spelers er 1 kiezen en tijdens de beurt van andere spelers al nadenken over wat ze met hun dobbelstenen gaan doen.

Met die dobbelstenen kan je - eventueel na manipulatie - dan een gebouw gaan kopen of een gebouw dat je al hebt gaan opwaarderen. Dat gebouw zal niet alleen punten opleveren, vaak geeft het je een speciale eigenschap waardoor je nog meer mogelijkheden gaat hebben (sommige zijn echter gewoon punten, maar dan vaak meer).

Het spel eindigt zodra iemand een welbepaald aantal punten heeft behaald (het aantal hangt af van het aantal spelers). Wie op het einde van die ronde de meeste punten heeft, die wint het spel.

Colt Express

Colt Express
Colt Express

Colt Express

Auteur(s): Christophe Raimbault
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 40 min

Beschrijving: In Colt Express krijgt u een heuse 3D-trein (evenveel wagons als spelers) waar zich in de wagons verschillende soorten buit bevinden (kleine geldbuidels, juwelen en aktetassen tjokvol geld). Bij de start van een ronde wordt er een rondekaart opengedraaid. Deze geeft aan hoeveel actiekaarten er zullen gespeeld worden en welke gebeurtenis er eventueel zal plaatsvinden.

Daarna gaat iedereen om en om een actiekaart spelen tot iedereen het aangegeven aantal actiekaarten heeft gespeeld. Deze worden daarna uitgevoerd in de gespeelde volgorde. Er zijn 6 mogelijke acties: bewegen op hetzelfde niveau (op het dak tot 3 wagons ver en in de wagons naar de eerstvolgende wagon), van niveau veranderen (van het dak naar in de wagon en vice versa), buit uit die wagon nemen, schieten op een medespeler (spelers gaan niet dood, maar de kogelkaarten die ze hierdoor krijgen gaan in de stapel actiekaarten en zitten lelijk in de weg), een speler een slag met de vuist geven (die moet dan wel vlak bij jou staan) en zo een stuk van zijn buit inpikken of de Marshall doen bewegen (als de Marshall bij jou komt krijg je ook een neutrale kogelkaart en moet je naar het dak vluchten).

Na 5 rondes is het spel gedaan. Wie dan de meeste waarde aan buit heeft, die wint het spel.

Cornwall

Cornwall
Cornwall

Cornwall

Auteur(s): Johannes Schmidauer-König
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Cornwall is een luchtig tegelspel. Het tricky aan Cornwall is dat je pionen moet plaatsen om een gebied te claimen, maar geld zal moeten hebben om die pionnen terug te kopen nadat ze gebruikt geweest zijn in een scoring.

In je beurt leg je een tegel aan, waarbij je een centje krijgt als je een bepaald anatal landschappen met minstens 1 uitbreid. Vervolgens mag je ook een pion op een vrij gebied zetten dat je zonet hebt uitgebreid. Pionene bestaan in verschillende groottes en als 2 gebieden samenkomen, dan bepaalt de grootte van wie het gebied is.  Als er een bepaald gebouw in het landschap ligt, dan wordt het gescoord.

Het spel is gedaan zodra iedereen al zijn tegels heeft gelegd? Niet gescoorde gebieden worden dan alsnog gewsaardeerd. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Cottage Garden

Cottage Garden
Cottage Garden

Cottage Garden

Auteur(s): Uwe Rosenberg
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 45 - 60 min


Beschrijving: Cottage Garden is een doorgedreven Patchwork, maar dan in de goede zin. Je hebt in Cottage Garden dus ook dezelfde 'puzzelstukken' zoals in Patchwork, maar van knopen hoeft u zich niets aan te trekken, tenslotte bent u nu in de tuin bezig.

Iedere speler heeft 2 percelen grond en een bordje om zijn scores op te noteren. Op zich is het spel heel simpel: je verzet de tuinier, die om een vierkant bord heen beweegt, 1 stap verder. Als er op de rij of kolom waar je bent op geëindigd maar 1 stuk meer ligt, dan vul je deze op (en je ziet perfect op voorhand welke stukken er bij zullen komen) en dan kies je een puzzelstuk dat je vervolgens op 1 van je beide gronden gaat plaatsen. Op jouw gronden staan bepaalde objecten zoals bloempotten of miniserres. Je mag die gewoon overbouwen, maar op het moment dat een stuk grond af is, ga je dan wel minder scoren. Per bloempot ga je immers je oranje scoremarker voorruit zetten (dit scorespoor is langer, maar bloempotten kan je gemakkelijker verwerven) en per miniserre ga je je blauwe scoremarker vooruitzetten. Daarna leg je je puzzelstukken achteraan in de rij en neem je een nieuw stuk grond.

Telkens de tuinier rond het bord is geweest, is een ronde voorbij en na 6 rondes is het spel gedaan. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Covert

Covert
Covert

Covert

Auteur(s): Kane Klenko
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 - 90min

Beschrijving: In Covert leidt u een team spionnen gedurende de koude oorlog.

Iedereen start een ronde het rollen van zijn dobbelstenen. Die ga je vervolgens om-en-om inzetten. Om ze op de decoder (voor fase 2) of op het special ops (je mag een speciaal actietoken trekken) - veld te zetten maakt de waarde van de dobbelsteen niet uit. Voor de actievelden wel, omdat eenmaal een dobbelsteen geplaatst op een actiecirkel, al de volgende moeten uitsluiten (dus 1 hoger of lager zijn in waarde dan de reeds geplaatste dobbelsteen). Als je niet langer kunt of wil plaatsen, dan pas je en neem je het beurtvolgorde token met de laagste waarde, deze zullen de spelersvolgorde voor de 2 volgende fasen bepalen.

In fase 2 mag je proberen om 1 of 2 codes te kraken. Daarvoor mag je 2 cijfers op de 2 beschikbare rijen van plaats wisselen (zolang ze maar orthogonaal elkaar raken), eventueel daar geplaatste dobbelstenen gebruiken om bepaalde cijfers te vervangen door die op je dobbelsteen en als daarna je code(s) er ligt, dan heb je dat object (dat 2 punten waard is als je het niet gebruikt, maar kan gebruikt worden om missies te vervullen).

In fase 3 worden de dobbelstenen afgehandeld die in fase 1 werden ingezet. Je kan zo je agenten verplaatsen over het bord (voor sommige missies moet je in bepaalde steden staan), zogenaamde Agency - kaarten nemen (deze hebben een driedubbele functie: een speciale eigenschap, een icoon dat je kan gebruiken om missies te vervullen of als vliegtuigticket voor 1 van je 3 agenten naar de afgebeelde stad) uit een regio waar je een agent hebt, een missie vervullen en een nieuwe missie nemen.

Het spel is gedaan als iemand zijn zesde missie heeft vervuld. De ronde wordt uitgespeeld en dan mag iedereen nog 1 missie proberen vervullen. Punten scoor je voor vervulde missies en niet gebruikte objecten (bekomen via het kraken van de codes). Wie het hoogste totaal heeft, die wint het spel.

Crazy Creatures of Dr. Doom

Crazy Creatures of Dr. Doom
Crazy Creatures of Dr. Doom

Crazy Creatures of Dr. Doom

Auteur(s): Michael Schacht
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 min

Beschrijving: In Crazy Creaturs of Dr. Doom speelt u als u aan de beurt bent ofwel een kaart uit, ofwel past u (u blijft wel in het spel en hebt volgende keer opnieuw dezelfde keuzes). Als u een kaart uitspeelt, dan moet u dit bij de juiste machine doen (= juiste kleur) en volgens de stand van de machine. Als de machine op + staat, dan moet u ofwel een kaart spelen die gelijk of hoger is dan de voorgaande kaart, als ze op - staat moet ze lager of gelijk zijn dan de voorgaande kaart. Als u een kaart speelt die gelijk is aan de voorgaande, dan mag u 2 dingen doen. Ofwel smeert u een medespeler een extra kaart aan, ofwel verandert u de stand van de machine van + naar - of vice versa. Een ronde eindigt als iemand zijn hand heeft leeggespeeld of niemand nog een kaart kan leggen. Wie nog kaarten heeft krijgt evenveel minpunten als er doodskoppen op de kaarten staan die hij nog in zijn hand heeft. Heb je al minpunten gescoord en heb je je hand kunnen leegspelen, dan worden je tot 3 minpunten kwijtgescholden. Er worden evenveel rondes gespeeld als er spelers zijn. Wie op het einde van het spel het minste minpunten heeft, die wint.

Crokinole

Crokinole
Crokinole

Crokinole

Auteur(s): / 
Aantal spelers: 2 - 4 
Speelduur: 30 min 

Beschrijving: Crokinole speelt u met 2, tegen elkaar, of met 4, in 2 teams. Een Crokinolebord bestaat uit een cirkel met daarop een aantal interne cirkels en in het midden een cirkel die is afgepaald met stokjes en daarin in het midden een gat. Elke team krijgt 12 schijven, wit of zwart. Die moeten ze met hun vinger over het bord schieten. Ligt er nog geen schijf op het bord, dan moet de schijf in de middencirkel terecht komen, zo niet, dan gaat de schijf uit het spel. Schiet je je schijf in het gat in het midden, dan krijg je meteen 20 punten en gaat de schijf van het bord. Zijn er schijven van je tegenspelers op het bord, dan moet je daar verplicht 1 van raken, zo niet gaat jouw schijf uit het spel. raak je 1 of meerdere schijven van je medespelers, dan mogen de schijven - binnen de buitenste cirkel - eindigen waar ze willen. Een ronde eindigt als iedereen al zijn schijven heeft geschoten. Er volgt dan een puntentelling (een schijf is 20 (in het middengat), 15, 10 of 5 waard naar gelang de positie. Scoort een team daarna 100 of meer, dan eindigt het spel, anders volgt er een nieuwe ronde.

De Paleizen van Carrara

De Paleizen van Carrara
De Paleizen van Carrara

De Paleizen van Carrara

Auteur(s): Michael Kiesling & Wolfgang Kramer
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min


Beschrijving: Het Paleis van Carrara is eenspel met eenvoudige regels en toch voldoende diepgang, om ook de liefhebber van meer strategische spellen te kunnen bekoren. Als u aan de beurt bent, dan kan u kiezen uit exact 3 acties. Ofwel draait u het wiel waar de stenen in verschillende kleuren opliggen 1 vak door en trekt vervolgens nieuwe stenen uit de zak zodat er exact 11 in totaal op het wiel liggen. Vervolgens mag u 1 segment op het wiel kopen. De meest waardevolle stenen (het witte marmer uit de groeves van Carrara) kosten 6 in het begin, maar slechts 1 op het einde van het wiel. Lang genoeg wachten kan u dus aardig wat geld uitsparen, maar verhoogd natuurlijk het risico dat iemand de stenen voor uw neus wegkoopt.

De 2de mogelijkheid is dat u uw stenen gaat inwisselen om 1 gebouw uit het aanbod te nemen en op 1 van de 6 mogelijke locaties op uw bord (afhankelijk van de locatie heeft men bepaalde kleuren van stenen nodig en hoe duurder de basisprijs van de stenen, hoe meer de locatie kan opleveren) aan te bouwen. 3 daarvan leveren punten op, de andere 3 zijn om vers geld binnen te halen.

Tot slot kan u een locatie scoren. Dit kan een algemene locatie zijn op het centrale speelbord die door iedereen kan gescoord worden, ofwel een bepaald type gebouw op uw eigen speelbord (dat dan over de 6 locaties heen wordt gescoord). Elke locatie kan echter maar 1 keer gescoord worden gedurende het hele spel, dus ook hier dient een evenwicht gevonden te worden tussen lang genoeg wachten, maar ook weer niet te laat zijn.

Het spel eindigt als alle gebouwen op zijn. Dan zijn er nog een aantal eindespelbonussen (die variëren van spel tot spel aangezien u ze blind trekt bij het begin van het spel) en wie daarna de meeste punten heeft, die wint.

Deus

Deus
Deus

Deus

Auteur(s): Sébastien Dujardin
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Bij de start van het spel wordt het bord opgebouwd uit een aantal tegels, afhankelijk van het aantal spelers. Op die 6-hoekige tegels staan verschillende terreintypes en een barbarendorp, waar punten op liggen. Ieder start met 5 kaarten op hand.

Een beurt is eigenlijk heel simpel: of je gaat 1 van je kaarten bouwen of je gaat kaarten afgooien. Als je bouwt moet je een corresponderd houten stuk hebben (bij elke kleur van kaart hoort een apart type speelstuk), moet je de grondstoffen kunnen betalen en mag je vervolgens al je kaarten van die kleur gaan activeren (wat je geld, grondstoffen, kaarten, gebouwen of punten oplevert, maar bvb. ook je militairen kan laten verplaatsen).
Als je kaarten afgooit krijg je iets afhankelijk van de kleur van de kaart (waarbij tempels als joker gelden). Bij blauwe krijg je geld + 1 schip, bij groen krijg je grondstoffen + 1 productiegebouw, bij gele krijg je extra kaarten (met een maximum van 10) + 1 cilinder, bij bruine krijg je punten + 1 huisje en bij de rode krijg je gewoon evenveel gebouwen van een soort naar keuze.

het spel eindigt als ofwel alle tempels gebouwd zijn ofwel alle barbarendorpen geplunderd zijn (een barbarendorp wordt geplunderd als het volledig omsingeld is door gebouwen en de punten gaan naar de speler met het meeste militair aan het barbarendorp). Dan worden de tempels gescoord en wie daarna de meeste punten hefet, die wint het spel.

Diamonds Club

Diamonds Club
Diamonds Club

Diamonds Club

Auteur(s): Rüdiger Dorn
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: In Diamonds Club wordt er eenn wedstrijd gehouden met de clubgenoten om wie de mooiste tuin heeft. Die tuin kan verfraaid worden met kassen, fonteinen, hertenkampen, bossen en zo meer. Om dat te bekostigen zijn er edelstenen nodig. Die verkrijg je door combinaties van mijnen, schepen en waardebrieven. Deze en andere interessante zaken zijn iedere ronde te halen op het centrale 'bord'. In een raster staan verschillende dingen afgebeeld die je kunt claimen door er een geldstuk op te leggen. Je moet echter extra geld betalen voor alle naburige zaken die al geclaimd zijn. Alles wordt dus snel duurder, en je geld is altijd eerder op dan je lief is.

Wil niemand meer iets kopen, dan worden de edelstenen verdeeld en kun je deze omruilen voor tuinornamenten. Dit gaat zo door tot minstens een speler zijn tuin vol heeft. Er worden nu punten uitgedeeld voor alles wat er zich in je tuin bevindt en de speler met de meeste punten wint.

Dice Forge

Dice Forge
Dice Forge

Dice Forge

Auteur(s): Régis Bonnessée
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Dice Forge is een zogenaamd Dice Crafting spel. Dat is een beetje zoals deckbuilden, maar dan met dobbelstenen die je beter gaat maken.

Iedereen start met dezelfde 2 dobbelstenen en en een bepaalde hoeveelheid goud. Als je aan de beurt bent, dan doe je 4 zaken. Eerst rol je jouw 2 dobbelstenen en dan krijg je wat je gerold hebt. Dat is meestal goud, Zon, Maan of Punten (er zijn ook speciale tokens die je via bepaalde kaarten kan krijgen). Vervolgens mag de actieve speler versterkingseffecten gebruiken als hij dat soort type kaarten heeft verworven.

In de volgende fase moet je kiezen: je gaat of een offer aan de goden brengen, wat er op neerkomt dat je een bepaalde hoeveelheid goud gaat afgeven om 1 of meerdere (maar dan allemaal verschillende) verbeteringen voor je dobbelsteen te kopen. Ofwel ga je op avontuur met je held: je beweegt hem naar een plek waar nog een kaart ligt en koopt deze voor een welbepaald aantal zon- en/of maanpunten. Tot slot mag je voor 2 zon er voor kiezen om nog eens een offer aan de goden te brengen of nog eens op avontuur te gaan.

Een ronde is voorbij als iedereen eens de actieve speler is geweest en het spel is gedaan na 9 of 10 ronden. Bij de overwinningspunten die je hebt verdient tijdens het spel tel je nog die op van je kaarten en wie het meeste punten heeft, die wint het spel.

Dice Town

Dice Town
Dice Town

Dice Town

Auteur(s): Bruno Cathala & Ludovic Maublanc
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Iedere speler heeft in Dicetown 5 pokerstenen om mee te starten. Na elke gooi moet hij 1 dobbelsteen opzijleggen. Mits het betalen van geld kan hij echter meerdere dobbelstenen houden of geen enkele. Nadien wordt ieders worp geëvalueerd. In de goudmijn krijgt de speler met de meeste negens voor elke 9 een goud. De winnaar van de bank (meeste tienen) krijgt al het geld dat zich daar op dat moment bevindt. De speler met de meeste boeren mag een kaart kiezen uit de General Store. Dit kunnen puntenkaarten zijn, maar evengoed actiekaarten om bvb. bepaalde dobbelsteenworpen in jouw voordeel om te buigen. De speler die de baas van de saloon wordt (meeste dames), mag evenveel kaarten stelen van medespelers als er dames zijn. Wie de meeste heren heeft, die wordt de nieuwe sheriff en de sheriff beslist wie wint bij gelijke standen (en is erg omkoopbaar). Tot slot geeft de beste pokercombinatie recht op een eigendomskaart (= punten) en krijgt men per aas in zijn pokercombinatie een extra eigendomskaart. Wie echt pech heeft en niets heeft gekregen in een ronde, mag langsgaan bij Doc Bad Luck om alsnog een voordeel te verwerven. Het spel eindigt als alle goudklompjes of alle eigendomskaarten op zijn. De speler met de meeste punten wint.

Die Kleinen Zauberlehrlinge

Die Kleinen Zauberlehrlinge
Die Kleinen Zauberlehrlinge

Die Kleinen Zauberlehrlinge

Auteur(s): Thomas Daum & Violette Leitner
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 25 min
Leeftijd: vanaf 5 jaar

Beschrijving: Plaats in elk van de 5 verschilende toverpotten 1 van jouw ingrediënten en win het spel. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet je leerling met een magische staaf voortbewegen die door magneetkracht wordt gestuurd. Onderweg zijn er echter vallen, waardoor het ingrediënt pardoes op de grond kan vallen en je beurt voorbij is. Bovendien moet je na de 4 verschillende hoeken, proberen je allerlaatste ingrediënt in de grote centrale pot te mikken wat enige vaardigheid vereist. Wie dit als eerste lukt, die wint het spel.
 

Die Werft

Die Werft
Die Werft

Die Werft

Auteur(s): Vladimir Suchy
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 120 min

Beschrijving: Als je aan de beurt bent, dan plaatst je je pion op een vrije actiefiche. De actiefiche waarop je stond moet je vooraan de rij leggen en mag je niet opnieuw kiezen. Je ontvangt 1 Gulden per bezette fiche die voor je ligt. Als je door jouw keuze laatste staat op het actiespoor ontvang je 1 Gulden per 3 lege velden extra. Na elke beurt wordt dus een actiefiche vooraan de rij geplaatst, daardoor bewegen deze fiches rond het tijdsspoor. Als de eerste fiche terug op het startveld wordt geplaatst, beweegt de tijdmarker een veld naar beneden. De mogelijke acties zijn: scheepsdelen kopen, grondstoffen kopen, kanaaltegels kopen, uitrusting verwerven, bemanning recruteren, grondstoffen verhandelen of arbeidskrachten aannemen.

Als je een schip afwerkt, start de maidentrip. Voor je vertrekt mag je jouw schip opsmukken met extra uitrusting en bemanning. Je kan een uitrusting alleen toevoegen als er op jouw schip plaats voorzien is voor dit type uitrusting. Bemanningsleden moeten een kajuit hebben. Op elk schip moet zich minstens één kapitein bevinden. Daarna bereken je de snelheid en de waarde van je schip. Langs het kanaal staan verschillende afgevaardigden van de regering (voorgesteld door symbolen) die je belonen als je schip aan hun voorwaarden voldoet.

Het spel eindigt als de tijdmarker het laatste veld bereik of als het aanbod scheepstegels niet meer aangevuld kan worden. Elke speler krijgt nog één slotactie naar keuze. Daarnaast mag elke speler nog een schip afwerken als hij daarvoor niet meer dan één scheepstegel nodig heeft. Na deze laatste actie ontvangen de spelers nog punten voor hun regeringsopdrachten. De speler met het meeste punten wint het spel.

Discoveries - The Journal of Lewis & Clark

Discoveries - The Journal of Lewis & Clark
Discoveries - The Journal of Lewis & Clark

Discoveries - The Journal of Lewis & Clark

Auteur(s): Cédrick Chaboussit
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Discoveries kan je een beetje beschouwen als de dobbelsteenversie van Lewis & Clark. Iedere speler start met 5 eigen dobbelstenen en een ontdekkingskaart. Als je aan de beurt bent, dan ga je ofwel dobbelstenen inzetten, ofwel terughalen.

Als je dobbelstenen inzet kan je verschillende acties uitvoeren: je ontdekkingskaart wisselen, een stamkaart verwerven (die geeft je nieuwe, krachtigere acties en extra dobbelstenen) of werken aan een reis. Om een ontdekkingskaart af te werken, ga je immers een combinatie van een aantal rivier- en bergstappen moeten hebben. Heb je dat, dan scoor je jouw ontdekkingskaart (ofwel is deze een vast aantal punten ofwel heb je iets ontdekt en hoe meer verschillende ontdekkingen, hoe meer punten op het einde van het spel). Bovendien krijg je bij het afwerken van een ontdekkingskaart een extra beurt.

Als je dobbelstenen terughaalt, dan neem je die ofwel uit een gezamenlijke aflegpoel en krijg je alle dobbelstenen die daar liggen, ongeacht de kleur, ofwel ga je specifiek de dobbelstenen van jouw kleur gaan terughalen, dus ook van andere spelers als die via mogelijkheid 1 dobbelstenen van jouw kleur hebben.

Het spel eindigt als de stapel ontdekkings-/stamkaarten op zijn. Dan worden er nog punten vergeven voor ontdekkingen en aantal tippies op stamkaarten die je optelt bij je andere punten. Wie alzo de meeste punten heeft, die wint het spel.

Dixit

Dixit
Dixit

Dixit

Auteur(s): Jean-Louis Roubira
Aantal spelers: 3 - 6
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Dixit is een zuiver familiespel. Je hebt een aantal kaarten met prachtige, vaak fantasieachtige tekeningen op. Daarvan kies je er 1, je laat ze echter nog niet zien aan je medespelers, maar geeft hen een woord, uitdrukking, zin,... die volgens jou bij de kaart past. Vervolgens geven zij één van hun kaarten gedekt die volgens hen bij jouw woord, uitdrukking,... past. Daar leg jij gedekt jouw kaart bij en alle kaarten worden geschud. Vervolgens worden ze omgedraaid en worden er nummers bijgelegd waarna jouw tegenspelers moeten raden welke jouw kaart is. Raadt iedereen welke jouw kaart is, dan krijgen zij 2 punten maar jij niet en hetzelfde gebeurt als niemand juist heeft geraden. In de andere gevallen krijg jij 3 punten, net als de spelers die het juist hebben geraden. Het komt er dus op aan dat jouw woord, zin,... niet te duidelijk is, maar ook niet te vaag. van zodra iemand 30 punten haalt, eindigt het spel en de speler met de meeste punten wint.

Dominion: Intrige

Dominion: Intrige
Dominion: Intrige

Dominion: Intrige

Auteur(s): Donald X. Vaccarino
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Je bent tot koning gekroond van een prachtig klein land met glooiende heuvels, kronkelende rivieren en vruchtbare landerijen. Het leven zou zo mooi kunnen zijn, maar helaas zijn er geschillen met omliggende staten. Verschillende vorsten proberen ten koste van elkaar hun koninkrijk uit te breiden! In dit spel stel je een stapel kaarten samen die je koninkrijk voorstelt. In deze stapel bevindt zich je geld, de te behalen overwinningspunten en de acties die je kunt uitvoeren. Iedere speler begint met een paar koperstukken en drie landgoederen. Dat zal in de loop van het spel veranderen. Uitgestrekte, door onderdanen bevolkte provincies, prachtige gebouwen en koffers vol goud zullen je deel zijn als je dit spel slim speelt. Het uiteindelijke doel is om het grootste koninkrijk te veroveren. Dat wordt aan het einde van het spel in overwinningspunten gemeten. Dominion is een snel kaartspel, dat steeds met verschillende combinaties koninkrijkkaarten wordt gespeeld. Daardoor blijft het spel altijd verrassen.

Dragon College

Dragon College
Dragon College

Dragon College

Auteur(s): Thomas Vande Ginste & Wolf Plancke
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 - 90 min

Beschrijving: In Dragonsgate College ga je proffen en leerlingen voor jouw College recruteren en gaan zij jou hopelijk helpen om de overwinning binnen te halen.

Het spel bestaat uit 5 rondes. Na een voorbereidingsfase, krijgt iedereen inkomsten. Dit is standaard 2 geld, maar sommige gebouwen geven extra inkomsten in de vorm van geld of een kobold (die je kan gebruiken om de dobbelstenen te manipuleren).

Vervolgens worden alle dobbelstenen gedobbeld. Bij de start is dit 1 neutrale dobbelsteen/speler plus ook nog 1 dobbelsteen van elke speler in de eigen kleur (vanaf ronde 3 komt er een extra neutrale dobbelsteen/speler bij). Dan is er de actiefase. Je neemt een dobbelsteen en de waarde bepaalt welke acties je er kan mee uitvoeren. Neem je echter de dobbelsteen van een andere speler, dan mag die nadat je de actie hebt uitgevoerd ook een actie uitvoeren, corresponderend met de waarde van die dobbelsteen.

Je kan diverse acties gaan uitvoeren op het bord: geld nemen, een prof inhuren (die gaat de statistieken in 3 categorieën verbeteren (magiër, rogue en/of krijger), een leerling recruteren, een leerling gebruiken om een carrièretegel te claimen (dit geeft punten en een bonus; maar je statistieken in magiër, rogue en krijger zullen hoog genoeg moeten zijn of je past het verschil in geld bij), trainen op het drakenspoor (afhankelijk van de waarde van je dobbelsteen ga je een aantal stappen vooruit en je claimt alle bonussen die je onderweg tegenkomt), een gebouw verwerven (dit levert je bepaalde voordelen op (zoals extra inkomen, omhoog gaan in een categorie,...), je bedekt er bouwvelden mee in je college (elk leeg bouwveld zal op het einde minpunten opleveren), maar je onderhoudskosten stijgen ook (en elk geld dat je niet kan betalen levert minpunten op), een neutrale dobbelsteen vervangen door een dobbelsteen van je eigen kleur of investeren in startspeler zijn en/of bonus nemen.

Als iedere dobbelsteen is genomen is de ronde gedaan, wordt de nieuwe spelersvolgorde bepaald en start een volgende ronde. Na 5 rondes worden nog punten vergeven voor het hebben van bepaalde meerderheden en het hebben van sets van gelijke of verschillende drakenbekers (te claimen via het drakenspoor of carrière tegels). Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Drum Roll

Drum Roll
Drum Roll

Drum Roll

Auteur(s): Dimitris Drakopoulos & Konstantinos Kokkinis
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: In Drum Roll bent u een circusdirecteur en mag u 3 shows opvoeren. Als voorbereiding op elke show hebt u minstens 5 rondes. In elke ronde mag u eerst uw 3 actieschijven gaan inzetten. U kan zo artiesten gaan inhuren (maximum 1 per ronde). Die hebben niet alleen aan aankoopkost, ze moeten ook na elke show een salaris gaan ontvangen en hebben bepaalde items (zeg maar blokjes van een bepaalde kleur) nodig om tot een resultaat te komen. Afhankelijk van hoeveel van die items u hen kan voorzien tijdens de show zullen ze een optreden van 1, 2 tot 3 sterren geven, met bijkomend groter wordend voordeel. Andere mogelijke acties zijn: het inhuren van personeel (geven je een bepaald voordeel, maar moeten ook salaris betaald worden), een investeringskaart kopen, tickets verkopen (om alzo aan geld te komen) of een item (blokje van een bepaalde kleur) nemen. Deze laatste velden zijn echter zeer schaars, want er mag per ietem maar 1 actieschijf staan en van de 5 verschillende items mogen er maar evenveel genomen worden als er spelers meedoen. Via personeel en investeringskaarten kan u gelukkig nog aan extra items komen. Na het inzetten en afhandelen van de actieschijven is er een distributiefase waar men maximaal 2 items mag overzetten op artiesten.

Na de 5de ronde wordt er gestemd voor een eventuele 6de extra voorbereidingsronde en na die eventuele 6de opnieuw voor een extra 7de ronde (maar met verlies van punten). Dan volgt onheroepelijk de show. Artiesten die niet kunnen optreden (geen items) stappen eerst boos op en moeten nog eens een vertrekpremie hebben ook. De artiesten die wel minstens een item hebben geven een bepaald voordeel, afhankelijk van het type artiest. Er zijn 5 types en zo geven bvb. Goochelaars gratis investeringskaarten, Trapeze-artiesten geld en Clowns gratis items. Artiesten die alle 3 de benodigde items hebben, mag men omdraaien. Dan scoren ze punten, hun salaris verlaagt (men moet éérst wel nog de volle pot betalen), maar je verliest ook het voordeel dat ze geven. Afhankelijk van de regio waar men zich bevindt, krijgt men bonuspunten voor bepaalde types artiesten. Daarna moet men het gezamenlijk salaris betalen en verliest men 1 punt per cent men te kort komt. Na de 3de show worden er nog bonuspunten vergeven in 4 categoriën (o.a. alle types artiesten hebben of alle artiesten zijn 3 sterren waard), wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Dweebies

Dweebies
Dweebies

Dweebies

Auteur(s): Tim Roediger
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 20 min
Vanaf 8 jaar

Beschrijving: Dweebies zijn vrolijke wezens met elk een eigen hobby of een passie waar ze gek op zijn. Ze zien er grappig uit met hun bonte kleuren en drie haren op hun hoofd. Probeer zoveel mogelijk Dweebies te verzamelen in dit eenvoudige maar vlotte kaartspel. Het is zeer geschikt als familiespel en is combinatie van memory, taktiek en herkennen van patronen. Het heeft een dynamisch spelverloop, omdat het speelveld steeds veranderd.

Dynasties

Dynasties
Dynasties

Dynasties

Auteur(s): Matthias Cramer
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 - 60 min

Beschrijving: Dynasties is het nieuwste spel van Matthias Cramer (de ontwerper van o.a. Glen More en Rococo). Het werd origineel uitgegevendoor Hans im Glück en dan weet u dat u prachtig spelmateriaal en een overduidelijke regelboek mag verwachten samen met een zeer goed spel.

Dynasties wordt over 3 rondes gespeeld. Als je aan de beurt bent, dan ga je ofwel een actiekaart spelen en 1 van de afgebeelde acties uitvoeren ofwel passen. Mogelijke acties zijn: handelen (er zijn 3 boten met 5 goederen (aka gekleurde blokjes die in 5 kleuren bestaan); de tweede speler die zich op een boot zet, die mag de goederen in 2 hoopjes verdelen, maar diegene die er als eerste opstond, die mag als eerste een hoopje kiezen), een prins in het spel brengen (dit kost zwarte blokjes en levert mogelijks een bonus op), een prinses in het spel brengen (dit kost witte blokjes, levert eveneens mogelijks een bonus op en als er een koppel ontstaat, dan trouwen deze en wordt er een bruidschat verdeeld volgens hetzelfde principe: de ene verdeelt, maar de andere kiest eerst), de eigenschap van een karakter gebruiken (dit kost blauwe blokjes en levert extra's op als extra actiekaarten, blokjes,...) of de speciale eigenschap van je kaart gebruiken (wat gele blokjes kost).

Als je past, kan je een goede positie afdwingen op het passpoor door roze blokjes te betalen. Als iedereen gepast heeft, dan mag in volgorde van het passpoor iedereen een bonus kiezen, waarna er gescoord wordt. Elke single op het bord levert een aantal punten op en voorts kan je ook scorekaarten spelen (je krijgt er 2 bij de start van het spel en kan o.a. via de karakters aan extra geraken). Na de 2 ronde moet je echter een roos blokje per single betalen, want anders trekken ze naar het klooster. Op het einde van de derde ronde is er dan ook nog ene eindscore voor het hebben van meerderheden in elke regio. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Egizia

Egizia
Egizia

Egizia

Auteur(s): Acchittocca
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min
Leeftijd: Vanaf 12 jaar

Beschrijving: In Egizia vaar je met een groep bootjes stroomafwaarts over de Nijl. Aan de oevers zijn verschillende plaatsen waar je kan aanleggen en waar je dan acties kan uitvoeren. Stoomopwaarts varen is onmogelijk en dus moet je goed afwegen welke acties je uitkiest. Soms moet je een aantrekkelijke actie overslaan om een superaantrekkelijke binnen te halen.

Er zijn grofweg vier soorten acties. Met het eerste type actie versterk je je werkploegen. Het tweede type actie is dat je extra “grondstoffen” verwerft (voedsel en stenen). Verder kan je actiekaarten scoren waarmee je leuke dingen kan doen. En tenslotte kan je bouwen aan de sfinx, piramide, tempel of obelisk. Al deze bouwacties kosten arbeid en stenen (altijd in de verhouding één tot één).

De bouwwerkzaamheden leveren altijd direct punten op, maar soms ook nog aan het eind van het spel. Als je een bijdrage levert aan de sfinx krijg je sfinxkaarten en hierop staat aangegeven waarvoor je aan het eind van het spel nog extra punten krijgt (bepaald aantal stenen gebouwd in de piramide, de obelisk is voltooid, etc.). Je mag iedere ronde maar één zo’n kaart houden, maar door flink in de buidel te tasten kan je wel meer kaarten kopen zodat je kan kiezen welke kaart je houdt (de kaarten die je niet houdt leveren bovendien direct punten op).

Na vijf vaartochtjes over de Nijl (rondes) is het spel afgelopen en is het tijd om de punten te tellen. De speler met de meeste punten wint.

Empires of the Void II

Empires of the Void II
Empires of the Void II

Empires of the Void II

Auteur(s): Ryan Laukat
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 120 min
<br/>
Beschrijving: In Empires of the Void II probeer je het machtigste ras te worden van het Pyrious Empire. Er worden 11 rondes gespeeld. Elke ronde start met een zogenaamde pré-ronde waarbij men zoveel ruimteschepen (van de 5 verschillende klassen als Starfighter, Sunhammer,…) kan bouwen als men kan betalen en 1 technologie mag ontwikkelen (als men de juiste hoeveelheid geld heeft en over het juiste handelsgoed beschikt). Daarna wordt een gebeurteniskaart gespeeld die een eenmalig effect een blijvend effect voor de ronde of een scoreronde kan inleiden.


Tot slot mag iedereen 3 acties uitvoeren. De mogelijke acties zijn: bewegen (waarbij men moet rekening houden met obstakels als asteroïden of ruimtemonsters), aanvallen (dit kan zowel een planeet als een medespeler zijn), cultuurkaarten trekken (heeft men nodig voor de actie diplomatie of om de ‘tactics ability’ van jouw ras te activeren), mijnen (= 1 geld nemen) of diplomatische betrekkingen aangaan met een neutrale planeet (moet met een diplomatenschip gebeuren en men heeft de juiste diplomatiekaarten nodig).


Er zijn in de loop van het spel 3 scorerondes waarbij men punten scoort in de categorieën planeten, technologie en invloed in de Galactische Raad. Wie na de laatste ronde (waarna de laatste scoring plaatsvindt) de meeste punten heeft weten te verzamelen, die wint het spel.

Era of Inventions

Era of Inventions
Era of Inventions

Era of Inventions

Auteur(s): Anthony Daamen
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 90 min
<br/>
Beschrijving: In Era of Inventions mag u aan de slag als uitvinder. Afhankelijk van het aantal spelers mag beginnend met de startspeler iedereen zijn actieschijven inzetten op een aantal locaties. U kan grondstoffen gaan kopen op de markt. Met die grondstoffen kan u dan ofwel fabrieken gaan bouwen, ofwel een reeds gemaakte uitvinding gaan produceren wat u meestal hetzij goud, hetzij punten oplevert. Speciaal in dit spel is het puntenspoor. Als je exact op een bepaald aantal punten komt, kan je een extra grondstof of goudmunt verwerven.
Je kan natuurlijk ook uitvindingen gaan maken. Zodra je een bepaalde uitvinding zoals de grammofoon, het fototoestel tot het eerste vliegtuig toe hebt gemaakt, komt die stapel uitvingen mee in de stapel van uitvindingen die kunnen gemaakt worden. Maakt iemand jouw uitvinding dan krijgt die speler zoals eerder gezegd punten of geld, maar dan krijg jij dat ook als bonus, weliswaar meestal in mindere mate. Per uitvinding is er echter ene nepexemplaar op de markt. Maakt iemand dat nepexemplaar, dan krijg je niets. Hiertegen kan je je beschermen door een patent te nemen op een uitvinding. Wordt dan het nepexemplaar gemaakt, dan krijgt de eigenaar van het patent alsnog de bonus. Het is echter toegestaan om een patent te nemen op een uitvinding die jij zelf niet bedacht hebt. Een laatste mogelijke locatie waar je je schijven kan inzetten is een wisselmarkt, waar je grondstoffen kan omzetten in geld, geld in punten,…
Iedere speler heeft ook een aantal bonusschijven ter beschikking. Wordt je ergens afgeblokt, dan kan je door het inzetten van een bonusschijf toch een bepaalde actie uitvoeren. Dit is echter beperkt tot 1. Met een gewone actieschijf kan je immers op eenzelfde locatie 3 maal iets doen (bvb. 3 verschillende fabrieken laten produceren), met een bonusschijf dus maar 1 maal per locatie. Via de wisselmarkt kan men ook nieuwe bonusschijven verkrijgen. Als iedereen al zijn acties heeft afgehandeld, dan start een nieuwe ronde. Na een bepaald aantal rondes, afhankelijk van het aantal spelers, stopt het spel en worden een aantal bonuspunten vergeven, o.a. voor wie het meeste uitvindingen heeft gedaan. Wie daarna het meeste punten heeft, die wint het spel.

Essen The Game: Spiel '13

Essen The Game: Spiel '13
Essen The Game: Spiel '13

Essen The Game: Spiel '13

Auteur(s): Fabrice Beghin, Frédéric Delporte & Etienne Espreman
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 75 min

Beschrijving: Hebt u zich ooit al afgevraagd hoe het voelt om te moeten drummen om een bepaald spel te kunnen kopen of wat het is om telkens stapels spellen naar een auto op een veraf gelegen parking te moeten sleuren? Nee, wel dan kan u dit gevoel perfect simuleren met dit spel.

In Essen The Game hebt u immers slechts 7 rondes de tijd om uw verlanglijstje aan spellen zo goed als mogelijk te vervolledigen. Elke ronde bestaat daarbij uit 3 fasen. In de eerste fase komen nieuwe spellen uit, wordt de populariteit van de verschillende spelmechanismen (worker placement, dobbelspellen,...) aangepast, vinden 2 gebeurtenissen plaats (kunnen bvb. aan een bepaald spel extra overwinningspunten geven of maken dat het spel reeds uitverkocht is, waardoor u het had moeten voorbestellen) en wordt de menigte geplaatst.

Nadat in de 2de fase de startspeler werd vastgelegd (diegene die het minste spellen in zijn draagtas heeft), is er de actiefase. Hierbij ga je gaan bewegen door de beurshallen (plekken waar de menigte staat kosten 2 actiepunten), spellen kopen (wat meteen ook punten oplevert, afhankelijk van hoe populair het spelmechanisme op dat moment is), een spel proefspelen (zo vergroot je het aantal spellen op je verlanglijst), opbergen (spellen uit je draagtas in je auto opbergen) en tot slot extra geld opnemen (wat je punten kost).

Het erg clevere aan dit spel is dat de draagtas waar je gekochte spellen in opbergt, ook bepaalt hoeveel acties je hebt. Je gaat dus een goed evenwicht moeten vinden tussen efficiënt spellen oppikken en naar de auto brengen en toch voldoende acties overhouden.

Na ronde 4 is er een tussentelling (je krijgt punten als je minstens een bepaald aantal spellen van een bepaald spelmechanisme hebt), die doe je ook na ronde 7, waarna je nog punten krijgt afhankelijk van hoeveel spellen van je verlanglijst je hebt kunnen kopen. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Evolution

Evolution
Evolution

Evolution

Auteur(s): Dominic Crapuchettes, Dmitry Knorre & Sergey Machin
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 60 min


Beschrijving: In Evolution gaat u uw eigen dino's bouwen en laten evolueren. Rondes spelen snel en zijn simpel. U begint met het trekken van een aantal kaarten. Eén daarvan moet u reserveren voor voedsel (iedereen houdt zijn kaart gedekt, dus u weet hoeveel voedsel u in het spel gaat brengen, maar niet wat de totale hoeveelheid beschikbaar voedsel zal zijn). Van uw andere handkaarten speelt u er zo veel u wilt. U kan daarmee een nieuwe dino starten of andere dino's speciale eigenschappen geven zoals er een carnivoor van maken (en dan gaat hij dus op jacht op andere dino's), beter of meer voedsel verzamelen, betere verdediging tegen carnivoren,...

In de derde fase wordt dan bekend gemaakt hoeveel voedsel er is. Om en om verzamelt u 1 voedsel voor 1 van uw dino's. Een dino moet minstens 1 voedsel gehad hebben om te kunnen overleven, anders verdwijnt hij. Van dino's die niet het volledig aantal voedsel hebben gehad, vermindert de populatie. <br/>
Als de trekstapel met kaarten op is, dan wordt nog 1 laatste ronde gespeeld. U krijgt dan punten voor verzameld voedsel, jouw nog levende dino's en elke speciale eigenschap die jouw dino's hebben. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Experiment

Experiment
Experiment

Experiment

Auteur(s): Tim De Rycke & Sander Vernyns
Aantal spelers: 3 - 6
Speelduur: 30 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: Dit spel is de winnaar van de Games and Toys Award 2006. In Experiment vertoef je in een laboratorium waar je goochelt met kleurrijke vloeistoffen. Je probeert de juiste reacties teweeg te brengen door waardevolle vloeistoffen te verzamelen en zoveel mogelijk experimenten -die je van je professor krijgt- correct en snel uit te voeren. Voor ieder geslaagd experiment krijg je punten, variërend van 1 tot 5. De speler met de meeste punten wordt uitgeroepen tot "beste labo-assistent" en wint het spel. Maar let op: Wie onvoorzichtig is of teveel risico neemt kan zijn flesjes breken of zelfs een explosie veroorzaken !!! Maar... als je het lab op het juiste moment laat ontploffen kan je je medespelers dan weer een hak zetten, eentje waar ze moeilijk van herstellen...

Fabelfruit

Fabelfruit
Fabelfruit

Fabelfruit

Auteur(s): Friedemann Friese
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur:  30 min

Beschrijving: Fabelfruit is de Nederlandstalige versie van Fabled Fruit. Dit spel bevat 59 verschillende dieren (elk in 4 exemplaren), maar het gaat een tijdje duren eer u die allemaal te zien krijgt. U start het spel immers met de eerste 6.

Het spel op zich is heel simpel. Als je aan de beurt bent, moet je je dier verplaatsen naar 1 van de andere kaarten. Staan er daar dieren van andere spelers, dan moet je hen elk 1 fruit betalen (als je kan). Vervolgens kies je: je voert ofwel de actie van de kaart uit (dit geeft je meestal fruitkaarten), of je koopt de kaart door de fruitkaarten die onderaan de kaart staan af te geven.

Telkens je een kaart koopt, komt er een nieuwe dierkaart in het spel en zo komen dus geleidelijk aan nieuwe dieren in je spel. Het spel eindigt als iemand een aantal dierkaarten heeft kunnen kopen (hoeveel hangt af van het aantal spelers) én iedereen evenveel beurten heeft gehad.
Voor een volgend spel verwijder je alle dierkaarten die werden gekocht en houd je alle dierkaarten die in het spel zijn. Zo leer je gelijk aan alle dierkaarten kennen. En je kan het spel perfect spelen zonder enige voorkennis, de volgende keer kan je dus gewoon met andere spelers dit spel spelen!

Fast Forward: Spookuur

Fast Forward: Spookuur
Fast Forward: Spookuur

Fast Forward: Spookuur

Auteur(s): Friedemann Friese
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 25 min


Beschrijving: Ben jij bang voor spoken? Of zoek je de duisternis op en maak je graag je tegenstanders bang? SPOOKUUR is een snel en eenvoudig spel voor spokenjagers. Start dit FAST FORWARD-spel zonder de spelregels vooraf te lezen! Zoek gewoon een paar medespelers en ontdek de regels terwijl je speelt.
De Fast Forward-serie maakt gebruik van het nieuwe “Fabel”-concept: met de voorgesorteerde kaartenstapel ontdek je alle kaarten en spelregels in de eerste 10-15 minuten van SPOOKUUR.

Fast Forward: Tan Aanval!

Fast Forward: Tan Aanval!
Fast Forward: Tan Aanval!

Fast Forward: Tan Aanval!

Auteur(s): Friedemann Friese
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 15 min
Taal: NL

Je hebt altijd al dat mooie kasteel willen hebben. Nu is de tijd gekomen om het te veroveren! Maak je klaar en zorg dat je je vrienden voor bent! Ten aanval is een spel waarbij je risico’s moet nemen om je tegenstanders te slim af te zijn. Start dit FAST FORWARD-spel zonder de spelregels vooraf te lezen! Zoek gewoon een paar medespelers en ontdek de regels terwijl je speelt.
De Fast Forward-serie maakt gebruik van het nieuwe “Fabel”-concept: met de voorgesorteerde kaartenstapel ontdek je alle kaarten en spelregels in de eerste 10-15 minuten van TEN AANVAL!

Finca

Finca
Finca

Finca

Auteur(s): Ralf zur Linde & Wolfgang Sentker
Aantal spelers: 2-4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: In Finca zijn de spelers fruittelers op Mallorca, die hun waren in de verschillende steden en dorpen van het eiland proberen te slijten. Tijdens het spel staan er twee acties tot je beschikking: oogsten of leveren. Voor het oogsten maakt Finca gebruik van de zogeheten rondel. De rondel stelt een windmolen voor, die bestaat uit twaalf wieken. Op iedere wiek staat een van de zes fruitsoorten afgebeeld. Aan het begin zet iedereen zijn boeren op de wieken voor een bescheiden startvoorraad.

Om te oogsten verplaats je een boer van de ene wiek naar de andere. Hoe meer boeren er al staan op de wiek waar hij uitkomt, des te meer fruit van die soort je krijgt. De wieken zijn verdeeld in twee groepen. Kom je van de ene in de andere, dan krijg je ook een fiche met een ezelskar.

Leveren is nog simpeler. In de tien dorpen van Mallorca ligt een stapel fiches, met daarop een aantal vruchten. Bij het leveren kies je een fiche uit, en leg je de gevraagde vruchten terug in de voorraad. Je mag meerdere fiches nemen, zolang er in totaal maximaal zes vruchten op staan. Ook lever je een ezelskar in, ongeacht het aantal fiches. Bij zowel het oogsten als het leveren kun je eenmalig actiefiches inzetten, die de actie effectiever maken. Daarnaast zijn er nog bonuspunten te verdienen, voor iedere set fiches met zes verschillende waardes, of voor wie de meeste vruchten van een soort heeft geleverd. Het spel eindigt als in een bepaald aantal dorpen de fiches op zijn. De speler met de meeste punten wint.

Firenze

Firenze
Firenze

Firenze

Auteur(s): Andreas Steding
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 75 min

Beschrijving: Het bord van Firenze bestaat uit torens in 6 verschillende kleuren. Daaronder is een spoor met allerlei kaarten en op die kaarten liggen torenbouwstenen in diezelfde 6 kleuren. Als je aan de beurt bent, moet je verplicht 1 van die kaarten nemen. Neem je de kaart die als eerste in de rij ligt, dan is dit gratis. Voor elke volgende kaart, moet je 1 bouwsteen leggen op elke kaart die je overslaat. Kaarten kunnen zowel iets positief zijn die je toelaten om het spel te manipuleren (pluspunten op het einde van het spel, gratis een kaart nemen aan het einde van de rij,...), alsook iets negatief (een toren afbreken, 3 bouwstenen afgeven,...).

Nadat je eventueel 1 wissel hebt gedaan tussen bouwstenen uit jouw voorraad met 1 op een kaart, moet je torens gaan bouwen. Als je al een toren in een bepaalde kleur (of kleuren) begonnen was in een vorige ronde, dan moet je die met minstens 1 verdiep verplicht gaan verhogen. Kan of wil je dat niet, dan moet je hem afbreken. Hoeveel torendelen je bouwt, bepaalt ook hoeveel bouwstenen je moet betalen als bouwkost.

Na het bouwen van de torens mag je ze waarderen, als die plaats tenminste nog vrij is op het bord en scoor je het overeenkomstig aantal punten. Op die plaats in die toren van de kleur die je scoort, leg je 1 van je zegels. Tot slot van je beurt ga je na of je niet meer dan 5 handkaarten hebt en 10 bouwstenen.

Het spel eindigt als iemand een bepaald aantal (afhankelijk van het spelersaantal) zegels op het bord heeft. Er worden nog bonuspunten vergeven per kleur van toren aan de persoon die het meeste zegels in die toren heeft en men krijgt nog plus- of minpunten van kaarten die men tijdens het spel heeft genomen. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

For Sale

For Sale
For Sale

For Sale

Auteur(s): Stefan Dorra
Aantal spelers: 3 - 6 
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Biedspellen heb je in alle soorten en maten. Een van de snelste is For Sale.

In For Sale zijn de spelers makelaars, die met het doorverkopen van huizen de meeste winst proberen te maken. Het spel bestaat uit twee rondes. In de eerste ronden bieden de speler met hun startkapitaal op huizen, van kartonnen doos (waarde 1) tot ruimtestation (30). Iedere beurt worden er evenveel huizen omgedraaid als er spelers zijn. Om beurten mogen de spelers hoger bieden of passen. Als je past, neem je het huis met de laagste waarde en lever je de helft van je bod in. De laatste speler die past moet zijn hele bod betalen.

Als alle huizen op zijn, begint de tweede ronde. Nu worden kaarten van de tweede stapel omgedraaid. Deze kaarten hebben een waarde van 0 tot 15 duizend dollar. Weer worden er evenveel kaarten omgedraaid als het aantal spelers. Hierop bieden de spelers met hun huizen. Per beurt kiest iedereen een huis uit zijn hand en laat iedereen zijn huis tegelijk zien. De speler met het duurste huis krijgt de meest waardevolle geldkaart, enzovoort.

Als alle geldkaarten verdeeld zijn eindigt het spel. De spelers tellen de waarde van de geldkaarten op bij het restant van hun biedkapitaal uit de vorige ronde. De speler met het meeste geld wint.

Get Nuts

Get Nuts
Get Nuts

Get Nuts

Auteur(s): Tom Luyckx & David Ausloos
Aantal spelers: 3 - 6
Speelduur: 30 - 45 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: In Get Nuts wilt u uw eekhoorn van lekkere noten voorzien. Elke ronde bestaat voor een speler uit 4 stappen. Als een speler een bulldozer (een actiekaart die andere spelers aan jouw bomen kunnen plaatsen) aan zijn bomen heeft, dan gaat die eerst 1 plaats naar boven. Als daardoor het aantal bomen op nul valt, dan verdwijnt de bomenkaart. En als je eekhoorn zich net op die bomenkaart bevond, dan valt hij pardoes naar beneden naar de eerste boom die hij tegenkomt. Bovendien wordt hij gewond en zal je een actie moeten spenderen om hem op te lappen. Vervolgens mag een speler 4 actiepunten spenderen. Die mag hij gebruiken om zijn eekhoorn te doen klimmen langs de bomen of om kaarten te spelen. Hoeveel acties een kaart spelen kost, kan variëren van 0 tot 4. Je hebt verschillende soorten kaarten. Je hebt uiteraard boomkaarten, waarmee je aan de weg naar boven kan timmeren, kaarten die bvb. je over een leeg bomenveld laten springen of een extra actie geven en allerlei kaarten om je tegenstanders dwars te zitten zoals een bulldozer, kettingzaag of vlammenwerper. Vervolgens mag een speler als hij wil een aantal kaarten afleggen om vervolgens bij te trekken tot 5 handkaarten. Het spel stopt als de stapel noten op is. Wie dan het meeste noten heeft verzameld, die wint het spel.
 

Glasstraat

Glasstraat
Glasstraat

Glasstraat

Auteur(s): Uwe Rosenberg
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 75 min


Beschrijving: Glasstraat duurt 4 rondes. Bij de start van een ronde kiest iedere speler 5 karakters uit de 15 mogelijke karakters. Van die 5 mag je er 3 uitspelen. Eerst legt iedereen zijn eerste karakter neemt. Dit wordt om beurt omgedraaid. Als iemand hetzelfde karakter op handen heeft, dan mag hij dat uitspelen. Elk karakter heeft 2 mogelijke acties. Als je alleen bent met je karakter, omdat niemand hetzelfde karakter uit zijn/haar hand kan/wil spelen, dan mag je beide acties doen. Anders moet je 1 van beide acties kiezen en alle andere spelers die dat karakter hebben gespeeld mogen er ook 1 kiezen.

Wat de karakters doen is (voornamelijk op enkele speciallekes na) een bepaald type landschap bouwen (bos, meer of zandgroeve), een gebouw aanschaffen mits het kunnen betalen van de juiste grondstoffen en de verschillende soorten grondstoffen verkrijgen (al dan niet na het omkappen van een bos). Nu, de manier waarop je bijhoudt hoeveel grondstoffen je hebt van een bepaalde soort is wel heel speciaal in dit spel. Iedere speler heeft een eigenbordje met daarop 2 cirkels en elke cirkel bevat 2 wijzers. Op het grootste stuk (van 0 tot en met 7) duid je verschillende soorten basisgrondstoffen aan die je via de karakters verkrijgt. Om de speciale grondstoffen baksteen of glas te verkrijgen moet je er voor zorgen dat de laatste basisgrondstofmarker van 0 naar een ander getal gaat waardoor je 1, 2 of 3 glas/baksteen verwerft door de wijzers te verplaatsen. Maar al je basisgrondstoffen op die cirkel zullen op die manier dus in aantal verminderen. Goed plannen is hierbij dus de boodschap.

Na 4 rondes worden de punten geteld van gebouwen en de speciale grondstoffen glas, baksteen en zand en wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Great Western Trail

Great Western Trail
Great Western Trail

Great Western Trail

Auteur(s): Alexander Pfister
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 75 - 150 min


Beschrijving: Great Western Trail is een strategiespel van Alexander Pfister, de maker van o.a. Skye en Grand Austria Hotel. Op het spelbord begint iedereen in Texas en gaat naar Kansas City, maar er zijn verschillende routes er naartoe, en heeft 4 koeien van zijn basisdeck op handen. Bij het begin van het spel zijn er al een aantal neutrale gebouwen op het spel aanwezig.

Als je aan de beurt bent, dan ga je beginnen met je cowboyfiguur te bewegen (waarbij je mogelijks moet betalen als je groene of zwarte handen passeert op gevaartegels of gebouwen van andere spelers). Kom je daarbij op een neutraal gebouw of een eigen gebouw, dan kan je alle acties die daar beschikbaar zijn uitvoeren. Anders, kan je een zogenaamde hulpactie uitvoeren (zoals 1 geld nemen of 1 kaart bijtrekken en daarna 1 afleggen). Er zijn een waaier aan mogelijke acties beschikbaar. Enkele daarvan zijn: een bepaald type koe afleggen voor geld, je certificaatmarker voortbewegen, je trein vooruit plaatsen (waarbij je in een station voor 1 werker een bonustegel kan claimen), een werker inhuren (er zijn 3 types: cowboys maken het verwerven van nieuwe koeienkaarten makkelijker, arbeiders helpen je om je eigen gebouwen op te richten en ingenieurs helpen je o.a. om je trein sneller te laten bewegen), nieuwe koeienkaarten kopen, een eigen gebouw oprichten,... OP het einde van je eburt vul je je koeienkaarten weer aan tot je handlimiet.

Als je met je cowboy in Kansas City bent, dan is er een speciale beurt: je gaat dan nieuwe tegels inbrengen (o.a. nieuwe werkers, waardoor de jobmarkt opgevuld raakt en het spel zijn einde gaat naderen), dan ga je kijken welke koeienkaarten je op handen hebt (hierbij krijg je geld voor de som van al je verschillende koeiensoorten die je op handen hebt; dit kan je verhogen via certificaten die je hebt) en dan moet je een levering doen, waarbij hoe ver je mag leveren afhangt van hoeveel geld je verdient hebt in de vorige stap en of je moet bijbetalen hangt af van de positie van je trein. Via leveringen kan je veel punten verdienen en bvb. ook extra objectiefkaarten verkrijgen. Vervolgens start je gewoon terug in Texas waarbij je opnieuw een route naar keuze kan starten.

Het spel eindigt als de jobmarkt helemaal werd opgevuld. Punten verdien je o.a. koeienkaarten, gebouwde gebouwen, leveringen, gevaartegels die je hebt verworven, vervulde objectieven (niet-vervulde, gespeelde objectieven zijn minpunten) ,... Wie alzo de meeste punten heeft, die wint het spel.

Guild Hall: Job Faire

Guild Hall: Job Faire
Guild Hall: Job Faire

Guild Hall: Job Faire

Auteur(s): Hope S. Hwang
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Guildhall: Job Faire  is opgebouwd op dezelfde manier als Guildhall: Old Economy. Een beschrijving van het spelmechanisme kan u dan ook aldaar lezen.

Guildhall: Job Faire bevat wel allemaal nieuwe karakters.

Guildhall: Old Economy

Guildhall: Old Economy
Guildhall: Old Economy

Guildhall: Old Economy

Auteur(s): Hope S. Hwang
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Guildhall bestaat uit 120 kaarten, zijnde 4 sets van 6 karakters in 5 kleuren. In het midden van de tafel worden vijf puntenkaarten opengelegd. Elke speler krijgt 9 karakterkaarten en mag door een eenvoudig draftsysteem, zijnde X aantal kaarten afleggen en X aantal kaarten bijtrekken, zijn hand verbeteren. Daarna legt hij drie kaarten voor zich af, dat is zijn Guildhall. Als alle spelers dit hebben gedaan, kan het spel beginnen.

In een beurt voert een speler steeds 2 acties uit. Hij heeft de keuze tussen:1 kaart spelen en de bijhorende actie uitvoeren, een aantal handkaarten afleggen en bijtrekken tot zes handkaarten of 1 puntenkaart kopen.

Als je een kaart wenst te spelen, is er maar één restrictie, dezelfde kaart mag nog niet in je guildhall liggen. Er mogen al wel dezelfde karakters liggen, maar niet in dezelfde kleur. Je voert de actie van het karakter uit (zo kan je via de geschiedkundige kaarten uit je Guidhall afleggen, via de Wever kaarten uit je hand met je Guildhall wisselen,...) en legt de kaart af in je Guildhall. Je legt dezelfde karakters (van verschillende kleur natuurlijk) bovenop elkaar zodat je een rijtje vormt. Je kan overigens ook maar één keer een karakter spelen in een beurt. Kies je als tweede actie weer voor een kaart spelen, moet het een ander karakter zijn.

Als je een compleet hoofdstuk hebt verzameld (= alle karakters van één soort in alle kleuren), dan kan je deze inruilen voor één van de openliggende puntenkaarten op tafel. Je neemt deze kaart, voert de eventueel bijhorende extra actie uit en legt een nieuwe kaart open in de rij op tafel.

Wanneer je je twee acties hebt uitgevoerd, controleer je of je 20 punten hebt in totaal. Is dit het geval, win je het spel. Zo niet, dan komt de volgende speler aan de beurt.

Guilds of London

Guilds of London
Guilds of London

Guilds of London

Auteur(s): Tony Boydell
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: In Guilds of London probeer je zoveel mogelijk invloed te krijgen in de verschillende gilden van Londen. Rond de gildehal worden een aantal gildekaarten willekeurig geplaatst.

Een ronde begint altijd in volgorde van aflopend puntentotaal (= de speler met de meeste punten begint, dan die met de tweede hoogste score enz.). Je mag in je beurt zo veel actiekaarten spelen als je wil. Je kan de kaart gebruiken voor zijn kleur om 1 van je werkers naar een gildekaart te plaatsen die dezelfde kleur heeft (sommige gildekaarten hebben meerdere kleuren, dan volstaat 1 van die kleuren). Die werker kan je nemen van de gildehal of een andere gildekaart. Voor om het even welke actiekaart kan je een extra werker uit de algemene voorraad naar de gildehal plaatsen. Tot slot kan je ook de speciale actie van de kaart gebruiken. Meestal moet je daarvoor een kost betalen (in de vorm van andere kaarten). Speciale mogelijke acties zijn o.a. extra kaarten trekken, extra werkers bijkrijgen of plaatsen, punten krijgen, de kleur van een kaart niet laten tellen,...

Op het einde van je beurt trek je 2 kaarten bij als je 1 of meer actiekaarten hebt gespeeld en 4 als je er geen hebt gespeeld. Je handlimiet is echter 7. Als iedereen zijn beurt gespeeld heeft, wordt er gekeken of bepaalde gildekaarten gescoord worden. Dit gebeurt als er minstens evenveel speelstukken opstaan als aangegeven op de gildekaart. De speler met de meeste werkers krijgt dan de beloning voor de eerste plaats en de speler met het tweede meeste de beloning van de geplaatste fiche (deze wordt er bij het plaatsen van de kaart willekeurig opgelegd).

Na een aantal ronden (hangt af van het aantal spelers) is er een groeifase. Dan wordt de plantagetegel gescoord (om daar werkers op te krijgen ga je bepaalde gildekaarten moeten winnen) wat of punten of eindespelscorekaarten oplevert. Na 12 of 15 ronden (hangt af van het aantal spelers) worden die eindespelkaarten afgehandeld en krijg je ook nog punten als de gildekaarten die je hebt gewonnen aan elkaar hangen. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Guillotine

Guillotine
Guillotine

Guillotine

Auteur(s): Paul Peterson
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Guillotine is een luchtig kaartspel, ideaal om een avond af te sluiten of te starten. In Guillotine gaat het er om dat je als beul de meeste en beruchtste edellieden weet te onthoofden. De edellieden worden in drie beurten onthoofd: aan het begin van iedere dag worden twaalf edellieden voor de guillotine opgesteld en verliezen een voor een het hoofd. De speler die aan de beurt is, speelt een actiekaart uit en neemt vervolgens de voorste edelman of -vrouw in de rij. De actiekaarten kunnen onder andere de rijvolgorde wijzigen, wat erg belangrijk kan zijn. De edellieden hebben namelijk verschillende puntenwaardes, en de bedoeling is om zoveel mogelijk punten te scoren. Sommige edelen hebben zelfs een negatieve puntenwaarde (zoals de Held van het Volk), en die kun je beter mijden. Veel profijtelijker is het om hoge pieten als Lodewijk XVI of Marie-Antoinette te onthoofden, die beide 5 punten waard zijn. Als je de voorste edele gepakt hebt, moet je een nieuwe actiekaart pakken en is de volgende speler aan de beurt. Wie na drie dagen hakken de meeste punten heeft gescoord wint het spel.

Hanabi

Hanabi
Hanabi

Hanabi

Auteur(s): Antoine Bauza
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Hanabi is een coöperatief kaartspel van Antoine Bauza (maker van o.a. Ghost Stories en 7 Wonders) waarin men 5 vuurwerkspektakels (= 5 verschillende kleuren, waarbij men van 1 naar 5 moet opbouwen) probeert te creëren.

Afhankelijk van het aantal spelers heeft men 4 of 5 kaarten op handen. Alleen ziet u enkel de achterkant van de kaarten en uw medespelers dus de voorkant. Voorts liggen er op tafel 8 blauwe en 3 rode tokens. Als men aan de beurt is, dan kiest men 1 van de 3 mogelijke acties.

Mogelijkheid 1 is informatie geven aan een medespeler. Men geeft hem alle informatie over een bepaalde kleur door bvb. aan te duiden welke kaarten allemaal groen zijn. Ofwel geeft men informatie over de waardes van de kaarten en duidt men bijvoorbeeld aan welke kaarten allemaal de waarde 1 hebben. Als men dit doet, verwijdert men 1 blauw token.
Mogelijkheid 2 is het afleggen van een handkaart en een nieuwe van de stapel trekken (de kaarten met waarde 1 en 2 komen drie keer voor per kleur, die met waarde 3 en 4 twee keer en die met waarde 5 maar één keer). Doet men dit, dan mag men 1 blauw token terugplaatsen.

De 3de mogelijkheid ten slotte is het uitspelen van een kaart. Kan men de kaart correct aanleggen (elke kleur mag maar 1 keer gestart worden en men moet beginnen met 1) dan is alles OK, kan men de kaart echter niet correct afleggen, dan verdwijnt er 1 rood token.

Het spel eindigt als alle 3 de rode tokens wegzijn (en dan is iedereen verloren), als alle 5 de spektakels zijn samengesteld (en dan wint iedereen met de perfecte score), of als de trekstapel met vuurwerkkaarten op is en dan berekent men zijn score op basis van wat men heeft kunnen realiseren.

Hansa Teutonica

Hansa Teutonica
Hansa Teutonica

Hansa Teutonica

Auteur(s): Andreas Steding
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 - 90 min

Hansa Teutonica heeft een dubbelzijdig speelbord: één voor 2 of 3 spelers en één voor 4 of 5 spelers. Op het spelbord zie je een aantal hanzesteden die met elkaar verbonden zijn, waar kantoren kunnen gebouwd worden en ook nog 3 tavernes. Iedere speler heeft een eigen 'Escriptorium'. Dit is een eigen bord waarop hij verschillende vaardigheden kan ontwikkelen die hem verder kunnen helpen in het spel. Als je aan de beurt bent, heb je een aantal actiepunten (afhankelijk hoe ver je in deze vaardigheid je hebt ontwikkeld). Die kan je spenderen aan 5 verschillende acties: nieuwe handelaren/koopmannen nemen, handelaren/koopmannen op het bord plaatsen, je koopmannen/handelaren op het bord gaan verplaatsen, de handelaren/koopmannen van andere spelers gaan verplaatsen (als je de straf daaraan verbonden kan betalen) of een route claimen als je alle huizen op die route controleert. Via deze laatste actie kan je een kantoor oprichten (en zo punten scoren als iemand anders een route met 'jouw' stad claimt) of om 1 van je vaardigheden op je 'Escriptorium' verder ontwikkelen. Bovendien kan je op bepaalde routes een bonusmarker op die je handige dingen toestaat als markers van je tegenstanders verwijderen of extra acties uitvoeren. Het spel kan op 3 manieren eindigen: er zijn 10 afgewerkte steden, een speler haalt 20 of meer overwinningspunten of er zijn maar 3 bonusmarkers meer over. Vervolgens scoort iedere speler punten voor verschillende zaken: hoe ver hij zich ontwikkeld heeft op zijn 'Escriptorium', aantal steden men controleert, aantal kantoren in de langst aangesloten route, aantal bonusmarkers en een speciale bonus voor de Coellen-Warburg - route. De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel. Veel zaken waar je je dus kan op richten.

Harbour

Harbour
Harbour

Harbour

Auteur(s): Scott Almes
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 30 - 60 min

Beschrijving: In Harbour krijgt iedereen bij de start 2 karakters (van de 14 beschikbare) en kiest er daar 1 van. Elk karakter heeft een aantal actievelden waar je kan gaan opstaan. Er worden vervolgens een aantal gebouwen opengedraaid en dan kan het spel beginnen.

Als je aan de beurt ben, dan moet je jouw spelersfiguur naar een ander gebouw gaan verhuizen en mag je vervolgens de actie(s) van dat gebouw gaan uitvoeren. Hoort dat gebouw toe aan een andere speler dan moet je hem wel eerst betalen (tenzij je dan weer een bepaald symbool hebt dat zegt dat je gratis de gebouwen van andere spelers kan gaan gebruiken). Meestal ga je met je acties willen de markt manipuleren. Er is 1 centrale markt waar 4 verschillende goederen worden verhandeld. Verkoopt iemand een goed, dan vliegt het helemaal naar achter wat de prijs betreft. Tijdig verkopen is dus de boodschap!

Met het geld dat je verwerft ga je nieuwe gebouwen kopen, want deze leveren uiteindelijk ook punten op (en brengen meer mogelijkheden in het spel). Het spel eindigt dan ook als iemand zijn vierde gebouw koopt. Sommige goederen leveren dan nog punten op en wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Hawai

Hawai
Hawai

Hawai

Auteur(s): Greg Daigle
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 75 min

Beschrijving: In Hawaii hebt u 5 rondes de tijd om zo waardevol mogelijke dorpen te gaan bouwen. Als u aan de beurt bent, dan mag u naar een locatie op het hoofdeiland gaan. U moet evenveel voetjes afgeven als u stappen ver bent gegaan. Vervolgens kiest u 1 van de beschikbare actiemarkers. U mag dan het getal dat daar opstaat afgeven in schelpen om 1 van de daar beschikbare tegels te nemen of u mag beslissen om het dubbele te betalen en dan mag u de achterzijde van de tegel in uw dorp aanbouwen die een krachtiger voordeel geeft. Er zijn allerlei soorten tegels. Sommige produceren fruit (een soort joker die men mag afgeven in de plaats van of voetjes of schelpen, maar echter nooit gecombineerd, tenzij u weer een andere tegel hebt), andere scoren punten afhankelijk er aan bepaalde voorwaarden voldaan is in het dorp waar ze in liggen en er zijn ook boten waarmee u kan gaan varen. U mag immers altijd terugkeren naar het strand. Daar kan u 3 zaken doen: vissen (helpen je bij het behalen van de minimumwaarde, zie verder), varen naar een afgelegen eiland van de Hawaii-archipel om daar punten te scoren en een voordeel te incasseren of passen voor deze ronde en je in het beurtvolgordespoor voor de volgende ronde plaatsen. Als iedereen gepast heeft dan volgt er een mini-score ronde waarbij je punten krijgt als de waarde van de actiemarkers die je hebt genomen (samen met eventueel vissen) hoger is dan een vooraf gekende waarde. Je krijgt ook nieuwe voeten en schelpen (dit wordt steeds minder) plus wat je produceert in je dorp. Na de 5de ronde worden de dorpen gescoord. Die moeten echter én lang genoeg zijn (je kan de benodigde lengte wel inperken via 'tiki's') én voorzien zijn van een Kahuna. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.
 

Homesteaders

Homesteaders
Homesteaders

Homesteaders

Auteur(s): Alex Rockwell
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min


Beschrijving: U begint met een gratis gebouw dat u enkele voordelen biedt en vanwaar u een volledige stad moet opbouwen. De gebouwen die u na het bieden mag oprichten geven u allerhande voordelen, hetzij éénmalig, hetzij elke ronde en ze behoren elk tot een bepaald type(residentieel, industrieel, commercieel of speciaal). Om te mogen bouwen moet u eerst bieden op licenties voor 1 of meerdere type gebouwen en u moet ermee rekening houden dat u nog eens extra bouwkosten moet betalen om ze effectief neer te zetten. Dat kan baar geld zijn, maar bijvoorbeeld ook hout, koper of staal.

Dat bieden gebeurt op een centraal bord waarop, afhankelijk van het aantal spelers, de licenties waarop kan worden geboden open worden uitgelegd. Minstens 1 speler zal geen licentie willen/kunnen kopen, maar mag ter compensatie zijn pion vooruitzetten op het spoorweg-ontwikkelingsspoor. Dat levert altijd een leuk voordeel op.
Het bieden gaat als volgt: U biedt op een bepaalde licentie en als u wordt overboden neemt u uw biedsteen weer op hand om eventueel op een andere licentie te overbieden of te passen. Wie hierbij geld tekort komt, kan altijd een lening nemen. Leningen die u op het einde van het spel niet kan terugbetalen, kunnen u echter veel minpunten opleveren!

Na 10 rondes (die sneller vooruitgaan dan u denkt) volgt de eindtelling. Bij die eindtelling scoort u voor uw gebouwen en de eventuele bonussen die ze genereren, de puntenfiches die u hebt verzameld en voor elke set voedsel, koper en goud. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.
 

Hoogspanning

Hoogspanning
Hoogspanning

Hoogspanning

Auteur(s): Friedemann Friese
Aantal spelers: 2-6
Speelduur: 90 - 120 min

Beschrijving: Hoogspanning is een resource managent spel dat draait om de energiemarkt. De spelers hebben als doel zoveel mogelijk steden aan te sluiten op hun stroomnetwerk en vervolgens van stroom te voorzien. Het land is in regio’s verdeeld en je speelt in net zo veel regio’s als er spelers zijn, waardoor de ruimte op het bord altijd schaars blijft. Het spel wordt in rondes gespeeld en iedere ronde bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase wordt de speelvolgorde vastgesteld door te kijken wie er de meeste steden heeft aangesloten op het stroomnetwerk.

Degene die hier vooraan ligt, mag in de volgende fase als eerste beslissen om een nieuwe energiecentrale te veilen. De centrales onderscheiden zich door de grondstoffen waar ze op draaien (olie, kolen, afval, uranium, wind of water) en hoe efficiënt ze zijn (hoeveel eenheden energie ze kunnen opwekken uit de grondstoffen). Wind en water centrales zijn natuurlijk uitermate aantrekkelijk, aangezien je hiervoor geen grondstoffen hoeft te kopen. De centrales worden bij opbod verkocht. Iedere speler mag maar drie centrales bezitten, dus centrales gaan maar een beperkte tijd mee omdat je ze dan af moet breken voor efficiëntere centrales met een hogere capaciteit.

Zodra de spelers die wilden veilen, hebben geveild, is het tijd om de grondstoffen te gaan kopen. Deze liggen aan de rand van het speelbord. Hoe meer eenheden van een bepaalde soort beschikbaar zijn, hoe goedkoper ze worden. Hier mag echter niet de speler die het verst voorop ligt beginnen, maar juist degene die het verst achteraan ligt. Hierdoor moet de speler die voorop ligt, dus meer betalen voor de grondstoffen, of als hij heel veel pech heeft, zijn ze al uitverkocht!

In de vierde fase mogen de spelers als ze willen hun netwerk uitbreiden door meer steden aan te sluiten. Ook hier mag de speler beginnen die er het slechts voor staat. Op de landkaart staan allemaal steden en tussen deze steden zijn verbindingen getekend. Op de verbindingen staat de prijs die betaald moet worden om hierlangs je netwerk uit te breiden. Daarnaast moet je natuurlijk ook nog betalen voor de extra aansluiting zelf. In het begin mag elke stad maar door één speler worden aangesloten op zijn netwerk. Pas als een speler een bepaald aantal steden heeft aangesloten, mag elke stad door twee spelers worden aangesloten en later in het spel zelfs door drie spelers. Je moet dus wel een beetje opletten in welke volgorde je de steden aansluit omdat je anders wel eens ingesloten zou kunnen raken zodat je gedwongen wordt om grote afstanden af te leggen (duur) om een extra stad aan te sluiten.

In de laatste fase van elke ronde krijgen de spelers de inkomsten voor de geleverde energie. Je levert dan de grondstoffen in waarmee je energie produceert voor de aangesloten steden en daar krijg je geld voor terug. Je moet dus zorgen dat je je elektriciteitsbedrijf een beetje evenwichtig uitbouwt, het heeft geen zin om dure centrales te kopen als je niet tegelijkertijd steden hebt om van stroom te voorzien en visa versa. Ook moet je in de gaten houden dat je centrales bouwt die op een grondstof lopen die beschikbaar is. Als iedereen oliegestookte centrales gaat bouwen, is de olie snel op en bovendien erg duur.

Het spel is afgelopen zodra een speler minstens zeventien steden heeft aangesloten. Deze speler hoeft echter niet te winnen. De winnaar is namelijk de speler die in de laatste ronde de meeste steden van stroom kan voorzien. Je moet dus wel zorgen dat je energiecentrales genoeg capaciteit hebben en dat je voldoende grondstoffen op voorraad hebt om ze te kunnen laten draaien.

Hoogspanning: De Eerste Vonken

Hoogspanning: De Eerste Vonken
Hoogspanning: De Eerste Vonken

Hoogspanning: De Eerste Vonken

Auteur(s): Friedemann Friese
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 60 min
Leeftijd: vanaf 12 jaar.

Beschrijving: Dit uitdagende spel maakt gebruik van het populaire spelsysteem van Hoogspanning. De spelers keren terug naar de tijd van de holbewoners. Centraal staat drang naar overleven, eten verzamelen, jagen op wild en het uitbreiden van je stam. Ontdekkingen helpen bij het overleven in deze harde wereld. Een mooie nieuwe speer of vuur, allemaal nuttige innovaties in de tijd dat alle hulp tot overleven welkom is. Als clanleider ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je clan tijdens het Stenen Tijdperk. Je moet nieuwe jachttechnieken ontwikkelen en nieuwe kennis opdoen om succesvol te kunnen jagen naar voedsel of om vuur te kunnen maken. Met behulp van deze vaardigheden zal je genoeg voedsel oogsten om je clan te voeden en uit te breiden om zo nieuwe jachtvelden te bereiken. Als je als eerste je clan weet uit te breiden tot 13 clanleden, win je het spel. De Eerste Vonken is ontwikkeld vanwege het 10-jarig bestaan van Hoogspanning. De combinaties van bekende en nieuwe spelmechanismen maken dit spel uniek in zijn soort. Het spel duurt maar een uur en is daardoor zeer geschikt voor families met oudere kinderen.
 

Identik

Identik
Identik

Identik

Auteur(s): Amanda Kohout & William Jacobson
Aantal spelers: 3 - 10
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Identik is een partyspel dat zich omschrijft als 'Een tekenspel voor wie niet kan tekenen!. Het verschrikkelijke gekrabbel van je kleine zus kan zegevieren over een meesterwerk in de stijl van Leonardo da Vinci!'. Een speler neemt in het geheim een kaart met een grappige illustratie. Vervolgens beschrijft hij/zij deze afbeelding. Ondertussen maken je tegenstanders een tekening. D De spelers evalueren vervolgens hun tekeningen. Wanneer spelers de op de kaart vermelde details in hun tekening verwerkt hebben, krijgen ze daarvoor punten. Verbaas familie en vrienden en ga deze tekenuitdaging aan!

Im Grossen Zauberwald

Im Grossen Zauberwald
Im Grossen Zauberwald

Im Grossen Zauberwald

Auteur(s): Carlo A. Rossi 
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 min

Beschrijving: In dit kinderspel moet je 3 toverdranken maken. Om die toverdranken te kunnen maken heb je ingrediënten (= verschillende soorten gekleurde blokjes) nodig en die vind je in het bos. De actieve speler mag eerst een kwartdraai geven aan het bos. Als de actieve speler vervolgens het startsein geeft, dan mag iedereen ingrediënten uit het bos halen met zijn hark. Hij moet het blokje behendig in zijn mandje doen vallen, komen er andere blokjes mee, dan moeten deze blijven liggen in je mandje. Als de actieve speler 3 ingrediënten heeft, dan moet hij 'stop' roepen. De andere spelers mogen zoveel ingrediënten verzamelen als ze willen. Daarna wordt nagegaan of de genomen ingrediënten wel allemaal horen bij de toverdrank die men aan het maken is. Per fout ingrediënt, moet men 1 correct ingrediënt terug in het bos gooien. Alle overgebleven correcte ingrediënten komen op je toverdrank. Daarna wordt de volgende speler kloksgewijs de actieve speler. Wie alzo als eerste zijn 3 toverdranken kan afwerken, die wint het spel.

Im Jahr des Drachen

Im Jahr des Drachen
Im Jahr des Drachen

Im Jahr des Drachen

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 75 min

Beschrijving: In Im Jahr des Drachen moet je punten scoren en tegelijkertijd allerlei ellende trotseren: epidemieën, hongersnood, hordes Mongolen en ga zo maar door. Het spel wordt in twaalf rondes (maanden) gespeeld, waarin telkens een gebeurtenis op het programma staat. Om het niet te erg te maken heerst in de eerste maanden nog rust, zodat de spelers zich wat kunnen voorbereiden op de rampspoed. Word je getroffen door een ramp, dan kost je dat personen aan je hof. Erg vervelend, want die personen zijn vaak hard nodig in de rampenbestrijding en zijn aan het einde punten waard. Door het kiezen van de juiste acties kun je je beschermen tegen diverse rampen. Maar dat gaat natuurlijk wel ten koste van een actie waarmee je extra punten kunt scoren. Met het inhuren van personen vergroot je het effect van de meeste acties. Ook hier geldt weer dat je alle personen wel zou willen hebben, maar helaas: je krijgt er maar eentje per beurt bij. Tenminste, als je genoeg paleizen hebt om ze te huisvesten. Extra paleizen bouwen kan altijd, maar dat kost je wel weer een schaarse actie. Tussen de rampen door moet je ook nog punten zien te scoren. Die krijg je voor paleizen, privileges (te koop voor veelgeld en een actie) en de hofdames Aan het einde van het spel krijg je nog punten voor iedere persoon die nog in leven is en wat restpuntjes van overgebleven geld, rijst en vuurwerk. De speler met de meeste punten wint.

Imperial Settlers

Imperial Settlers
Imperial Settlers

Imperial Settlers

Auteur(s): Ignacy Trzewiczek
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: In Imperial settlers probeer je het meeste overwinningspunten bij elkaar te sprokkelen door de samenleving van je volk zo goed mogelijk uit te breiden. Iedere speler heeft dan ook zijn eigen volk en bijhorend spelersbord.

Het spel bestaat uit 5 rondes die elk uit 4 fasen bestaan. De eerste fase is de Uitkijkfase. In deze fase ga je 3 nieuwe handkaarten krijgen. De eerste komt van je eigen trekstapel, de andere komen van de algemene voorraad.

De tweede fase is de Productiefase. Hierin krijgt iedereen een aantal grondstoffen en goederen die je dan in de actiefase kan gaan gebruiken, of kan je ook extra kaarten of punten verwerven.

De Actiefase is het hart van het spel. Iedere speler komt om beurten aan bod om één actie uit te voeren. Je hebt keuze uit 5 mogelijke acties: een locatie bouwen (je krijgt het voordeel dat op de kaart staat), een coalitie vormen door 1 voedsel te betalen (de kaart gaat dan grondstoffen produceren), aanvallen (een eigen handkaart of een locatiekaart van een tegenstander (wat duurder is), wat telkens grondstoffen oplevert), de actie van een locatie activeren (dit vraagt een activatiekost) of arbeiders inzetten om grondstoffen en kaarten te verwerven. Tot slot is er nog de Opschoonfase waar je niet-gebruikte grondstoffen eventueel nog kan gaan stockeren en de volgende ronde wordt voorbereid. Na de vijfde ronde eindigt het spel. Bij de gescoorde punten tel je nog punten op voor locaties die je hebt en wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Islebound

Islebound
Islebound

Islebound

Auteur(s): Ryan Laukat
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 120 min

Beschrijving: Islebound wordt gespeeld op een variabele kaart (de tegels kunnen modulair gelegd worden en zijn dubbelzijdig). Op deze tegels staan telkens 3 steden die men kan bezoeken met zijn boten. Op de 4 hoeken van het bord ligt telkens een haven, waarbij elke speler 1 haven als start mag claimen.

In je beurt moet je altijd varen (hoeveel hangt af van je shipping rate, maar je kan vis afgeven om verder te kunnen varen). Staat er minstens 1 schip van een andere speler, dan moet je een crew member met een scroll op moe maken (heb je zo geen actief, mag je niet naar daar).

Vervolgens kan je 1 van 4 mogelijke acties uitvoeren. De meest gebruikelijke is het bezoeken van de stad. Dit is, tenzij de stad ondertussen van jou is, echter niet gratis. Het zal je altijd een muntje kosten (te betalen aan de schatkist) en soms moet je ook nog eens een crew member moe maken. Mogelijke zaken die je zo kan doen/verwerft zijn o.a.: hout krijgen, vis krijgen, invloed plaatsen op het desbetreffende spoor, boeken krijgen of kopen, een stad bouwen met grondstoffen, piraten of zeeslangen inhuren, reputatie bijkrijgen, je crew members die moe zijn weer actief maken, nieuwe crew inhuren,...

Als je denkt voldoende piraten en/of zeeslangen, dan kan je proberen om bepaalde steden te veroveren. Je bepaalt op voorhand hoeveel je van deze kaarten gaat inzetten en rolt per kaart een dobbelsteen. Vervolgens ga je de dobbelstenen aan de kaarten toewijzen, hoe hoger het getal hoe meer aanvalssterkte (waarbij een zeeslang sterker is, maar hogere waarden vereist). Door hout af te geven kan je herdobbelen. Match je minstens het getal dat is aangegeven, dan verover je de stad. Je krijgt dan ook evenveel goud als de verdediging van die stad en je hoeft er voortaan ook geen kosten meer te betalen als je ze bezoekt.
Via diplomatie kan je ook steden verwerven. Je geeft dan evenveel invloed af als de aangegeven waarde en krijgt dan eveneens zoveel goud en de stad is ook van jou. Tot slot kan je er voor kiezen om al het goud op de schatkist te nemen.

Voor en na je beurt kan je ook bonusacties doen. Dat is enerzijds het event afhandelen in een welbepaalde stad (dit levert invloed op) of een gebouw kopen. Naast punten (evenveel als de goudwaarde) geven gebouwen je ook een welbepaald voordeel. Ze zijn bovendien de trigger van het einde van het spel, want als iemand een bepaald aantal gebouwen heeft, wordt de ronde uitgespeeld (iedereen evenveel beurten) en worden de punten geteld. Punten heb je voor gebouwen (sommige geven ook als eigenschap eindespelpunten), geld en reputatie. Wie alzo de meeste punten heeft, die wint het spel.

Islebound - Metropolis

Islebound - Metropolis
Islebound - Metropolis

Islebound - Metropolis

Auteur(s): Ryan Laukat
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 - 120 min

Beschrijving: Deze uitbreiding bevat 40 nieuwe gebouwen die alleen met boeken te koop zijn en in een aparte rij naast de andere gebouwen uit het basisspel liggen. Bovendien kan je nooit meer van deze gebouwen hebben dan 'normale' gebouwen. Je zal dus sowieso eerst in normale gebouwen moeten investeren.

Istanbul

Istanbul
Istanbul

Istanbul

Auteur(s): Rüdiger Dorn
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 40 - 60 min


Beschrijving: Het speelbord van Istanbul bestaat uit 16 tegels die al dan niet willekeurig in een matrix van 4 x 4 worden gelegd. Iedereen start met zijn handelaar en 4 assistenten op de Fontein. Als je aan de beurt bent, dan moet je gaan verplaatsen, 1 of 2 locaties die orthogonaal aan elkaar grenzen ver. Ligt er op die locatie een assistent van jou, dan recupereer je die, zo niet moet je een assistent achterlaten, zo niet dan stopt je beurt onmiddellijk.

Staan er op je eindlocatie andere handelaren, dan moet je die elk 2 Lira betalen. Vervolgens voer je de actie uit die met de locatie overeenstemt en tot slot kijk je of er nog andere speelfiguren op je locatie staan (familieleden van andere spelers laat je arresteren waarvoor jij een bonuskaart of 3 Lira krijgt; de Gouverneur levert je een bonuskaart op en de Smokkelaar een handelswaar naar keuze).
De verschillende acties die aan de locaties verbonden zijn, zijn: je handkar uitbreiden (waardoor je meer goederen kan transporteren), zijde, specerijen of fruit aan je kar toevoegen, een pakje afleveren in het Postkantoor (levert een combinatie van geld en/of handelswaren op), bonuskaarten nemen in de Karavanserai, je assistenten terugroepen via de Fontein, handelswaren aanschaffen op de zwarte markt, geld verkrijgen in het Theehuis, handelswaren verkopen op de kleine of grote markt, een familielid uitsturen naar een willekeurige locatie via het Politiebureau, een robijn aanschaffen in het Paleis van de Sultan, een moskeetegel (geeft bonusacties) verwerven in de Kleine of Grote moskee of een robijn kopen bij de Juwelier.

De robijnen, daar is het allemaal om te doen in Istanbul, want eens een speler er 5 heeft, wordt de ronde afgespeeld. Wie dan de meeste robijnen heeft, die wint.

Istanbul - Het dobbelspel

Istanbul - Het dobbelspel
Istanbul - Het dobbelspel

Istanbul - Het dobbelspel

Auteur(s): Rüdiger Dorn
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Istanbul - Het Dobbelspel is - hoe zou het ook anders kunnen - de dobbelspelvariant van Istanbul.

Als je aan de beurt bent, dan doorloop je 4 fasen. Eerst kijk je of je een bepaald inkomen krijgt van de moskeetegels die je hebt. Vervolgens beslis je of je dobbelstenen wil bijkopen (per extra dobbelsteen kost je dit 1 kristal) en dan gooi je het aantal dobbelstenen waarop je recht hebt (minimaal 5). Vervolgens mag je met jouw dobbelstenen 2 acties uitvoeren. Mogelijke acties zijn: handelswaren nemen, een kristal nemen, geld (Lira's) nemen, een bazaarkaart verwerven, een moskeetegel verwerven of een robijn kopen. Dit kan enerzijds met handelswaren, anderzijds met geld.

Als je jouw beurt beëindigd hebt, geef je tenslotte de dobbelstenen door en start de volgende speler zijn beurt. Dit gaat zo door tot 1 speler 6 robijnen (of 5 in een 4-spelerspel) heeft weten te verwerven. Die speler is dan ook meteen de winnaar.

Jakkiebak! Kippenkak!

Jakkiebak! Kippenkak!
Jakkiebak! Kippenkak!

Jakkiebak! Kippenkak!

Auteur(s): Klaus Zoch
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 min
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Beschrijving: Dolle pret voor jong én oud! Het is de bedoeling, om de kippen van je medespelers in te halen en hun staartveren te roven. Je beweegt je kip voort door het juiste plaatje bij de voor je kip liggende looptegel te zoeken. Als dat lukt, mag je een stap vooruit. Je gaat net zolang door, tot je het mis hebt. De kip, die alle veren in zijn staart heeft, wint het spel!

Jorvik

Jorvik
Jorvik

Jorvik

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Jorvik is een spel met een uniek biedsysteem. Per ronde liggen er een aantal kaarten open. Daar kan je je Vikingen op afsturen. Wie eerst in het pakhuis is, heeft als eerste het recht de desbetreffende kaart te kopen. De prijs is evenveel als er verschillende Vikings op die plek staan (dus ook die van je medespelers). En zoals wel vaak bij een spel van Stefan Feld is geld een schaars goed dat je dus niet al te kwistig wilt uitgeven. Je zal dus goed moeten timen als je een bepaalde kaart echt wil. Je hebt verschillende soorten kaarten: goederenkaarten, die als je ze allemaal weet te verzamelen, je een aantal punten opleveren aan het einde van het spel, schepen met daarop de verschillende goederen op, Vikingkrijgers die je punten kunnen opleveren als er 1 van de 4 raids op het dorp plaatsvindt (en als je niet genoeg bijdraagt aan het stoppen van de raid, dan kost het je zelfs punten!)en dan zijn er ook allerlei soorten kaarten waarmee je aan geld kan geraken, o.a. door goederen te gaan verkopen (maar die goederen wil je natuurlijk ook om via de goederenkaarten punten te scoren). Wie na het uitbreken van de vierde raid het meeste punten heeft, die wint het spel.

Als je het zogenaamde expertenspel speelt, wat de uitbreiding toevoegt, dan komen er een heleboel kaarten bij en komt er een tweede rij kaarten bij (samen met wat extra goederen), waarbij de volgorde waarin je een kaart probeert te nemen zal bepalen hoeveel je moet betalen.

Kahuna

Kahuna
Kahuna

Kahuna

Auteur(s): Günter Cornett
Aantal spelers: 2 - 2
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Kahuna heeft een speelbord met daarop verschillende eilanden als Iffi, Lale en Faaa en mogelijke verbindingen tussen die eilanden. Als je aan de beurt bent, dan speel je ene kaart met daarop de naam van zo'n eiland. Daarmee mag je een verbinding maken tussen het eiland dat op de kaart staat en een aangrenzend eiland. Heb je de meerderheid verworven van de verbindingen die naar (of van) een eiland leiden, dan mag je alle verbindingen, die je tegenstander naar dat eiland heeft, verwijderen en er een Kahunasteen in jouw kleur plaatsen. Daarna trek je een nieuwe kaart, waarbij je mag kiezen tussen de bovenste van een trekstapel, of een van de drie kaarten die open naast het bord liggen.

Als alle kaarten van de trekstapel op zijn, en er ook geen open kaarten meer zijn, dan wordt er geteld. Degene met de meeste Kahunastenen krijgt punten, de andere niet. In geval van gelijk spel krijgt niemand punten. Dit gebeurt drie keer. Hierbij krijgt de winnaar van de eerste ronde een punt, de winnaar van de tweede ronde 2 punten en bij de laatste telling krijgt de winnaar een aantal punten dat gelijk is aan het verschil in het aantal Kahunastenen. Wie gecombineerd over de drie ronden de meeste punten heeft, die wint het spel.

Kakerlakak (La Cucaracha)

Kakerlakak (La Cucaracha)
Kakerlakak (La Cucaracha)

Kakerlakak (La Cucaracha)

Auteur(s): Peter-Paul Joopen
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 15 min
Leeftijd: Vanaf 5 jaar

Beschrijving: Het spel bestaat uit een speelbord in de speeldoos dat een plattegrond van een keuken voorstelt. De keukenvloer ligt bezaaid met vorken, messen en lepels die samen een doolhof vormen en die om hun as kunnen gedraaid worden. Aan de zijkanten van de keukenvloer zijn er vier inkepingen waarin de spelers trachten om een kakkerlak te vangen.

Voor aanvang van het spel stelt u een doolhof naar keuze op of gebruikt u één van de voorgedrukte doolhoven uit de spelregels. De kakkerlak wordt in het midden van het doolhof geplaatst en geactiveerd. De kakkerlak gaat als een razende beginnen bibberen en zich een weg banen in het doolhof, enorm onvoorspelbaar. Als je aan de beurt bent, gooi je de dobbelsteen en moet je één van het afgebeelde bestek een kwartslag draaien. De dobbelsteen toont een mes, een vork, een lepel en drie keer een joker (waarbij je mag kiezen wat je draait). Zo ga je proberen om het doolhof aan te passen en de kakkerlak in jouw richting uit te laten komen. De speler die erin slaagt om de kakkerlak in z'n eigen bakje op te vangen, wint de ronde.
 

Keer op Keer

Keer op Keer
Keer op Keer

Keer op Keer

Auteur(s): Inka Brand & Markus Brand
Aantal spelers: 1 - 6
Speelduur: 20 min

Beschrijving: De reden waarom dit spel de titel Keer op Keer kreeg zal u merken nadat u het een eerste keer hebt gespeeld. De kans zal immers groot zijn dat u het gewoon nog eens wil spelen.
Beurten zijn heel snel in dit spel: de actieve speler gooit een aantal dobbelstenen (afhankelijk van het aantal spelers). Op de ene soort staan kruisen in 5 kleuren (en een joker), op de andere staan de getallen 1 - 5 en een joker. De actieve speler kiest een combinatie van kleur en getal en de andere spelers kiezen uit de overgebleven dobbelstenen.

De dobbelsteencombinatie geeft aan hoeveel aaneengesloten vakjes je van een bepaalde kleur mag afkruisen. Hierbij begint iedereen in kolom H. Bij het afkruisen wil je een aantal dingen realiseren: je wil kolommen volledig afkruisen, want dat levert punten op (altijd meer voor de eerste dan voor alle volgende en de buitenste kolommen zijn meer waard omdat die moeilijker te bereiken zijn), je wil sterren afkruisen, want elke niet afgekruiste ster is minpunten op het einde van het spel en je wil zo snel mogelijk een kleur volledig afkruisen want dat levert ook punten op (opnieuw meer voor de speler die dat als eerste doet).

Het spel eindigt als er 3 kleuren zijn afgekruist door alle spelers samen. Naast punten voor hogervermelde zaken krijg je ook nog punten naar gelang je nog jokers over hebt (elke keer je een joker neemt moet je er immers 1 afkruisen op je blad en je kan er maximaal 8 nemen in het hele spel). Wie de meeste punten heeft, die wint.

Kepler-3042

Kepler-3042
Kepler-3042

Kepler-3042

Auteur(s): Simone Cerruti Sola
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 60 - 90 min

Beschrijving: In Kelper-3042 moet u de melkweg gaan ontdekken vanop de aarde. En dat zal doordacht moeten gebeuren, want het aantal acties dat je daarvoor krijgt is beperkt.

Iedere speler krijgt een missiekaart (er bestaan moeilijkheidsgraden afhankelijk van hoe gevorderd je bent), een actie bord en een technologiebord (waar je bij de start al wat mag gaan ontwikkelen). Een ronde start met het opendraaien van een voortgangskaart die 1 of meerdere spelers iets zal geven als ze dit hebben op het einde van het spel.

Voorts doet iedereen 1 actie. Op je actiebord zijn de 9 acties weergegeven in een vierkant van 3 op 3. Je moet elke ronde een andere actie kiezen. Met elke hoofdactie zijn er ook 2 nevenacties mogelijk, maar om die te activeren moet je grondstofblokjes definitief opbranden en ze zijn maar weinig manieren om die terug te krijgen, dus je moet daar doordacht mee omgaan, want anders dreig je niet genoeg van een bepaalde grondstof te kunnen produceren.

De mogelijke acties zijn: energie produceren, antimaterie produceren, ruimteschepen bouwen, vliegen met je ruimteschepen, planeten koloniseren, je planeten laten produceren, je planeten terraformen, je gaan ontwikkelen op het technologiespoor of planeten ontdekken (planeten liggen gedekt, dus als je voor je missie een bepaalde kleur nodig hebt, kan het van belang zijn om deze eerst open te gaan draaien).

Na 16 rondes is het spel al gedaan en je zal dus erg moeten focussen om de dingen die je voorop hebt gesteld te gaan bereiken. Punten kan je o.a. verdienen voor een set van 3 gelijkgekleurde planeten, 5 verschillend gekleurde planten, het bereiken van het laatste vak op het technologiespoor, je missie vervullen, geterraformde planten,... Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Keyflower

Keyflower
Keyflower

Keyflower

Auteur(s): Sebastian Bleasdale & Richard Breese
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Elke ronde in Keyflower vertegenwoordigt een seizoen: lente, zomer, herfst en tenslotte winter. Elke speler begint het spel met een "thuis"-tegel en een eerste team van acht medewerkers, die elk rood, geel of blauw gekleurd zijn. Medewerkers van bijpassende kleuren worden gebruikt door de spelers om te bieden voor tegels die ze dan kunne toevoegen aan hun dorpen. Medewerkers kan je ook gebruiken om de grondstoffen, vaardigheden, extra werknemers en overwinningspunten (VP's) te verwerven of dus te bieden op nieuwe tegels. Die overwinningspunten komen niet alleen van de tegels uit je eigen dorp, maar evengoed van de tegels in de andere spelers hun dorpen.

In de lente, zomer en herfst komen steeds meer werknemers komt aan boord van de Keyflower en haar zusterschepen, waarbij een aantal van deze werknemers speciale vaardigheden bezitten voor het verwerven van de 'key'-grondstoffen ijzer, steen en hout. In elk van deze seizoenen, worden dorpstegels willekeurig opengelegd en ter veiling aangeboden. In de winter komen er geen nieuwe werknemers en de spelers selecteren dorpstegels voor veiling uit diegene die ze ontvingen aan het begin van het spel. Elke winter-dorpstegel biedt VP's voor bepaalde combinaties van grondstoffen, vaardigheden en werknemers. De speler wiens dorp en werknemers het meeste VP wint genereert, die het spel.

Keyflower - The Farmers

Keyflower - The Farmers
Keyflower - The Farmers

Keyflower - The Farmers

Auteur(s): Sebastian Bleasdale & Richard Breese
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Keyflower - The Farmers bevat 3 nieuwe volgordetegels, 21 nieuwe dorpstegels, houten schapen, varkens en koeien en graantegels. Deze introduceren een nieuwe manier van scoren, namelijk het houden van dieren. Vanaf de lente zijn schapen beschikbaar, in de zomer komen de varkens erbij en in de herfst de koeien. Je wilt deze dieren enerzijds kweken, en anderzijds op zoveel mogelijk verschillende weiden (waarbij een weide een aaneengesloten gebied van groen is over verschillende tegels heen) krijgen, want het is niet de hoeveelheid van een dier die telt (tenzij je weer bepaalde wintertegels in je bezit hebt), maar in hoeveel verschillende weiden ze staan. Hierbij levert een weide met minstens 1 schaap 1 punt op, met varken(s) 3 punten en met (een) koe(ien) 6 punten op.
Dieren verplaatsen doe je via hetzelfde transport als waarmee je grondstoffen verplaatst. Je kan je paarden echter wat verder laten lopen dan het getal dat afgebeeld is, door hen graan te geven. Graan verkrijg je eveneens via de nieuwe dorpstegels.

Keyflower - The Merchants

Keyflower - The Merchants
Keyflower - The Merchants

Keyflower - The Merchants

Auteur(s): Sebastian Bleasdale & Richard Breese
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Deze uitbreiding voegt (via nieuwe boten en een hele hoop nieuwe tegels) 3 extra zaken toe: hutten die je toelaten om extra upgrades te doen (flippen van tegels), houten upgrades die je toelaten om een geflipte tegel dubbel te scoren (maar wel maken dat de kleur van de meeples die je op die tegel plaatst voortaan vastligt) en contracten waarmee je extra punten kan scoren als je kan afgeven wat is afgebeeld of die je kan inwisselen voor 1 van de afgebeelde zaken (meeple, vaardigheidstegel of grondstof).

Keyper

Keyper
Keyper

Keyper

Auteur(s): Richard Breese
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 - 120 min

Beschrijving: In Keyper gaan de spelers in vier seizoenen aan de slag om een zo goed mogelijke economische motor op gang te brengen die hen veel overwinningspunten oplevert. Speciaal aan dit spel zijn de vouwbare borden, waarbij als je er 1 verkrijgt je dit mag vouwen naar keuze zodanig dat de velden zichtbaar zijn die jij dan het nuttigst acht (met wel als voorwaarde dat het seizoen waarin je dit bord verkrijgt moet zichtbaar zijn).
Keyper is een workerplacement-spel, waarbij spelers grondstoffen gaan verzamelen door hun zogenaamde keyples op de landborden te plaatsen. Op deze manier komen ze aan grondstoffen, dieren of edelstenen. Daarnaast kan je op sommige plaatsen tegels verwerven, tegels bouwen of eerder gebouwde gebouwen te upgraden. Aan het einde van elke ronde (als alle keyples en keypers zijn ingezet), kan je nog punten veroveren door aan het festival mee te doen. Hiervoor moet je de afgebeelde grondstoffen op de festivaltegel gewoon kunnen tonen, je hoeft ze niet af te geven. Na vier jaren tel je de punten op van alle tegels die je bouwde, de eigenschappen leveren soms extra punten op, alsook de punten van de festivals en de punten die je verzamelde tijdens het spel met de bootactie, zijnde het verkopen van grondstoffen en dieren. De speler met de meeste punten wint het spel.

Kingdomino

Kingdomino
Kingdomino

Kingdomino

Auteur(s): Bruno Cathala
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 min
Taal: NL

Beschrijving: Kingdomino is een tegellegspel met eenvoudige regels, maar waar je voldoende inzicht zal moeten hebben om goed te scoren.

Het concept is heel simpel: er liggen evenveel dominotegels open als er spelers zijn (behalve bij 2, dan liggen er 4 open). In het begin van het spel worden de koningen willekeurig op een dominotegel geplaatst en dan worden er nog eens zoveel dominotegels opengedraaid. Dan start het eigenlijke spel.

Je gaat de dominotegels af en diegene wiens koning je tegenkomt is aan de beurt. Hij neemt zijn koning en plaatst die op een dominotegel in de volgende rij en plaatst de dominotegel waar zijn koning vandaan kwam in zijn koninkrijk. Daarbij moet je de tegel aan minstens 1 passend landschap kunnen laten raken, anders moet je hem afleggen.

Het spel is gedaan als de dominotegels op zijn. Dan scoort iedereen zijn koninkrijk waarbij je per landschapssoort het aantal verbonden tegels telt en vermenigvuldigt met het aantal kronen in dat gebied. Diegene met het hoogste totaal wint.

Korrigans

Korrigans
Korrigans

Korrigans

Auteur(s): Arnaud Urbon & Ludovic Vialla
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: Korrigans is een familiespel dat u ook best leuk gaat vinden als bvb. afsluiter van de avond. In dit spel draait alles om het goud, het goud dat je vindt in de vorm van fiches die je tijdens het spel opraapt en in de vorm van de pot goud die op het einde van het spel aan het einde van de regenboog verschijnt. Je kan dit echter enkel doen met hulp van de allerlei leuke diertjes die bepaalde soorten beweging gaan toelaten (van kleur tot kleur gaan, over water, door gesloten poorten,...). Het speelbord bestaat uit verschillende regio's in verschillende kleuren waarin je fiches kan gaan oprapen, maar die dus enkel met bepaalde diertjes te betreden zijn.

Een speelronde bestaat uit twee fasen. De eerste is de verschijning van de regenboog: de startspeler trekt één houten fiche uit de zak en legt deze op één van de zonnen (rijen) op het speelbord. Als hij een kleur trekt die reeds getrokken is, dan legt hij de fiche op een vrije donderwolk (kolom). Als een speler de 7de kleur uit de zak trekt, dan gaat het spel naar de eindfase (de verschijning van de pot met goud). De startspeler bepaalt zelf in welke rij of kolom de fiche terechtkomt. Door het plaatsen van de fiche weet je al zeker in welke rij of kolom de pot goud niet terecht zal komen.

De tweede fase is de verplaatsing van de Korrigans (= een soort kabouter). Je moet 1 van je Korrigans verplaatsen. Hiervoor doe je een beroep op een eerder gevonden dier. Indien je geen dier hebt, moet je een goudfiche afgeven om een hulpdier (5 jokers die bij aanvang van het spel naast het bord worden gelegd) in te huren. Als je op je bestemming bent aangekomen, neem je alle daar liggende fiches, bekijk je ze en kies je er één uit om achter je scherm te leggen. Neem je de laatste fiche, dan krijg je ook de menhir daar aanwezig (wat een extra beurt, extra goud,...oplevert). Als alle spelers een beweging gedaan hebben, wordt de startspeler doorgeschoven en start een nieuwe ronde.

Zodra dus de 7de kleur uit de zak wordt getrokken, komt de pot goud tevoorschijn. De actieve speler plaatst de pot goud in een regio liggende op een coördinaat waar er geen fiches op de rij of kolom liggen. Nu mogen alle spelers nog proberen om hun Korrigans tot in deze regio te krijgen. Ze mogen hiervoor alle verzamelde dieren éénmalig gebruiken. Raken ze met 1 Korrigan in de regio scoren ze 10 punten, met 2 Korrigans scoren ze 15 punten. Daarna worden alle punten opgeteld: verzamelde goudfiches, goud op menhirs, punten voor de korrigans die bij de pot goud zijn geraakt. De speler met het meeste punten wint het spel.

La Isla

La Isla
La Isla

La Isla

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: La Isla is een veel lichter spel dan dat u van Stefan Feld gewend bent, maar het past dan weer mooi binnen de mediumbox - reeks van Alea.

U start het spel met een variabel speelbord op te stellen waar in elk van de verschillende junglegebieden 1 van de 5 diersoorten zich bevindt (ook willekeurig gelegd). Een speelronde op zich is heel simpel: u krijgt 3 kaarten en daar staan 3 dingen op. Elke kaart wijst u aan een bepaald slot toe en afhankelijk waar u de kaart legt doet ze 1 bepaalde zaak van de kaart.

In slot A legt u de kaart in één van de 3 beschikbare vakjes en hebt u de speciale eigenschap (je mag een 4de kaart trekken, krijgt punten als je een bepaalde diersoort vangt, krijgt een extra plek voor een speciale eigenschap, je krijgt een extra avonturier,...). Als de kaart op slot B ligt, dan krijgt u de op de kaart afgebeelde grondstof. Met die grondstoffen kan u 1 avonturier (hiervoor hebt u geen kaart nodig) op het bord brengen. Hebt u hierdoor een dier helemaal omsingeld, dan krijgt u de dierfiche en scoort u punten. De derde en laatste kaart in slot D bepaalt welke diersoort u meer waardevol in punten maakt. Bovendien krijgt u nog eens 1 punt voor elk dier u van die soort al hebt.

Het spel eindigt als de vijf diersoorten samen een bepaalde waarde bereikt hebben (afhankelijk van het aantal spelers). Er worden dan nog bonuspunten gegeven voor onder andere elke set van 5 verschillende dieren, de waarde van elk dier volgens de tabel en per 3 grondstoffen. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint.

Lancaster

Lancaster
Lancaster

Lancaster

Auteur(s): Matthias Cramer
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 min

Beschrijving: In Lancaster is de grote oorlog tussen Frankrijk en Engeland de historische achtergrond. Een spel bestaat uit 5 rondes, waarbij elke ronde uit 3 fases bestaat. De eerste fase is de plaatsingsfase. Men kan zijn ridders (die een verschillende sterkte hebben) inzetten op 3 mogelijke locaties: in een County, waarbij de sterkte van de ridder minstens zo groot moet zijn als van die County. Ridders in een County kunnen echter verdreven worden door andere spelers als die een grotere troepenmacht inzetten (men heeft immers mogelijks hulpridders ter beschikking). Men kan ze ook inzetten in zijn eigen kasteel om een bepaald voordeel te verwerven of in het conflictgebied tussen Engeland en Frankrijk. De 2de fase is de parlementsfase waar men 3 wetten (gezamenlijk met alle andere spelers) gaat goed- of afkeuren. Per wet heeft iedere speler 1 vaste stem, maar kunnen extra verworven stemblokjes ingezet worden. De laatste fase van een ronde is het afhandelen van de ingezette ridders. Bij een County mag men kiezen tussen of een edele nemen of het specifieke voordeel van die County. Voor 3 goud mag men echter beide doen. In de conflictzone wordt gekeken of de gezamenlijke sterkte van alle Engelse ridders groot genoeg is om de Fransen te verslaan. Is dit het geval, dan worden er punten uitgedeeld naar gelang de bijdrage van de spelers. Is dit niet het geval, dan is er voorlopig nog geen man overboord, maar zakt het conflict 1 rij. Als zo'n conflict op de laatste rij verloren wordt, dan worden de ingezette ridders gevangengenomen door de Fransen. Die kunnen vrijgekocht worden aan 1 goudstuk per sterktepunt dat de ingezette ridder heeft. Na 5 rondes worden nog punten uitgedeeld voor de sterkste riddermacht, het meeste uitbreidingen aan het kasteel en het aantal edelen dat men bezit. Wie dan de meeste punten heeft, die wint het spel.

Las Vegas

Las Vegas
Las Vegas

Las Vegas

Auteur(s): Rüdiger Dorn
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Vegas is een licht dobbelspel. Er zijn 6 casino's. Elk casino stelt overeen met 1 van de 6 dobbelsteenwaarden. Bij elk casino worden er geldkaarten opgedraaid tot er minstens 50.000 dollar ligt (dat kan dus veel meer zijn als er bvb. eerst 40.000 en vervolgens 90.000 opengedraaid wordt). De startspeler begint en werpt met zijn 8 dobbelstenen. Hij kiest 1 dobbelsteenwaarde en legt alle dobbelstenen met die waarde op het overeenkomstige casino. Als je terug aan de beurt bent, rol je met de dobbelstenen die je nog over hebt. Een grote groep kiezen heeft als voordeel dat je waarschijnlijk eerste keuze hebt, maar dat je minder keuze zal hebben in de volgende beurten. De ronde wordt zo verder gespeeld tot iedereen al zijn dobbelstenen heeft geplaatst. Per casino wordt gekeken wie er de meeste dobbelstenen heeft. Diegene met de meeste dobbelstenen mag de hoogste geldkaart nemen. Liggen er dan nog geldkaarten, mag de speler met het 2de meeste, enz. Voor dat dit gebeurt worden echter alle gelijke aantallen per casino afgeruimd. Alsbvb. op een casino 2 spelers 3 dobbelstenen hebben en een 3de speler 1 dobbelsteen, dan worden de 2 sets van 3 dobbelstenen afgeruimd en zal enkel de speler met 1 dobbelsteen daar een geldkaart mogen pakken.

Zo worden er 4 rondes gespeeld. De speler met het meesee geld op het einde van het spel wint.

League of Six

League of Six
League of Six

League of Six

Auteur(s): Vladimír Suchý
Aantal spelers: 3-5
Speelduur: 60 min
Taal: NL

Beschrijving: League of Six speelt zich af in de late middeleeuwen in het grensgebied tussen Polen, Tsjechië en Duitsland. De spelers zijn belastinginners die langs deze steden reizen om diverse goederen en diensten voor de koning te claimen. Helaas heeft de regio nogal te kampen met de rondzwervende Hussieten, zodat sommige steden wel wat anders aan hun hoofd hebben dan belasting afstaan. Het spel wordt in zes ronden gespeeld, elk met dezelfde opbouw. De belangrijkste fase in zo'n ronde is het kiezen van een stad om belasting te heffen. De spelers kiezen om beurten een stad uit. Kies je een stad, dan moet je de andere speler afkopen met wachters. Maar die speler kan ook een tegenbod doen en jou proberen af te kopen. Uiteindelijk moet een van beide spelers het bod van de ander accepteren en verder reizen naar een andere stad. Kiest hij weer een stad waar al iemand staat, dan moet ook daar geboden worden. Dit heen en weer gereis heeft regelmatig tot gevolg dat er meermalen om dezelfde stad word gestreden, waar natuurlijk steeds meer geboden moet worden. De belasting die je int bestaat uit paarden, goederen en wachters. Wie de meeste paarden heeft, mag als eerste goederen aan gaan bieden, wat een belangrijk voorrecht is vanwege de bonuspunten die het oplevert. Na zes ronden eindigt het spel en worden er nog bonuspunten vergeven. Wie nu de meeste punten heeft wint het spel.
 

Legendarische Uitvinders

Legendarische Uitvinders
Legendarische Uitvinders

Legendarische Uitvinders

Auteur(s): Frédéric Henry
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 - 40 min


Beschrijving: Iedere speler begint het spel met 4 uitvinders die sterk zijn in een bepaalde categorie (zoals chemie of fysica). Als je aan de beurt bent, ga je simpelweg 1 uitvinder een kwartslag draaien en dan mag je zoveel aan uitvindingen die centraal voor iedereen beschikbaar zijn evenveel bijdragen als zijn statistieken (bvb. 2 mechanisch en 1 chemisch), waarna die uitvinder inactief wordt of je gaat alternatief al je uitvinders terug actief maken.

Als de uitvinding af is (= iemand plaatst er het laatste blokje op), dan wordt gekeken wie het meeste heeft bijgedragen tot de realisatie van die uitvinding (= de speler met het meeste blokjes op die uitvinding). Die mag als eerste kiezen voor ofwel 1 van de 2 tokens die op de kaart liggen ofwel de kaart zelf. Vervolgens wordt gekeken wie het tweede meest heeft bijgedragen die uit het overgebleven mag kiezen, enz.

Met tokens kan je je uitvinders upgraden, een gratis heractivatie van je uitvinders krijgen, 2 extra blokjes plaatsen,...De kaart zelf is punten waard. Als er slechts 1 uitvinding meer over is, dan is een Era gedaan en na 3 Era is het spel gedaan. Naast punten voor kaarten (waarbij er bonussen te verdienen vallen als je bepaalde symbolen/getallen in de juiste sequentie hebt) kan je ook punten scoren voor je uitvinders als ze een bepaalde upgradestatus hebben bereikt. Wie alzo de meeste punten heeft, die wint het spel.

Long Shot

Long Shot
Long Shot

Long Shot

Auteur(s): Chris Handy
Aantal spelers: 3 - 8
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Bij Long Shot waant u zich werkelijk op de paardenrace. Door slim paarden te kopen en te gokken moet u proberen het meeste geld te verdienen. Bij de start van uw beurt rolt u de paarden- en de bewegingsdobbelsteen. De combinatie van beide geeft aan welk paard hoeveel stappen vooruit gaat. Heb je paarden in je bezit, dan ga je na of het gerolde paardennummer ook op hun kaart staat, want als dat het geval is, dan gaat dat paard ook vooruit. Vervolgens mag je een actie uitvoeren. Je kan kiezen tussen een paard kopen (hoe groter de statistische kans dat een paard de finishlijn haalt (omdat er meer nummers opstaan), hoe duurder; elk paard heeft ook een unieke eigenschap), een actiekaart spelen, een gokje wagen op een paard naar keuze (mag dus ook een paard van een tegenstander zijn, waardoor jij ook kan meeprofiteren van de inspanningen van een ander) of 2 kaarten afleggen om $ 5 te krijgen. Na de gekozen actie trek je 1 actiekaart van de gedekte stapel.

Het spel eindigt als een 3de paard gefinished is. Dan wordt bij het tijdens het spel verdiende geld, het geld verdient van juiste gokken en het prijzengeld van de 3 gefinishde paarden (als je er daar eentje van hebt natuurlijk) bijgeteld en wie daarna het meeste geld heeft, die wint het spel.
 

Loony Quest

Loony Quest
Loony Quest

Loony Quest

uteur(s): Laurent Escoffier & David Franck
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 20 - 30 min

Beschrijving: Hoe transformeer je de vroegere arcadespellen om tot een hedendaags bordspel? Het antwoord op die vraag is: Loony Quest. Hit spel bevat immers een aantal werelden die elk uit 6 levels bestaan en het laatste level je natuurlijk een eindbaas gaat moeten 'verslaan'.

Het concept van dit lichtere familiespel is heel simpel: centraal ligt er een afbeelding met daarop een opdracht en verschillende queesten. Iedereen heeft een bord met daarop een plastic sheet waar hij met een afwisbare stift kan tekenen. Je gaat afhankelijk van de opdracht een lijn die 2 punten met elkaar verbinden gaan tekenen, of een aantal dots zetten of een aantal cirkels aanbrengen. Je probeert daarbij bepaalde zaken te raken en kan bonuspunten verdienen door bijvoorbeeld sterren mee te nemen, maar ook punten verliezen door een obstakel te raken. Na 30 seconden moet iedereen stoppen met tekenen en leg je je doorzicht plastiek sheet op de centrale afbeelding om te zien wat je nu precies raakt. Zo bepaal je je plus- en minpunten.

Wie na 6 levels de meeste punten heeft vergaard, die wint het spel.

Looping Louie (= Stef Stuntpiloot)

Looping Louie (= Stef Stuntpiloot)
Looping Louie (= Stef Stuntpiloot)

Looping Louie (= Stef Stuntpiloot)

Auteur(s): Carol Wiseley
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 10 - 15 min
Leeftijd: Vanaf 4 jaar

Beschrijving: Stef Stuntpiloot is eigenlijk een brokkenpiloot. Gelukkig weten zijn dorpsgenoten inmiddels wat ze van hem kunnen verwachten en hebben ze ingenieuze stellages gebouwd om hun kippen te beschermen tegen de stunts die Stef met zijn vliegtuigje uithaalt. Het speelbord is kruisvormig. In het centrum zit een torentje met daarop een lange arm waaraan Stef in zijn Sportvliegtuigje hangt. Aan de armen van het kruis zitten de kippenhokken van de spelers en een wippertje waarmee ze hun kippen verdedigen tegen Stef. Met het wippertje kan je Stef een zetje omhoog geven waardoor hij over jouw kippen heen wordt gewipt. Met een beetje handigheid wip je Stef precies hoog en hard genoeg om hem met een duikvlucht over de wipper van de buurman recht op zijn kippen te laten landen. Wie als laatste nog kippen in zijn kippenhok heeft zitten heeft gewonnen.

Loot Island

Loot Island
Loot Island

Loot Island

Auteur(s): Aaron Haag
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 - 60 min

Beschrijving: Je bent in Loot Island een schattenjager die - hebt u nu eens geluk - zich op een schatteneiland bevindt om daar de begraven buit te zoeken. Het spel verloopt over 5 rondes, die op hun beurt telkens bestaan uit 3 fasen.
De eerste fase is voorbereiding. Het schip zeilt naar de volgende kust op zoek naar nieuwe schatten. Er komt een nieuwe gebeurteniskaart en elke speler mag handkaarten die hij niet heeft gebruikt in de vorige ronde afleggen en bijvullen tot 7.
Dan is er de actiefase. Om beurten speel je landkaarten uit om kleine eilanden te gebruiken en het persoonlijk voordeel ervan te benutten. Ofwel leg je aan op het hoofdeiland en plaats je één van je kompasschijven om te proberen de schatkaart samen te puzzelen en schatten te vinden. Er is ook nog een derde mogelijkheid en dat is passen (dan lig je uit de lopende ronde).
In de laatste fase ga je op zoek naar de schatten. Er moeten minstens 6 kaarten in een kolom zijn aangelegd om de kust te verkennen. De aanlegplaats met de meeste kaarten gaat met de grote buit lopen en wordt als eerste verkend. Je legt dan een aantal schatkaarten open gelijk aan het aantal kompasschijven + het aantal afgebeelde schatsymbolen op de landkaarten. In volgorde van de kompasschijven (onder naar boven) nemen de spelers 1 van de openliggende schatkaarten. Als je een schat houdt, neem je ook het overeenkomstige aantal afgebeelde vloekblokjes op de kaart in je voorraad. Als je een schat aflegt, mag je tot 2 vloekblokjes verwijderen en 1 blokje voor elke amulet dat je voor je hebt liggen.
Na de vijfde ronde worden alle kusten nog een keer verkend volgens het bovenstaand principe. Tijdens deze laatste verkenning worden enkel kleine buiten gevonden. Spelers die aan het einde van het spel 13 of meer vloekblokjes hebben, worden geëlimineerd en kunnen niet deelnemen aan de slotwaardering. DE andere spelers bepalen hun eindtotaal op basis van schatten en overgebleven vloekblokjes. Wie het hoogste totaal heeft, die wint.

Lords of Waterdeep

Lords of Waterdeep
Lords of Waterdeep

Lords of Waterdeep

Auteur(s): Peter Lee & Rodney Thompson
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 min

Beschrijving: In Lords of Waterdeep neemt u de rol aan van 1 van die Lords. Concreet gaat die rol aangeven voor wat u extra punten krijgt op het einde van het spel. Een ronde start met het leggen van (extra) op de dan beschikbare gebouwen. Vervolgens mag iedereen zijn agenten uitzenden naar Waterdeep. Je kan ze bvb. inzetten om extra huurlingen (wizards, fighters, rogues & clerics) aan te schaffen. Die kan je dan gaan gebruiken om ofwel een gebouw op te richten (wat meestal betere dingen oplevert dan de standaardgebouwen op het spelbord en die de eigenaar ook een voordeel opleveren als iemand dat gebouw bezoekt) of om queestes te gaan vervullen. Questes moet je ook gaan oppikken via je agenten en zijn de drive van het spel aangezien je via hen de grote punten kan gaan verdienen. Voorts kan je ook nog een agent sturen naar het kasteel van Waterdeep om startspeler te worden en een intrigekaart te verkrijgen of naar de haven gaan om een intrigekaart te kunnen gaan spelen en vervolgens de agent naar een leeg veld te verplaatsen. Intrigekaarten kunnen of iets heel leuk voor jou opleveren of iets vervelend zijn voor je tegenstander(s). Het spel stopt na 8 rondes. Dan worden bonuspunten vergeven volgens de Lord of Waterdeep die jij bent en wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.
 

Lords of Xidit

Lords of Xidit
Lords of Xidit

Lords of Xidit

Auteur(s): Régis Bonnessée
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Lords of Xidit is in feite een remake van Himalaya, wat het sussecspel was van het ondertussen ter ziele gegane Tilsit. De setting is nu wel verandert en speelt zich af in hetzelfde universum als Seasons (er zit zelfs een bonuskaart voor Seasons in deze eerste druk van Lords of Xidit).

Het spel bestaat uit 12 ronden (of 9 als men een korter spel wil) waarbij iedereen start met het programmeren van zijn acties via een kaart waar men zijn 6 acties klaarzet door telkens aan een wieltje te draaien. Als iedereen daarmee klaar is, dan voert eerst de startspeler zijn actie 1 uit, dan de volgende speler, enz., waarna de startspeler zijn actie 2 uitvoert, enz.

Mogelijke acties zijn: verplaasten (over een blauwe, rode of zwarte lijn), een unit recruteren, een monster bevechten of rusten. Rusten wil men soms doen omdat de units in de verschillende kleuren in een aangegeven volgorde moeten genomen worden. Het kan daarom soms handig zijn om eerst 1 of meerdere medespelers een aantal units te laten wegnemen op een locatie om zo toegang te krijgen tot een bepaalde kleur.

Als men de juiste combinatie van units heeft, dan kan men monsters gaan bevechten. Als men een monster bevecht, dan krijgt men invloed in 2 van de 3 mogelijke categorieën, zoals aangegeven op het monstertoken. Dat brengt ons bij het scoremechanisme van Lords of Xidit, wat uniek is. Eerst wordt in categorie 1 (de volgorde van de 3 categorieën is telkens anders) gekeken wie het meeste invloed heeft. Afhankelijk van het aantal spelers vallen er 1 of 2 spelers af, diegenen die daar het minste invloed hebben. Dan wordt gekeken wie het minste invloed heeft in categorie 2, die speler valt opnieuw af. Wie van de overgebleven 2 spelers het meeste invloed heeft in de derde en laatste categorie, die wint het spel.

Lorenzo il Magnifico

Lorenzo il Magnifico
Lorenzo il Magnifico

Lorenzo il Magnifico

Auteur(s):Flaminia Brasini, Viginio Gigli & Simone Luciani
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 - 120 min

Beschrijving: nitv

Lost Temple

Lost Temple
Lost Temple

Lost Temple

Auteur(s): Bruno Faidutti
Aantal spelers: 2 - 8 (9)
Speelduur: 40 min

Beschrijving: Lost Temple is een spel van Brudo Faidutti die het spelmechanisme van Machiavelli heeft omgewerkt tot een bordspel. De spelers kiezen deze keer karakters om als eerste de verloren tempel te vinden.

Geruchten over een oude, verloren gewaande tempel die diep in het oerwoud is verborgen, laten het hart van een groep ontdekkingsreizigers sneller kloppen. Gewapend met een kapmes om zich een weg te banen door het oerwoud en een tas vol smaragden om de hulp in te roepen van de inheemse bevolking, trekken ze door het oerwoud op zoek naar de verloren tempel. Wie van hen is het snelste en bereikt als eerste het einddoel?

Luna

Luna
Luna

Luna

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 60 - 90 min

Beschrijving: Maanpriesteres Luna gaat de Orde aanduiden die haar mag dienen voor de komende cyclus. U staat aan het hoofd van een bende novices die maar al te graag zou worden uitgekozen. Gedurende 6 rondes de tijd gaat u dat proberen te bewerkstelligen door uw novices in te zetten op het Tempeleiland of 1 van de 7 heilige eilanden daarrond. Als je aan de beurt bent, dan kan je kiezen uit 4 soorten acties (en u zal merken dat u uit veel acties kan kiezen; er zijn dan ook verschillende paden naar de overwinning). De meeste acties gaan je novices inactief maken.

1. Eilandacties: neem een overeenkomstig gunstfiche van een Heilig Eiland, het inbrengen van een nieuwe novice, het bouwen van een altaar (vereist én een altaar-gunstfiche én de aanwezigheid van de bouwmeester; levert echter 4 punten op en je moet minder novices inzetten voor eenzelfde actie) of het inzetten van de kruiden-gunstfiche om actieve novices weer actief te maken.

2. Verplaatsingsacties: Novices gaan verplaatsen via hetzij een roeiboot, hetzij een getij-gunstfiche (een soort herverdeel alles, maar alles blijft inactief) of een zeilboot-gunstfiche (verplaatste novices blijven actief).

3. Tempelacties: je neemt een door de tempelwachter vrijgegeven tegel op het Tempeleiland in je bezit (of een niet-vrijgegeven als je een omkoop-gunstfiche bezit), je kan een in bezit genomen tempeltegel gaan inzetten in de tempel en zo invloedspunten scoren, je kan een boek-der-wijsheid – gunstfiche inzetten (geeft bescherming tegen verdrijving van jouw novices) of je kan vooruitgaan op het conciliespoor (geeft punten op het einde van het spel, maar is tijdens het spel belangrijk om tie-breakers te beslechten).

4. Andere acties: je kan de ketter verdrijven van een Heilig Eiland (deze bezorgt jou minpunten als je novices hebt op dat eiland) of een tijdfiche omdraaien. Als alle 4 de tijdsfiches zijn omgedraaid, dan is een ronde voorbij. Er worden invloedspunten uitgedeeld voor novices op het eiland waar Luna zich bevindt en novices in de Tempel en minpunten voor novices op het eiland waar de Ketter is, waarna een nieuwe ronde start.

Op het einde van het spel worden nog een aantal bonusinvloedspunten vergeven en wie daar het meeste punten heeft, die wint het spel en mag Luna gaan dienen!
 

Macao

Macao
Macao

Macao

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 - 90 min


Beschrijving: Het spel speelt zich opnieuw in het verre oosten af, in de Portugese handelspost Macao aan de Zuid-Chinese Zee. Een spel duurt 12 ronden. Elke ronde start met het kiezen van een kaart (er liggen er telkens 2 meer dan aantal spelers open). Deze kan heel nuttig zijn tijdens de rest van het spel, maar je moet ze eerst bouwen. Daarvoor heb je de juiste combinatie van blokjes in 6 verschillende kleuren nodig. Om die te verkrijgen worden er 6 dobbelstenen in de verschillende kleuren gegooid en iedere speler mag er daar 2 van uitkiezen. Hij legt het aantal blokjes van dezelfde kleur aan het juiste getal in zijn regelmatige 7-hoek. Vervolgens draai je die 1 slag en de blokjes die dan aangeduid worden, heb je terbeschikking. Je kan er dus je kaarten mee activeren, maar je kan ze ook gebruiken om goederen mee te kopen, te gaan varen en in de juiste haven de goederen te gaan afleveren of om via je actieve kaarten de blokjes om te zetten in geld. Na je beurt kan je immers ook punten kopen (hoeveel voor welk bedrag wordt eveneens bepaald via de openliggende kaarten bij de start). Wie na 12 ronden het meeste punten heeft vergaard, die wint.

Machi Koro

Machi Koro
Machi Koro

Machi Koro

Auteur(s): Masao Suganuma
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: In Machi Koro bouwt u uw eigen stad uit. U start met een simpel graanveld, een boerderij en 3 geld. Het doel is om als eerste de 4 bezienswaardigheden in uw stad op te richten. En daarvoor hebt u geld nodig, véél geld.

Bij de start van een ronde werpt u met 1 dobbelsteen(of als u een bepaalde bezienswaardigheid hebt gebouwd kan u er ook voor kiezen om er 2 te gooien). Die dobbelsteenworp bepaalt of u geld krijgt en/of moet betalen. Als u moet betalen, doet u dat eerst en dan pas neem je je inkomsten (of m.a.w. je bent altijd zeker van een volledig inkomen). Het zijn de gebouwen die bepalen hoe geld wordt uitgedeeld. Ze zal het graanveld 1 geld geven, onafhankelijk wie de 1 dobbelt (dus ook je medespelers hun rol levert het jou geld op), maar de boerderij levert alleen geld op als je zelf een 2 of 3 rolt en het café doet de actieve speler 1 geld aan jou betalen als hij 3 dobbelt.
Daarna mag je 1 gebouw bijkopen of een bezienswaardigheid activeren door de juiste hoeveelheid geld af te geven. Het is door het slim bijkopen van gebouwen dat je een geldmachine moet zien te ontwikkelen om zo uiteindelijk al je bezienswaardigheden te activeren. Wie als eerste zo zijn vierde en laatste koopt, die wint meteen het spel.

Machi Koro - Harbor

Machi Koro - Harbor
Machi Koro - Harbor

Machi Koro - Harbor

Auteur(s): Masao Suganuma
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Deze uitbreiding voor Machi Koro bevat naast het nodige materiaal voor een vijfde speler vooral 13 nieuwe gebouwen. Bij de start kiest men er nog altijd 10, er is dus nu veel meer variatie mogelijk met deze uitbreiding.

Magic Maze

Magic Maze
Magic Maze

Magic Maze

uteur(s): Kasper Lapp
Aantal spelers: 1 - 8
Speelduur: 3 - 15 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: Magic Maze was genomineerd voor de prestigieuze Spiel des Jahres-prijs, maar moest de eer laten aan Kingdomino.

Het is een coöperatief spel met een wel zeer originele twist: u mag namelijk alleen maar op welbepaalde periodes tijdens het spel met mekaar communiceren. Het verhaal: u bent bestolen en u besluit om dan maar zelf een magisch warenhuis te gaan bestelen. Maar u wordt betrapt en hebt 3 minuten de tijd om alle avonturiers veilig buiten te krijgen.

De verschillende soorten bewegingen worden over de verschillende spelers verdeeld. Zo kan 1 iemand naar voor bewegen, iemand naar links, de trap laten nemen, een nieuwe tegel ontdekken,...Mekaar goed aanvoelen is dus de boodschap en als een bepaalde teamgenoot niet doet wat je wil kan je hem dat altijd nog duidelijk maken door een reuzenpion voor hem neer te planten.

Het spel eindigt als alle 4 de avonturiers hun exit hebben gevonden en dan winnen alle spelers of als de tijd op is en dan verliest iedereen.

Dit zijn de spelregels voor de eerste labyrinten. De doos bevat heel wat labyrinten die steeds uitdagender worden en vanaf aan bepaald niveau komen er wat extra regels bij.

Magic Maze - Maximum Security

Magic Maze - Maximum Security
Magic Maze - Maximum Security

Magic Maze - Maximum Security

Auteur(s): Kasper Lapp
Aantal spelers: 1 - 8
Speelduur: 3 - 25 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: Deze uitbreiding voegt maar liefst 13 nieuwe modules toe die u naar hartenlust kan combineren. Vond u het spel te moeilijk? Geen probleem, kies 1 of meerdere van de 7 beschikbare helpers (zoals het gebruik van toverspreuken door de magiër, door muren kunnen breken met de barbaar, door ventilatieschachten kunnen kruipen met de dwerg,...). Vond u het spel te makkelijk? Ook geen probleem, kies in dat geval 1 of meerdere van de 6 nieuwe veiligheidsmaatregelen (zoals sensoren, bewakers, stalen deuren,..). Vond u de moeilijkheidsgraad juist goed: kies dan zowel 1 of meerdere helpers als bewakers en bezorg uw spel een pak meer variabiliteit aangezien er maar liefst 42 mogelijke combinaties zijn per scenario.

Magic Maze Kids

Magic Maze Kids
Magic Maze Kids

Magic Maze Kids

Auteur(s): Kasper Lapp
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 15 - 25 min
Leeftijd: vanaf 5 jaar

Beschrijving: Magic Maze Kids gebruikt de gekende elementen van Magic Maze, maar dan volledig hervormd zodat kinderen vanaf 5 jaar er mee aan de slag kunnen.

De koning is door een boze heks omgetoverd in een kikker en je moet samen met je vrienden op zoek naar de verschillende ingrediënten om samen de toverdrank te maken die de koning weer in een mooie, fiere leeuw verandert. Dit moet je samen doen, maar niet iedereen kan in iedere richting bewegen, dus er zal goed moeten worden samengewerkt!

Magische Labyrinth (Het)

Magische Labyrinth (Het)
Magische Labyrinth (Het)

Magische Labyrinth (Het)

Auteur(s): Dirk Baumann
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 15 min
Leeftijd: Vanaf 5 jaar

Beschrijving: Dit spel is de winnaar van de Kinderspelprijs 2009. De leerling-tovenaars moeten hun weg banen door een labyrinth en 5 magische voorwerpen proberen te verzamelen. Met behulp van muren (door meer of minder muren te plaatsen krijg je een moeilijker of makkelijker parcours) bouw je een labyrinth. Iedereen mag hier naar kijken gedurende een afgesproken tijd. Vervolgens komt het grondplan erop en wordt de doos een aantal maal rondgedraaid. Iedere speler plaatst vervolgens zijn tovenaar op het grondplan. De tovenaars zijn magnetisch en onder het grondplan hang je een metalen balletje. Er wordt een magisch symbool uit een stoffen buidel getrokken dat ergens ook op het bord staat. Een dobbelsteen bepaalt hoeveel vakjes je mag bewegen op zoek naar dat welbepaald magisch symbool op het grondplan. Loop je echter tegen een muur, dan valt het balletje van je tovenaar en rolt het nara 1 van de 4 uithoeken, waar je dan opnieuw moet starten in de volgende beurt. Kan je als eerste 5 symbolen verzamelen, dan win je!

Majesty

Majesty
Majesty

Majesty

uteur(s): Marc André
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 - 40 min

Beschrijving: Majesty is een simpel kaartspel dat met de hele familie kan gespeeld worden. Iedereen start met eenzelfde set van 8 gebouwen. Als je aan de beurt bent, dan koop je een kaart uit ene rij van 6 kaarten. De eerste kaart is gratis, maar voor elke kaart die je wil overslaan, moet je er een werker opleggen (als je een kaart neemt met werkers op, dan krijg je die).

Sommige kaarten vertonen 1 personage, andere vertonen er twee en daar kan je dus uit kiezen. Je legt het gekozen personage bij het bijhorende gebouw en dan wordt het gescoord. meestal krijg je goud naar gelang hoeveel je van die personages hebt, maar er zijn speciale combinaties mogelijk zoals bvb. een bierbrouwer die ook geactiveerd wordt als een waard in de taverne wordt gelegd, een ridder die personages van jou kan verwonden, maar die jij dan weer kan genezen met een heks, sommigen geven je nieuwe werkers, enz.

Het spel is gedaan nadat iedereen 12 personages heeft verworven. Dan is er nog een eindespel-scoring. Enerzijds krijg je geld voor het hebben van verschillende personages (heb je ze alle 7 dan krijg bvb. 7 x 7 = 49 goud), maar anderzijds is er per gebouw ook goud te verdienen als je de meerderheid daar hebt. Wie na de eindscoring het meeste goud heeft, die wint het spel.

Manhattan Project (The)

Manhattan Project (The)
Manhattan Project (The)

Manhattan Project (The)

Auteur(s): Brandon Tibbetts
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 90 - 120 min

Beschrijving: In Manhattan Project gaat u bommen moeten bouwen om te kunnen winnen, het is eens iets anders. U vertegenwoordigt een grote natie die tracht de wereldmacht naar zich toe te trekken door een uitgebreid nucleair programma op te zetten.
Tijdens uw beurt gaat u ofwel uw werkers inzetten en daarbij diverse acties uitvoeren of ze terugtrekken. Er is ene centraal spelbord en daar mag u zich op maximum 1 plaats gaan zetten. Verder heeft iedere speler zijn eigen bord waar hij de gebouwen die hij geconstrueerd heeft bijhoudt en daar mag je zo veel gebouwen (die niet gebombardeerd zijn geweest) van gana activeren.

Op het centrale bord kan u nieuwe gebouwen gaan verwerven en dit kost een hoeveelheid geld (tenzij de eerste 2 gebouwen, die zijn gratis mits het inzetten van een ingenieur). U kan geld vezamelen, evenals 'yellow cake' (= een brandstof die je nodig voor de productie van uranium en plutonium), ontwerpplannen voor bommen bekomen (ofwel plutonium ofwel uranium), uranium of plutonium gana produceren (dit vereist ene wetenschapper), nieuwe werkers verwerven (u start met 4 gewone werkers, maar kan ingenieurs en wetenschappers recruteren, alsook de neutrale, inhuurbare werkers), spioneren (= gebruik maken van gebouwen van uw tegenstanders), uw vliegtuigvloot (er zijn types ter verdediging en voor de aanval) uitbreiden, een air raid uitvoeren op gebouwen van uw tegenstanders (u moet dan wel eerst alle defensie kunnen vernietigen) en tot slot schade aan gebouwen herstellen.

Op het einde van je beurt kan je dan een bom bouwen als je de juiste combinatie van ingenieurs en wetenschappers hebt en voldoende uranium of plutonium. Als je geen werkers plaatst, dan trek je ze allemaal terug. Het spel eindigt als iemand het vooropgestelde aantal punten (afh. aantal spelers) weet te verzamelen.

Marco Polo

Marco Polo
Marco Polo

Marco Polo

Auteur(s): Daniele Tascini & Simone Luciani
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 50 - 150 min

Beschrijving: Marco Polo is van hetzelfde ontwerpersduo van Tzolk'in. Het is dan ook een tactisch en strategisch bordspel dat de spellenontwerpwedstrijd “Premio Archimede” in 2012 won.

In Marco Polo ben je 1 van de karakters die Marco Polo op zijn reis tegenkwam. Elk karakter heeft unieke eigenschappen, die hem in het spel bepaalde voordelen opleveren. Elke ronde begint met het werpen van 5 dobbelstenen. Deze bepalen voor een deel welke mogelijkheden je hebt. Hoe hoger de dobbelstenen, des te waardevoller zijn je acties, maar je moet er ook meer voor betalen als je een actie kiest die al bezet is.
Je verdient vooral punten voor het vervullen van handelscontracten, het stichten van bepaalde handelsposten en het bereiken van Peking. Daar heb je goederen en kamelen voor nodig. Deze kun je op bepaalde actievelden krijgen. Elk actieveld vraagt 1, 2 of 3 dobbelstenen, waarvan de laagste waarde bepaalt hoe vaak je de actie mag uitvoeren of hoeveel de actie opbrengt. Om een bezet actieveld te mogen gebruiken, moet je de waarde van je dobbelsteen in geld betalen.

Mascarade

Mascarade
Mascarade

Mascarade

Auteur(s): Bruno Faidutti
Aantal spelers: 2- 13
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Mascarade is het ideale kaartspel voor als u vaak met grotere groepen speelt en is van Bruno Faidutti, de maker van onder andere Machiavelli. Het doel van het spel is simpel: verzamel als eerste 13 goud.

Bij de start van het spel worden er een aantal karakters willekeurig of in overleg gekozen. Ieder krijgt bij de start van het spel 1 karakter toebedeeld en 6 goud. Als je aan de beurt bent, dan kan je kiezen uit 3 mogelijke acties: je gaat kijken naar de karakterkaart die voor jou ligt, je neemt jouw karakter en dat van een andere speler en gaat in het geheim deze al dan niet met elkaar wisselen (zonder echter naar de karakters zelf te kijken!), waarna je terug een karakterkaart geeft aan de speler van wie je er 1 genomen hebt of je gaat een karakter oproepen.

In dat geval zeg je dan bijvoorbeeld 'ik ben de Rechter', waarna iedere speler na jou kan passen of beweren dat hij/zij het opgeroepen karakter is. Als iedereen past, dan mag je gewoon uitvoeren wat dat karakter doet (in het geval van bvb. de Rechter is dat alle boetegeld die op de rechtbank ligt nemen) zonder dat je karakterkaart wordt opengedraaid. Als 1 of meerdere medespelers beweren jouw karakter te zijn, dan draait iedereen die niet heeft gepast zijn karakterkaart open. Wie dat personage is, die mag de speciale eigenschap uitvoeren, alle andere spelers moeten een boete van 1 goud aan de rechtbank betalen.

Wie zo als eerste slim 13 goud weet te verzamelen, of het meeste goud heeft als een medespeler failliet gaat, die wint het spel.

Moddervarkens

Moddervarkens
Moddervarkens

Moddervarkens

Auteur(s): Frank Bebenroth
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 15 min

Beschrijving: In ‘Moddervarkens’ probeert iedere speler zijn varkens te laten spelen in de modder om ze lekker vies te maken. Maar pas op, want je tegenstanders zullen alles in het werk stellen om jouw varkens weer schoon te wassen. Een stal komt dus goed van pas, want een dak biedt sowieso bescherming tegen regenkaarten. En als je de deur dan ook nog eens dicht laat timmeren, dan kan geen boer binnenkomen om jouw varkens schoon te boenen. De speler die uiteindelijk alleen maar moddervarkens voor zich op tafel heeft liggen, wint het spel! Dus ga dat varkentje van je tegenstanders maar eens wassen!

Montana

Montana
Montana

Montana

Auteur(s): Rüdiger Dorn
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Halverwege de 19e eeuw is de eerste permanente nederzetting in Montana een feit. Daarna trekken vele gelukszoekers met hun huifkar naar deze regio op zoek naar werk om daar een toekomst op te bouwen. Werk is er genoeg. In de bergen zijn kostbare edelmetalen te vinden en ook op de akkers is veel mankracht nodig. Ondertussen groeit het aantal nederzettingen en stijgt de vraag naar goederen. Rekruteer de juiste arbeiders, lever op tijd goederen en kies daarbij de nederzettingen tactisch uit, want dan maak je een grote kans dit spel te winnen.

Mountains of Madness

Mountains of Madness
Mountains of Madness

Mountains of Madness

Auteur(s): Rob Daviau
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 60 - 90 min

Beschrijving: Mountains of Madness is een coöperatief spel, waarbij je de "Berg die je Waanzin Bezorgt" over moet en genoeg artefacten moet zien te verzamelen.
Als je aan de beurt bent, dan kies je een tegel, uiteraard te beginnen onderaan de berg en telkens aangrenzend. Je draait die om en daar staan 1 of 2 symbolen op met een exact getal of een interval (bvb. 7 - 11). Er wordt een zandloper van 30 seconden omgedraaid en vervolgens moeten de spelers overleggen en gedekt kaarten (die de verschillende symbolen en verschillende waardes hebben) neerleggen. Als de tijd om is, dan worden de kaarten opengedraaid en wordt gekeken of men een beide, én of geen van de intervallen voldoet. Beide is uiteraard perfect en levert de bonus van de kaart op. Eén levert je ook de bonus van de kaart op, maar de actieve speler (diegene die beslist heeft welke tegel men ging ontdekken) moet een waanzinkaart nemen. waanzinkaarten zijn persoonlijke kaarten die de communicatie bemoeilijken, omdat je bvb. geen getallen meer mag zeggen maar enkel met je vingers mag tonen. Zijn beide op de kaart fout, dan moet men een wonde toevoegen aan de stapel.
Als de spelers boven zijn geraakt, dan moeten ze nog via een vluchtroute de berg verlaten. Dan wordt gekeken of de spelers meer artefacten (een typische bonus die je krijgt als beloning van een tegel) hebben de wonden. Is dat het geval, dan winnen ze het spel, anders hebben ze verloren.

Mutant Meeples

Mutant Meeples
Mutant Meeples

Mutant Meeples

Auteur(s): Ted Alspach
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Mutant Meeples is een puzzelspel in de stijl van Ricochet Robots waarin spelers op zoek zijn naar het kortste "pad" naar de plaats van het misdrijf voor een van de andere spelers dit doet en  dit met behulp van een slimme combinatie van Mutant Meeples en hun unieke superkrachten en supersnelheid. Als je de snelste op de plaats van het misdrijf bent, voeg je een meeple toe aan jouw super team, de eerste speler die zijn super team compleet heeft met alle Mutant Meeples wint!

Maar er is een catch - als ooit een van uw meeples de plaats van de misdaad heeft bereikt, mag u hem niet meer gebruiken bij volgende zetten (immers, hij behoort al tot jouw Super Mutant Meeples - team). Dit geeft spelers die minder meeples in hun team hebben meer opties, en zorgt voor een extra uitdaging voor de spelers waarvan het super team bijna bijna volledig is.

Near and Far

Near and Far
Near and Far

Near and Far

Auteur(s): Ryan Laukat
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 -120 min

Beschrijving: Near and Far is de sequel op Above and Below. Je hebt ook een boek met verhalen, in dezelfde wereld als Above and Below zich afspeelt, maar voorts is dit een volledig ander spel. Het spel biedt bovendien heel wat mogelijkheden, want je kan het maar liefst op 4 verschillende wijzen spelen: een campagne van 10 etappes, karaktermode (je gaat in 8 etappes je karakter ontwikkelen en de geschiedenis als het ware bepalen, afhankelijk van welke keuzes je maakt), een introductiespel en een zogenaamde arcademodus, voor diegenen die niet graag verhalen lezen, maar het spelmechanisme wel leuk vinden.

De basis is in elk van de 4 spelmogelijkheden hetzelfde: je hebt een dorp waarbij je allerlei acties kan doen om je gezelschap beter te maken en een kaart (in het spel zit naast een verhalenboek ook een kaartenboek met 11 verschillende kaarten) waarop je speelt. Voor het spel start krijg je ook een aantal artefacten (= voorwerpen die punten opleveren + een speciaal voordeel geven tijdens het spel).

In de stad kan je: jouw gezelschap uitbreiden door extra volk aan te werven (door de geldkost te betalen), een pakdier aanschaffen (geeft je extra beweging op de kaart en je kan schatten verwerven), nieuwe artefactkaarten gaan verwerven, om voedsel gaan, om schatten gaan in de hut van de Mystic, in de mijn goud en/of edelstenen gaan delven of tenslotte in de stadshal gaan wisselen op de markt, een artefactkaart afgooien (elke niet vervulde zal immers een minpunt opleveren) en/of je reputatie verhogen of verlagen (sommige artefactkaarten kan je maar bouwen als je een negatieve reputatie hebt) door edelstenen en/of geld af te geven).

Als je denkt dat je gezelschap sterk genoeg is, dan kan je op avontuur gaan op de kaart. Je kijkt dan hoeveel hartjes je hebt (dat wordt voornamelijk bepaald door het gezelschap aan avonturiers dat je hebt) en hoeveel beweging je hebt. Elke lege plek die je wil overslaan kost immers een hart en het bouwen van een kamp kost 3 hartjes. Er zijn 3 soorten plekken waar je een kamp kan opbouwen: eentje die edelstenen oplevert, eentje die die goud oplevert en dan speciale die punten opleveren, zeker als je 2 keer hetzelfde symbool kan claimen.

Op sommige plaatsen ligt echter ook een boek en daar kan je op avontuur gaan. Zo'n avontuur kan je een mooie beloning opleveren en soms ga je moeten vechten om te slagen en soms heb je veel vaardigheid nodig (hoeveel je van elk hebt, hangt af van hoeveel symbolen je van elk hebt in je gezelschap).

Het spel is gedaan als iemand zijn laatste tent kan bouwen en iedereen evenveel beurten heeft gehad. Dan ga je kijken hoeveel punten je verdient hebt en de speler met de meeste punten wint.

Nippon

Nippon
Nippon

Nippon

Auteur(s): Nuno Bizarro Sentieiro & Paulo Soledade
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Op het speelbord van Nippon  zijn er verschillende actieslots en de kaart van Japan (waarvan de oude naam Nippon is) die is onderverdeeld in 4 regio's.

Als je aan de beurt bent, dan ga je ofwel een actie uitvoeren, ofwel consolideren (wat je verplicht na 6 acties zal moeten doen, maar dus ook vroeger kan doen). Als je een actie kiest, dan begin je met het nemen van een werker uit het desbetreffende actieslot. Deze komen in verschillende kleuren, waarvan de kleur enkel belang zal hebben bij het consolideren.

Mogelijke acties zijn: kennis verwerven, een nieuwe fabriek kopen (waarvoor je de nodige kennis en/of blueprints moet hebben), het productieniveau van een fabriek verhogen,het niveau op het kolenspoor verhogen, goederen produceren met je fabrieken (wat kolen kost), een trein in ene regio leggen (verhoogt je invloed in die regio als je daar minstens 1 invloed hebt), schepen in een regio plaatsen (geeft extra punten als je bij de eerste 2 spelers qua invloed bent in die regio), goederen exporteren (je vervult een contract wat punten, geld en/of ene stijging op het geldspoor veroorzaakt) of de lokale markt bedienen (door de gevraagde goederen aan een stad in een bepaalde regio te leveren kan je invloedsfiches plaatsen).

Als je geen actie kiest, maar consolideert, dan ruim je eerst alle geld en kool die je nog liggen hebt af, vervolgens neem je evenveel geld en kool als is aangegeven op elk van deze sporen is aangegeven. Heb je geconsolideerd als je minstens 3 werkers hebt genomen en er is nog een tegel beschikbaar, dan krijg je een beloning van de keizer (5.000 Yen, 2 blueprints of 2 kolen) en die tegel is een multiplier die je toelaat op bepaalde zaken te gaan scoren op het einde van het spel (bvb. alle fabrieken van leven 2 of 3). Tot slot verlies je 3.000 Yen per kleur werker dat je hebt staan of 2 overwinningspunten per werker waarvoor je niet kan betalen.
Tijdens het spel zijn er 3 scorerondes (die worden bepaald doordat er geen werkers meer zijn om aan te vullen voor de actieslots). Dan wordt per regio gekeken wie de meeste invloed heeft en worden op basis daarvan punten vergeven. Na de derde scoreronde worden nog eindespelpunten gegeven voor die zaken waar je ene multiplier hebt kunnen bijleggen via de keizerlijke beloning. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Noria

Noria
Noria

Noria

Auteur(s): Sophia Wagner 
Aantal spelers: 2 - 4 
Speelduur: 60 - 120 min 

Beschrijving: We hadden al deckbuilden en bagbuilden, maar nu is er ook wheelbuilden dankzij dit innovatieve spel. 

De schijven waarmee je acties kan doen, liggen nu immers op een 3D-toren van 3 verschillende schijven die los van elkaar kunnen roteren. Als je aan de beurt bent dan mag je 3 acties uitvoeren: op elk wiel mag je 1 actieschijf kiezen, maar alle 3 de actieschijven moeten wel met elkaar verbonden zijn! 

Mogelijke acties zijn: 1 van de 3 basisgrondstoffen produceren (hoeveel hangt af van hoeveel tegels je van die grondstof hebt), vliegen naar een eiland (daar kan je grondstoffentegels verkrijgen, maar ook plattegronden waarmee je de basisgrondstoffen kan omzetten in uitvindingen), nieuwe actieschijven bijkopen, actieschijven upgraden (zodanig dat de actie dubbel telt), uitvindingen maken en omhoog gaan in een toren. 

Via de torens kan je punten gaan verdienen: er zijn 2 torens waar je de basisgoederen kan investeren en 2 waar je de uitvindingen kan in investeren. Tijdens het spel kan je ook gebouwen gaan zetten waarmee je een tandwielproductie op gang brengt (je kan ook uitvindingen verkopen voor 2 of 3 tandwielen naar gelang het type uitvinding). Met die tandwielen kan je de scores van de verschillende torens gaan beïnvloeden. Door een bepaald aantal tandwielen af te geven, doe je op 1 toren ene blokje naar beneden (waardoor elke stap meer punten waard is) en doe je op een andere plek een blokje weg (waardoor daar de potentiële maximumscore kleiner wordt). Naast de 4 torens kan je ook nog blokjes wegdoen of bijzetten op de plekken die punten geven voor je hoogste positie op een toren en de plek die je punten geeft voor je laagste positie op een toren. 

Nadat je 3 acties hebt gedaan, draait elk van je wielen door en is de volgende speler aan de beurt. Na een aantal (hoeveel hangt af van het aantal spelers) ronden is het spel gedaan en dan worden de verschillende plekken gescoord. Wie alzo de meeste punten weet te behalen, die wint het spel. 

Notre Dame

Notre Dame
Notre Dame

Notre Dame

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2-5
Speelduur: 75 min

Beschrijving: In Notre Dame beschikt iedere speler over een wijk van de Parijse binnenstad. Iedere wijk bestaat uit zeven velden, die corresponderen met kaarten. Iedere speler beschikt over dezelfde set kaarten, waar ook nog een kaart voor de ‘handlanger’ en 1 voor Notre Dame inzitten. Het spel verloopt over drie fasen, onderverdeeld in drie rondes elk. Aan het begin van een ronde trekt iedereen drie kaarten. Daarvan mag je er 1 zelf houden, de andere 2 geef je door aan je linkerbuur. Vervolgens neem je de 2 kaarten van je rechterbuur, waarvan je een houdt en de ander weer doorgeeft. Zo eindigt iedereen met drie kaarten van verschillende spelers.

Om beurten mag iedereen nu een kaart uitspelen. Van de drie kaarten mag je er maar twee spelen, dus daar is het ook weer kiezen geblazen. Bij het uitspelen van een kaart plaats je een blokje op de wijk in kwestie en voor je de actie van de wijk uit. Hoe meer blokjes er al op de wijk staan, hoe effectiever de actie is als je hem weer uitvoert. Met de acties kun je meer blokjes krijgen, punten scoren, geld verdienen of aan rattenbestrijding doen.
Geld heb je nodig om personages om te kopen. Die personages leveren leuke dingen op, maar in het algemeen veel punten. Daarnaast heb je geld nodig om een blokje op Notre Dame te mogen plaatsen.

Voorts is er ook nog de rattenplaag. Elke ronde komen er ratten binnen in iedere wijk. Als je daar niks aan doet verlies je in sneltempo punten en blokjes uit je wijk. Na elke derde ronde eindigt een fase. Nu worden er punten uitgekeerd voor de aanwezigheid in Notre Dame en krijgt iedereen zijn negen kaarten weer terug voor de volgende fase. Wie na de derde fase de meeste punten heeft, wint het spel.

OctoDice

OctoDice
OctoDice

OctoDice

Auteur(s): Christoph Toussaint
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 20 - 30 min

Beschrijving: Octodice is een dobbelspel, dat zich afspeelt in de wereld van Aquasphere (maar wel héél wat lichter is om te spelen). Elke speler krijgt een blaadje van de scoreblok (waar je alles op kan bijhouden) en er worden 9 labtegels per niveau gesorteerd en klaargelegd met erboven een marker van elke spelerskleur.

Het spel verloopt over 6 ronden, waarbij er om de 2 rondes een tussentelling is. Een beurt bestaat uit 4 stappen; het gooien van de dobbelstenen, met het eindresultaat van die dobbelstenen (je gooit in 3 keer waarbij je er telkens 2 opzij legt) 2 hoofdacties uitvoeren, een octopusactie uitvoeren (indien mogelijk) en tot slot een bonusactie voor de tegenstanders als ze dit willen.

Om een actie uit te voeren moet je een witte en een zwarte dobbelsteen combineren. De witte dobbelsteen bepaalt de actie die je kiest, de zwarte dobbelsteen bepaalt in vele gevallen de kleur of het aantal keer je iets gaat doen. Je mag maximaal 2 combinaties maken in je beurt. Wanneer je het laatste vakje afkruist van een actie, is deze actie niet meer mogelijk.

De mogelijke acties zijn: kristallen (ontvang evenveel punten als is aangegeven op de zwarte dobbelsteen), onderzoek (kruis een cirkel aan van de gegooide kleur op de zwarte dobbelsteen. Deze moeten wel in volgorde aangeduid worden), laboratorium (beweeg je blokje een labtegel naar onder. Vanaf dit moment kan je de eigenschap van de tegel gebruiken.), robot (kruis het meest linkse vakje uit van de gegooide kleur op de zwarte dobbelsteen. Je krijgt de punten die ernaast staan.) of onderzeeër (kruis het vakje uit in de gegooide kleur op de zwarte dobbelsteen).

Om de 2 ronden is er dus een tussentelling. Per 2 ronden moet je op z'n minst 2 octopussen proberen te gooien. Voor elke octopus die je gooit, kruis je deze af in het vakje van de tussentelling. Slaag je er niet in om er 2 te doorkruisen, zal je 2 strafpunten oplopen bij de tussentelling. Indien je 2 of meer octopussen gooide, krijg je een aantal punten extra.

In elke 2 ronden mag je tot 2 keer toe de dobbelstenen van een tegenstander gebruiken. De tegenstander mag zelf bepalen welke 2 dobbelstenen hij combineert, zij het voor een hoofdactie of een octopusactie.
Na 6 ronden worden er nog punten vergeven voor de speler met de meeste en tweede meeste kristallen en volgens de voorwaarden van het laatste niveau van elk lab (als je zo ver bent geraakt). Wie de hoogste som heeft, die wint het spel.

Odin

Odin
Odin

Odin

Auteur(s): Uwe Rosenberg
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 90 - 120 min
Taal: NL

Beschrijving: Odin is de Nederlandstalige uitgave van A Feast for Odin.

Het spel is voor de liefhebbers van het zwaardere spel onder u. Het duurt 6 of 7 rondes naar gelang u een kort of langer spel wil. Een ronde bestaat uit 12 fases, maar velen daarvan zijn erg kort en simpel. Zoals de eerste, u krijgt er simpelweg 1 viking bij. In fase 2 wordt er geoogst in bepaalde rondes. Vervolgens kijkt u of u bepaalde ontdekkingsborden moet omdraaien en krijgt u een nieuw wapen bij.

Fase 5 is het hart van het spel, namelijk uitvoeren van acties. Het actiebord bestaat uit 4 kolommen, waarbij een actie uit de eerste kolom 1 viking kost, uit de tweede kolom kost er 2, enz. Alle acties beschrijven zou ons te ver leiden, maar ze zijn wel onder te verdelen in volgende groepen: productie, wisselen, het verkrijgen van grondstoffen (hout, steen, erts en/of zilver) uit de bergen in combinatie met het opwaarderen van goederen, 'Knarr'-acties (zo genoemd omdat je ze enkel kan doen als je een Knarr-boot hebt), emigratie, overvallen/plunderen/jagen (waar je of de juiste boot of de juiste wapens voor nodig hebt), ontdekken en ambachten (ook in dit spel zijn er befaamde ambachtskaarten).

Nadat iedereen al zijn acties gedaan heeft, wordt de nieuwe startspeler bepaald, krijgt men inkomen volgens zijn bord, gaan uw dieren kweken (als u er hebt), gaat u Odin een feestmaaltijd moeten aanbieden in de vorm van oranje en rode goederen (of als straf -3 punten per lege plaats aan de bankettafel), krijgt men bonussen volgens zijn bord, worden de bergen verder aangevuld en komen tot slot alle vikings terug naar huis.
Na 6 of 7 rondes krijgt men punten voor: gebouwde schepen, emigratietegels, ontdekkingsborden, schuren en huizen, schapen en runderen, bepaalde beroepen, zilver en zijn finale inkomen. Minpunten krijgt men voor het niet bedekken van bepaalde plekken op zijn bord en/of op genomen exploratieborden. Wie de hoogste score heeft, die wint het spel.

Okanagan: Valley of the Lakes

Okanagan: Valley of the Lakes
Okanagan: Valley of the Lakes

Okanagan: Valley of the Lakes

Auteur(s): Emanuele Ornella
Aantal spelers: 2 - 4 
Speelduur: 45 min 

Beschrijving: Okanagan is een tegellegspel. Iedere speler krijgt een aantal opdrachten, waarvan je er 3 houdt. Om die opdracht te vervullen heb je bepaalde personen en/of goederen nodig. Je mag de opdracht echter zo veel keer vervullen als je wil. 

Als je aan de beurt bent, dan leg je één van je tegels (op deze tegels staan landschapstypes en de tegel moet zodanig gelegd worden dat het past). Vervolgens plaats je er 1 van je speelstukken op: een silo mag op 3 landschapstypes en heeft een invloed van 1, een warenhuis mag op 2 landschapstypes en heeft een invloed van 2 en een boerderij mag maar op 1 landschap, maar heeft wel een invloed van 3. 

Als door het plaatsen van een tegel een gebied af is, dan wordt het gescoord. Er wordt gekeken naar welke personen en goederen er allemaal in het afgewerkte gebied zijn en deze worden klaargelegd. De speler met het minste invloed, die mag een bonus kiezen. Er zijn er 4 beschikbaar (en deze staan op de achterkant van de landschapstegels die in het spel gaan komen). Vervolgens mag de speler met het meeste invloed evenveel personen en/of goederen nemen als hoe groot zijn invloed is. Zijn er nog zaken over, dan mag de speler met het tweede meest invloed zaken nemen, weer evenveel als hij invloed heeft, enz.

Een ronde is gedaan als iedereen al zijn houten speelstukken heeft geplaatst. Dan krijgt men 3 nieuwe opdrachten, beslist men welke men wil houden en start een nieuwe ronde die gelijkaardig is aan de eerste. Op het einde van de tweede ronde scoort men zijn opdrachten en krijgt men nog eens een bonus voor elk setje van personen en/of goederen dat men heeft in de 4 verschillende kleuren. Wie het hoogste totaal heeft, die wint. 

Ora et Labora

Ora et Labora
Ora et Labora

Ora et Labora

Auteur(s): Uwe Rosenberg
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 120 min

Beschrijving: Ora et Labora is een zwaar strategisch spel van Uwe Rosenberg. Het spel bevat 2 varianten, Frankrijk en Ierland, met iets andere grondstoffen (respectievelijk wijn en whiskey) en andere gebouwen. U gaat weer grondstoffen moeten verzamelen en daarvoor heeft hij dit keer een origineel mechanisme bedacht met een rondel. Elke grondstof ligt namelijk op die rondel en die rondel schuift sowieso eentje op na elke ronde. Daardoor brengt een grondstof steeds meer op zolang ze op haar positie blijft op de rondel. Neemt iemand de grondstof, dan wordt ze weer op 0 gelegd en ga je weer wat moeten wachten eer ze iets waard is.

Een ronde bestaat uit de startspeler die een actie kiest, gevolgd door alle andere spelers die een actie kiezen, waarna de startspeler nog een 2de actie mag doen. Daarna schuift de startspeler en de rondel door. Mogelijke acties zijn: een gebouw oprichten door de nodige grondstoffen te betalen (je moet wel plaats hebben op je tableau én die plaats moet van het juiste landschapstype zijn), jouw abt of klerk gebruiken om grondstoffen te nemen of de eigenschap van een gebouw (je kan ook een medespeler betalen opdat hij 1 van zijn pionen op een gebouw van hem moet plaatsen om zo die actie te mogen doen) of bos/turf ruimen van je tableau. Je hebt ook een aantal gratis acties zoals lanschap bijkopen, graan omzetten in stro of whiskey/wijn in geld.

Het spel eindigt na 24 rondes en een bonusronde (tussenin zijn er nog kolonisatierondes waarin je een kolonie moet bouwen die je flink wat bonuspunten kunnen opleveren als je ze slim weet te plaatsen). Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Orleans

Orleans
Orleans

Orleans

Auteur(s): Reiner Stockhausen
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min


Beschrijving: Orleans is een zogenaamd 'bag-building - game', dat houdt in dat je zaken (in dit geval burgerfiches in verschillende kleuren) uit een zak gaat trekken. Iedereen start met de 4 basisfiches. Hoeveel fiches je mag trekken bij de start van een ronde, hangt af van hoe ver je bent ontwikkeld op het ridderspoor.

De getrokken fiches ga je vervolgens gaan inzetten op de diverse locaties op jouw spelersbord. Als iedereen gedaan heeft, dan worden de locaties die af zijn (waar je de verschillende fiches in alle kleuren van hebt liggen) afgehandeld, waarbij ieder om toer 1 locatie mag activeren. Hierdoor kan je op verschillende sporen ontwikkelen (wat je extra fiches opleveren) en hierdoor: goederen verkrijgen, geld, speciale gebouwen (dat zijn locaties waar jij alleen fiches kan op inzetten of punten geven op het einde van het spel), meer fiches gaan trekken of vooruitgaan op het boekenspoor (geeft geld + maakt je huizen meer waard op het einde van het spel). Voorts kan je monniken (zeg maar jokers) verkrijgen, fiches uit je zak wegsturen voor geld (handig als je bvb. te veel van 1 kleur hebt), reizen over land, reizen over water en een gebouw neerzetten. Het reizen levert meestal een goederenfiche op (afhankelijk van de soort zijn die 1 t.e.m. 5 punten waard) en gebouwen leveren op het einde van het spel punten op. Een ronde wordt beëindigd door het afhandelen van een gebeurtenis (kenbaar gemaakt bij het begin van de ronde en kan zowel positief als negatief zijn) en het doorgeven van de startspelersmarker.

Na 18 rondes is het spel afgelopen. Men scoort punten voor geld, goederen, het product van gebouwen met hoe ver men geraakt is op het boekenspoor en eventueel gebouwen. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.
 

Pandemic: Rising Tide

Pandemic: Rising Tide
Pandemic: Rising Tide

Pandemic: Rising Tide

Auteur(s): Matt Leacock & Jeroen Doumen
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Stormen boven de Noordzee en overlopende rivieren veroorzaken overstromingen die een aanhoudend gevaar voor Nederland vormen. Nu de bevolking groeit en de industriële revolutie haar intrede doet, is het aan jullie team om te voorkomen dat Nederland met water overspoeld wordt. Plaats dijken om de waterstroom onder controle te houden, bouw havens om te kunnen reizen en zet windmolens in om het water uit overstroomde gebieden te pompen. Kun jij de waterstroom lang genoeg onder controle houden om de moderne waterbouwwerken te bouwen die je zullen helpen met de verdediging tegen overstromingen?

Pandemie

Pandemie
Pandemie

Pandemie

Auteur(s): Matt Leacock
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: De wereld is in rep en roer want er zijn vier dodelijke virussen uitgebroken. De virussen verspreiden zich in snel tempo over de hele wereld en niets lijkt de virussen te kunnen stoppen. De regeringsleiders wijzen een groepje van topwetenschappers van verschillende disciplines aan om de mensheid van de ondergang te redden. Eén van de wetenschappers ben jij! Pandemie is een coöperatief spel. Alle spelers krijgen een rol toegewezen (arts, wetenschapper, onderzoeker,...) en samen moet men een geneesmiddel zien te vinden om de virussen te stoppen. Iedere rol heeft een speciale eigenschap die het makkelijker kan maken. Iedere beurt heeft elke speler vier acties tot zijn beschikking. Met deze acties kan je van de ene plaats naar de andere reizen, mensen genezen, een onderzoeksstation bouwen, elkaar helpen en een geneesmiddel uitvinden. Na iedere spelersbeurt verspreid het virus zich verder en een paar keer in het spel is er zelfs een zware uitbraak van het virus op een nieuwe locatie. Iedere beurt mogen de speler na hun vier acties twee nieuwe hulpkaarten trekken. Op deze kaarten staan de verschillende plaatsen op het bord. Als je vijf kaarten van één kleur hebt mag je in een onderzoeksstation het geneesmiddel voor het betreffende virus uitvinden. De kaarten kan je echter ook gebruiken om te reizen of een onderzoeksstation op te richten. Doordat je maximaal 7 kaarten op handen mag hebben moet je soms lastige keuzes maken en kaarten uitgeven of afleggen. Als het de spelers lukt om voor de wereld vergaan is voor elk van de virussen een geneesmiddel uit te vinden, dan hebben alle spelers samen gewonnen.

Peloponnes

Peloponnes
Peloponnes

Peloponnes

Auteur(s): Bernd Eisenstein
Aantal spelers: 1 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Peloponnes is een snel civilizatiespel. Een ronde bestaat uit 7 fasen. eerst worden er nieuwe tegels opengedraaid. vervolgens kan iedere speler maximaal 1 tegel verwerven door te bieden. De startspeler begint en biedt op één van de tegels door het minimumbod (of meer) boven de tegel te leggen. Andere spelers mogen overbieden door meer te bieden. De oorspronkelijke speler mag zijn bod bij een andere tegel leggen (indien het voldoet) of hij neemt z’n bod terug op handen + 1 munt ter compensatie. Indien hij dit doet, kan hij geen tegel meer aankopen. Een speler kan ook volledig verzaken aan het bieden en 3 munten nemen ter compensatie.

Op basis van de uiteindelijk geboden bedragen wordt de spelersvolgorde aangepast: De hoogste bieder wordt hierbij in de volgende ronde startspeler. Men gaat dan de tegels toevoegen aan zijn beschaving. Hierbij gaan landtegels goederen (graan, hout en/of steen) produceren en steen en hout heb je nodig om gebouwtegels te plaatsen die vaak ene speciale eigenschap opleveren en vaak veel punten waard zijn. Je krijgt na het aanleggen van de tegel ook je eenmalig inkomen (meestal burgers).

Na het nemen van de inkomsten van al zijn tegels worden 2 rampfiches opengedraaid. Als van een bepaald type ramp een derde fiche wordt opengedraaid, dan wordt de ramp uitgevoerd (bvb. 1/3 van je bevolking verliezen of 10 luxegoederen betalen). Sommige gebouwen beschermen echter tegen bepaalde rampen.

Als alle tegels zijn omgedraaid en geplaatst eindigt het spel. Er worden nog twee rampenfiches omgedraaid en eventuele rampen uitgevoerd. Daarna volgt de telling plaats. De spelers tellen de punten van al hun land- en gebouwtegels op en voor elke drie munten krijgen ze ook een extra punt. Voor elke burger krijgen ze ook 3 punten. Dan worden de algemene punten vergelijken met de burgerpunten. De kleinste som telt als eindscore. De speler met de meeste punten wint.

 

Peloponnes Box

Peloponnes Box
Peloponnes Box

Peloponnes Box

Auteur(s): Bernd Eisenstein
Aantal spelers: 1 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving:Doos met 8 verschillende uitbreidingen voor Peloponnes.

 

Penny Papers Adventures: The Temple of Apikhabou

Penny Papers Adventures: The Temple of Apikhabou
Penny Papers Adventures: The Temple of Apikhabou

Penny Papers Adventures: The Temple of Apikhabou

Auteur(s): Henri Kermarrec
Aantal spelers: 1 - 99
Speelduur: 20 min

Beschrijving: De Penny Papers Adventures is een serie van roll-and-write - spellen. Het basisprincipe van elk van deze is hetzelfde: je krijgt drie unieke dobbelstenen die elk de waarden 1 - 5 hebben en een speciaal symbool. Iedere speler krijgt een papier met een bepaalde lay-out en waar hij/zij kan op noteren. De dobbelstenen worden gerold en behalve als het rode speciale symbool wordt gerold, mag iedereen 1, 2 of alle dobbelstenen gebruiken, waarbij je alle flexibiliteit hebt en bijvoorbeeld ook dobbelstenen mag hebben om een hogere waarde te hebben. Je eerste cijfer zet je ergens aan de rand, elk volgend orthogonaal of diagonaal grenzend aan een reeds geplaatst iets.

Eén van de speciale symbolen die in elk van de Penny Papers Adventures zit, is Penny en zij laat je toe om een zelf gekozen nummer van 1 - 15 te zetten in een vak.

In The Temple of Apikhabou wil je ofwel een oplopende sequentie van verschillende getallen of wel series van 3 van eenzelfde getal. Als de groene sleutel gerold wordt, dan mag je ook een getal plaatsen in een geheime kamer (wat anders niet mag). Als de rode mummie gerold wordt, dan gefet deze standaard 2 minpunten. Dit kan je echter afblokken door er een 9 naast te plaatsen en dan krijg je +2 in plaats van -2.
Het spel is gedaan als iemand zijn blaadje vol heeft. Dan worden de plus- met de minpunten verrekend en wie het hoogste totaal heeft, die wint het spel.

Pioneers

Pioneers
Pioneers

Pioneers

Auteur(s): Emanuele Ornella
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Het speelbord wordt bij de start van het spel vol gelegd met allerlei soorten pioneers. Als je aan de beurt bent, dan onderga je 3 stappen: eerst kijk je hoeveel inkomen je krijgt (waarbij bankieren je inkomen met 1 verhogen). Dan mag je evenveel acties doen als verkopers hebt (je start met 1). Er zijn 3 mogelijke acties die je elk maximaal 1 kaar kan uitvoeren: 1 spoor kopen voor $ 2, 2 sporen kopen voor $ 5 of een nieuwe koets kopen (afhankelijk van de positie van de koets kost dit $ 1 - 4). Op die koetsen staan een aantal pioniers van welbepaalde types en hoeveel geld je krijgt als je elke pioneer kan afleveren.

Tot slot van je beurt moet je de koets gaan verplaatsen en dit moet naar een plaats zijn waar er ene pioneer ligt die jij nog op één van je koetsen hebt staan. Als je hierbij over je eigen spoor reist, dan is dit gratis. Is er geen spoor, dan betaal je aan de bank en als je over het spoor van iemand anders reist dan betaal je aan die speler ($ 1 per gebruikt spoor).

Je levert jouw pioneer dan af op die plaats en neemt de bijhorende tegel die er ligt. Afhankelijk van het type heb je een permanent voordeel (zoals de bankier en de verkoper) of onmiddellijk voordeel. Zo krijg je het volgende: sergeant (bouw een spoor of 1 spoor naast een spoor van iemand anders (anders mag dit niet), barkeeper (lever om het even welke pioneer als extraatje af), goudzoeker (neem een goudklompje dat 3 tot 5 punten waard is op het einde van het spel), boer (je kan 1 tot 3 boeren tegelijkertijd op dezelfde plaats afzetten) en hotel (krijg $ 3). Tot slot van jouw beurt vraag je aan de andere spelers of ze een pioneer van hetzelfde type op die plaats willen leveren. De eerste speler die dit doet betaalt hiervoor $ 2 aan jou. Hij mag de bonus wel niet uitvoeren, maar zijn koets raakt natuurlijk sneller leeg.

Het spel is gedaan als iemand al zijn spoor heeft gebouwd of alle koetsen op zijn. Dan tel je bij de punten verdient tijdens het spel van lege koetsen nog de waarde van je goudklompjes op en krijg je 2 punten per pionier in je langste aaneengesloten route. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint.

Port Royal

Port Royal
Port Royal

Port Royal

Auteur(s): Alexander Pfister
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 min

Beschrijving: De kaarten in Port Royal (origineel uitgegeven als 'Händler der Karibik') zijn dubbelzijdig: op de achterzijde staat een gouden munt afgebeeld. Kaarten die op deze manier dicht voor een speler liggen, zijn dan ook goudstukken. Aan de voorzijde tonen ze echter personages (geven je een speciale eigenschap die het voor jou makkelijker maken) , expedities (= opdrachtkaarten die iedereen kan proberen vervullen, belastingen (iedereen met meer dan 12 geld moet belasting betalen als zo'n kaart opengedraaid wordt) en schepen in 5 verschillende kleuren.

Een speelbeurt bestaat uit 2 fasen. In fase 1 ga je op ontdekkingstocht. Je draait hierbij kaarten van de trekstapel en legt ze in het midden van de tafel. Dit kan je blijven doen tot je vrijwillig beslist te stoppen of tot je een tweede schip van éénzelfde kleur omdraait. Dit laatste beëindigt onmiddellijk je beurt, tenzij je kan counteren. Beslis je vrijwillig te stoppen, dan start fase 2. In fase 2 kan je kaarten gaan inruilen voor geld of kaarten aanschaffen door de kosten te betalen. Het aantal kaarten dat aangeschaft of ingeruild kan worden, hangt af van het aantal schepen van verschillende kleuren dat je in de beurt omdraaide.

Nadien krijgen alle andere spelers ook nog de kans om 1 kaart te nemen door de actieve speler 1 goud te betalen. Tot slot kan een speler een expeditiekaart claimen als hij aan de voorwaarden voldoet en hij legt hiervoor de gevraagde personen af. Expeditiekaarten leveren punten op en als iemand 12 of meer scoort, dan wordt de ronde uitgespeeld (opdat iedereen evenveel beurten zou hebben gehad). Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Porta Nigra

Porta Nigra
Porta Nigra

Porta Nigra

Auteur(s): Michael Kiesling & Wolfgang Kramer
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: In Porta Nigra bestaat het speelbord uit een cirkel die onderverdeeld is in 4 kwartcirkels. In het midden bevinden zich verschillende torenonderdelen, waarbij deze in elke kwartcirkel een andere kleur voorstellen en een andere prijs hebben. In elk van de kwartcirkels kan je torens bouwen in de verschillende kleuren, waarbij men in elke kwartcirkel een andere bonus kan krijgen (telkes men een veelvoud van 3 bouwt) en men op een andere manier kan scoren.

Als je aan de beurt bent, dan speel je 1 van je 2 actiekaarten (iedereen heeft dezelfde deck kaarten). Daar staan een aantal fakkels op en die geven aan hoeveel acties je kan doen op die kaart (je kan ook fakkeltokens krijgen gedurende het spel en zo extra acties op die kaart activeren). Mogelijke acties zijn: geld krijgen, torenonderdelen kopen (al dan niet van een specifieke kleur; mogelijks moet je hiervoor je ruiter bewegen wat 1 goud per kwartcirkel kost), een scroll nemen (daarmee kan je een bonuskaart kopen aan het einde van je beurt) of torenonderdelen bouwen (waarbij je ook eerst je ruiter mag bewegen tegen 1 goud/kwartcirkel). Door dit laatste te doen verdien je onmiddellijk een aantel punten (waarbij geldt dat hoe waardevoller ( = duurder) de torenonderdelen zijn, hoe meer punten ze opleveren) en mogelijks een bonus als je een 3-voud aan torenonderdelen in die kwartcirkel hebt. Als de kleur van je torenonderdelen bovendien matcht met een openliggende bouwkaart van die kwartcirkel, dan mag je die ook nemen (elke setje van de 4 verschillende kwartcirkels zal hierbij 20 punten opleveren).

Er is een tussentelling nadat iedereen al zijn actiekaarten heeft uitgespeeld. Voor elk gebouwd torenonderdeel mag je kiezen of je er een goud of een punt voor neemt. Dan wordt nog een extra ronde gespeeld volgens hetzelfde principe. Daarna volgt er een slotwaardering van elke kwartcirkel waarbij nog heel wat punten te verdienen vallen. Per kwartcirkel wordt gekeken naar wie de meerderheid heeft (dan kan gaan om meeste torens in een ring, op een lange muur of meeste torens van een bepaalde hoogte naar gelang de kwartcirkel). Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Puerto Rico

Puerto Rico
Puerto Rico

Puerto Rico

Auteur(s): Andreas Seyfarth
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 90 min


Beschrijving: Puerto Rico is de winnaar van de Nederlandse Spellenprijs 2003. Iedere speler heeft eigen speelbord dat bestaat uit twee delen: de stad en het eiland. Het eiland kun je ontginnen door er plantages en steengroeven op te bouwen, in de stad is ruimte voor gebouwen. De plantages leveren goederen op, die je kunt omzetten in winstpunten en dubloenen. De winstpunten zijn het uiteindelijke doel van het spel. Om hieraan te komen, kruipen de spelers in de rol van verschillende karakters. Iedere speler, te beginnen bij de gouverneur, kiest een karakter. Hij voert de bijbehorende actie uit, waarna alle andere spelers dezelfde actie uitmogen voeren. De speler die het karakter koos krijgt een privilege dat bij dit karakter hoort. De volgende speler kiest een van de overgebleven karakters, en weer voeren alle spelers de bijbehorende actie uit, met een privilege voor de speler die het karakter koos. Als alle spelers zo een keuze hebben gemaakt, schuift de gouverneurskaart door naar de volgende speler, en begint er een nieuwe ronde.

Op karakters die niet werden gekozen komt een dubloen te liggen. Wie een volgende ronde zo’n karakter kiest, krijgt ook alle dubloenen die erop liggen. Zo worden karakters uiteindelijk toch het overwegen waard. Er zijn zeven verschillende karakters, ieder met zijn eigen rol. Zo levert de ontginner nieuwe plantages en steengroeven, en met de bouwmeester kun je gebouwen kopen. De opzichter laat de plantages produceren, maar alleen als zowel de plantage als het bijbehorende productiegebouw bemand worden door een kolonist. Nieuwe kolonisten verkrijg je met hulp van de burgermeester. Met de handelaar en de kapitein kun je je goederen omzetten in dubloenen, respectievelijk winstpunten. De goudzoeker tenslotte levert de speler die hem koos een dubloen op. De andere spelers krijgen hierbij niets. Het spel kan op drie manieren eindigen. De meest gebruikelijke is dat er geen kolonisten meer voorhanden zijn, maar het spel eindigt ook als de fiches voor de winstpunten op zijn, of een speler zijn stad heeft volgebouwd. Iedereen telt nu zijn winstpunten op, waarbij ook de gebouwen een belangrijke bron van punten zijn, zeker de dure grote gebouwen. De speler met de meeste punten wint het spel.

Puerto Rico Kaartspel

Puerto Rico Kaartspel
Puerto Rico Kaartspel

Puerto Rico Kaartspel

Auteur(s): Andreas Seyfarth
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Te beginnen met de gouverneur kiest iedereen een karakter, waarmee o.a. geproduceerd, gehandeld en gebouwd kan worden. Gebouwen zijn er net als in het bordspel in twee varianten: productiegebouwen en paarse gebouwen. De productiegebouwen leveren goederen, die je later kunt verkopen om meer kaarten te krijgen. Hier draait alles om de kaarten: het zijn de gebouwen die je maakt, maar ze dienen ook als geld en als goederen. De vele paarse gebouwen hebben doorgaans interessante eigenschappen, die in veel gevallen erg leuk combineren. De strategie van het spel zit ‘m vooral in het maken van de juiste combinaties van gebouwen om daarmee veel inkomsten te genereren, of juist (later in het spel) veel bonuspunten. Door de eenvoudige regels en het feit dat er altijd wel wat te doen is, verloopt het spel erg vlot. Hierdoor komt het einde soms verrassend snel dichtbij. Winnaar is de speler met de meeste punten.

Pulsar 2849

Pulsar 2849
Pulsar 2849

Pulsar 2849

Auteur(s): Vladimir Suchy
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 - 90 min

Beschrijving: [Een accurate spelbeschrijving volgt later]

Qin

Qin
Qin

Qin

Auteur(s): Reiner Knizia
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: In Qin koloniseren de spelers het Chinese hinterland, ontginnen gebieden en breiden hun invloed uit door het plaatsen van tegels en pagodes.
Een beurt is zeer eenvoudig : je kiest één tegel (van de drie) uit je hand, plaatst het op het speelbord (een grid) en trekt een nieuwe tegel. Elke tegel toont twee landschappen. Als je een gebied maakt dat bestaat uit twee aangrenzende tegels met hetzelfde landschap, ontgin je het. Je kan je gebieden ook uitbreiden, gebieden van andere spelers overnemen en jouw gebieden aan een stad op het speelbord laten grenzen. Al deze zaken laten je toe om pagodes te plaatsen. Wie als eerste al zijn pagodes geplaatst heeft, die wint het spel.

Quadropolis

Quadropolis
Quadropolis

Quadropolis

Auteur(s): François Gandon
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 - 60 min

Beschrijving: Quadropolis bevat 2 regelsets: 1 basis en 1 voor experts.

In het basisspel heeft iedereen, naast zijn eigen bord, zijn eigen set architecten (waardes 1 t.e.m. 4). Er worden 4 rondes gespeeld. Op het centrale bord worden willekeurig die gebouwen gelegd die bij die ronde horen. Beginnend bij de startspeler, plaatst deze 1 van zijn architecten op een vrij veld langs het bord. De waarde van de architect bepaalt welk gebouw hij mag nemen (met bvb. een waarde 3 mag je het gebouw nemen dat 3 plaatsen verder ligt). Op de plek waar je het gebouw hebt genomen zet je de bouwmeester (de volgende speler kan geen rij of kolom kiezen waar de bouwmeester staat). Het gebouw bouw je in jouw stad in de kolom of rij die overeenkomt met de waarde van je gespeelde architect. Tot slot neem je het aantal inwoners en/of energie die de tegel je oplevert. Als iedereen zo zijn 4 architecten (om en om) heeft ingezet, begint een volgende ronde waarbij de speler die de burgemeesterstegel heeft genomen de startspeler wordt voor de volgende ronde.

Na 4 rondes ga je de verzamelde inwoners en energie inzetten om de gebouwen te gaan activeren. Alleen geactiveerde tegels leveren punten op, dus je wil er zeker genoeg, maar elke energie of inwoner die je te veel hebt genomen levert 1 minpunt op! Hoeveel een gebouw oplevert hangt af van het type: zo wil je hoge flatgebouwen, winkels met veel klanten, openbare gebouwen in de 4 verschillende districten, parken laten grenzen aan flatgebouwen, fabrieken naast havens en winkels en veel havens op dezelfde lijn. Wie zo de meeste punten weet te scoren, die wint het spel.

In de expartvariant komen er 2 soorten gebouwen bij (kantoorgebouwen die je naast elkaar wilt én hoog en monumenten die bij voorkeur aan parken grenzen) en liggen de architecten in een algemene pool waar iedereen kan uit nemen (je kan, indien nog beschikbaar, dus meerdere malen dezelfde waarde namen).

Qwixx

Qwixx
Qwixx

Qwixx

Auteur(s): Steffen Benndorf
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 15 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: Het doel van het spel is om zo veel mogelijk punten te scoren. Je scoort punten door zo veel mogelijk getallen op je scorebriefje aan te kruisen. Op dit briefje staan in vier kleuren rijtjes getallen. Twee rijtjes lopen op (van 2 tot en met 12) en de twee andere lopen juist af (van 12 naar 2).

De actieve speler gooit met de zes dobbelstenen. Twee van deze dobbelstenen zijn wit. Alle spelers mogen op hun briefje het getal dat de twee witte dobbelstenen samen hebben gegooid afstrepen. De actieve speler mag daarnaast nog één van de vier andere dobbelstenen (in de kleuren van de rijtjes op het scorebriefje) optellen bij één van de twee witte dobbelstenen en ook deze waarde wegstrepen in het rijtje van de gekozen gekleurde dobbelsteen.

Er is echter één maar: je moet de getallen van links naar rechts afstrepen. Je mag daarbij getallen overslaan, maar dat betekent dat je deze dan later niet alsnog mag afstrepen. Je moet dus bij (bijna) iedere worp je kansen afwegen: accepteer je dat je bepaalde nummers mist of accepteer je dat je een beurt geen getal wegstreept.

Als de actieve speler er voor kiest om in zijn beurt geen enkel getal af te strepen (dus niet de som van de witte dobbelstenen, maar ook niet de som van een witte dobbelsteen met een gekleurde dobbelsteen), dan een vakje aanstrepen waardoor hij aan het eind van het spel vijf strafpunten krijgt (mislukte worp).

Het spel is afgelopen als twee van de vier rijtjes door iemand afgemaakt zijn (het laatste getal is afgestreept) of als een speler vier keer het vakje mislukte worp heeft aangestreept. Vervolgens worden de punten geteld door per rijtje te kijken hoeveel vakjes zijn aangekruist. Het aantal punten dat je krijgt neemt exponentieel toe. Daarna worden de strafpunten voor de mislukte worpen nog afgetrokken. Wie daarna de meeste punten heeft, wint het spel.

Race to New Foundland

Race to New Foundland
Race to New Foundland

Race to New Foundland

Auteur(s): Martin Kallenborn & Jochen Scherer
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 - 90 min


Beschrijving: In Race to New Found Land krijgt u 4 rondes de tijd om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Een ronde bestaat uit 4 fasen. Eerst krijgt iedereen inkomen, kan hij speciale plekken op zijn spelersbord vrijkopen (iedere speler heeft een andere natie en kan dus andere zaken vrijkopen om bepaalde speciale voordelen te hebben) en kan hij een nieuwe boot kopen (een grote levert 3 punten op, maar vraagt natuurlijk meer grondstoffen).
Vervolgens is er de planningsfase waarbij beginnend met de startspeler iedereen zijn boten gaat inzetten bij de 4 verschillende acties, waarna deze worden afgehandeld. Elke boot heeft 4 statistieken: een zeilwaarde, waarbij de gecombineerde zeilwaarde bepaalt wie de actie eerst mag doen, een kratwaarde die bij de laadactie bepaalt welk goed men krijgt (naast een eenmalige voordeelkaart) en bij de leveractie hoeveel goederen men kan leveren, een kolonistenwaarde die bepaalt of men 1 of 2 blokjes op een eilandtegel kan zetten (men krijgt dan 1 van beide bonussen) en een telescoopwaarde die aangeeft hoeveel tegels men mag trekken (per boot mag men er 1 plaatsen en krijgt men beide bonussen).

Nadat alle acties zijn afgehandeld, komen er op 1 van de 4 eilanden 2 nieuwe tegels bij, gaat men kijken of een stad wordt gewaardeerd (als ze een bepaald aantal leveringen heeft gehad dan krijgen de spelers met de meeste en tweede meeste leveringen daar een bepaald aantal punten), of een eiland wordt gewaardeerd (als alle tegels zijn gelegd krijgen opnieuw de 2 spelers met het meeste blokjes daar punten) en mag men een objectief scoren.

Hoe komt men aan objectieven? Wel het scorespoor is ene soort van racespoor. Als men op of over een bepaalde marker komt, dan kiest men uit de desbetreffende stapel een objectief dat men dan in de derde fase kan vervullen. De marker schuift dan wel tot 3 plekken op dichter naar de andere spelers.

Het spel eindigt na 4 rondes. Er worden nog een aantal punten gescoord (o.a. afgewerkte eilanden en steden) en wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Raiatea

Raiatea
Raiatea

Raiatea

Ontwerper: Jan Schmidt
Illustrator: Franz Vohwinkel

Aantal spelers: 2 – 5
Leeftijd: 12+
Speeltijd: 60 – 120 minuten

In Raiatea kruipen de spelers in de rol van leden van de Arioi, een geheime Polynesische religieuze gemeenschap. Tijdens het spel zullen de Arioi enorme To’o-standbeelden oprichten met als doel hun god Oro voor zich te winnen. Tijdens actieronden voeren de spelers de groep naar verscheidene actielocaties. In ceremonieronden zullen de spelers de hulp inroepen van de goden bij het bouwen van de gigantische To’o. Zonder deze godenhulp kan de bouw mislukken, dus moeten de spelers hun rituelen zorgvuldig plannen en bepalen hoeveel mana ze moeten offeren om hun doel te bereiken. Aan het einde van het spel zal de speler die de meeste overwinningspunten heeft verzameld de groep leiden als hun nieuwe hogepriester!

Rajas van de Ganges

Rajas van de Ganges
Rajas van de Ganges

Rajas van de Ganges

Strategisch worker placement-spel 

Je bent een Indiase heerser, die met behulp van arbeiders en verzamelde dobbelstenen probeert om roem en rijkdom te verzamelen. Je hebt daartoe een eigen provincietableau, waarop je tegels bouwt, die verschillende voordelen hebben bij het uitvoeren van acties op het speelbord. Het bereiken van de rand van je tableau levert daarnaast bonusacties op.

Op het speelbord kun je onder meer naar de haven, waar je met je boot de rivier Ganges op gaat om verschillende bonussen te verdienen. Op de markt kom je in combinatie met de markten op je speelbord aan geld. Het paleis biedt verschillende actiemogelijkheden, waaronder het verkrijgen van dobbelstenen of het opnieuw dobbelen ervan. In de steengroeve kun je tegels voor op je tableau aanschaffen. Voor de meeste acties heb je naast een arbeider ook een dobbelsteen van een bepaalde waarde nodig om deze te mogen uitvoeren.

Je hebt 2 scorestenen, waarvan een voor roem en een voor geld, die in tegengestelde richting lopen. Om te kunnen winnen, moeten beide stenen elkaar bereikt hebben of gepasseerd zijn. Wie dat met het grootste verschil voor elkaar krijgt, wint het spel.

Ganges is een uitdagend spel voor de echte liefhebber, waarbij strategisch inzicht en karma hand in hand gaan.

Regenwormen

Regenwormen
Regenwormen

Regenwormen

Auteur(s): Reiner Knizia
Aantal spelers: 2 - 7
Speelduur: 30 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar


Beschrijving: Open op tafel liggen in regenwormen liggen kunststoffen dominostenen, genummerd van 21 tot en met 36. Hierop staan een tot vier wormen afgebeeld. Hoe hoger het getal, des te meer wormen. Om deze stenen met wormen te pakken te krijgen, moet je dobbelen.

Je begint met acht dobbelstenen. Na iedere worp moet je alle dobbelstenen met een bepaald getal apart leggen. Dit mag echter niet een getal zijn dat je al eerder opzij hebt gelegd. Daarna beslis je of je met de overgebleven dobbelstenen verder gooit of dat je liever stopt.

Als je stopt, tellen alleen de apart gelegde dobbelstenen. Stoppen mag alleen als zich daarbij minstens een worm bevindt. De wormen komen in de plaats van de zessen, maar hebben een waarde van vijf. Bovendien moet de totale waarde van al je dobbelstenen minstens zo hoog zijn als het getal van een steen die nog open op de tafel ligt. In dat geval mag je die steen pakken, die je bovenop je eerder verzamelde stenen legt. Ligt de steen in kwestie niet op tafel, maar wel bij een van je medespelers, dan mag je hem afpakken. Dit geldt alleen voor de bovenste steen van een speler en de waarde moet dan wel exact dezelfde zijn als je worp.

Je worp mislukt als je geen getal gooit dat je nog niet apart hebt gelegd, als je geen worm apart hebt gelegd of als de som van de dobbelstenen niet hoog genoeg is om een steen te pakken. In al deze gevallen moet je je bovenste steen terug leggen in de grill. Vervolgens draai je de hoogste steen in de grill dicht. Deze steen kan niet meer gepakt worden.

Het spel eindigt als er geen open stenen meer in de grill liggen. De speler met de meeste wormen op zijn stenen wint.

Regenwormen Barbecue

Regenwormen Barbecue
Regenwormen Barbecue

Regenwormen Barbecue

Auteur(s): Reiner Knizia
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 25 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: Regenwormen Barbecue is een luxevariant van het vlotte dobbelspel Regenwormen. Ook in Regenwormen Barbecue proberen de spelers met dobbelsteenworpen porties regenwormen van de barbecue of van andere spelers te pakken. Dat geven ze deze keer echter niet met tegels aan, maar ze leggen hun bord gewoon op de prachtig uitgevoerde barbecue. En doen ze een hele goede worp, dan krijgen ze - nieuw in deze uitvoering - een heerlijke gegrilde slak!

Reworld

Reworld
Reworld

Reworld

Auteur(s): Michael Kiesling & Wolfgang Kramer
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Re-world heeft een vrij uniek spelsysteem: Je gaat namelijk eerst een ruimtestation bouwen om dan vervolgens daarmee proberen een planeet te terraformen.
Eerst ge je dus je station bouwen. Er worden 5 rondes gespeeld, waarbij je telkens ene aantal officierskaarten krijgt. Als je aan de beurt bent, ga je: een module aanschaffen, startspelermarker nemen of je stapt uit de lopende ronde. Een module verwerven doe je door het spelen van officierskaarten op het centrale speelbord naar gelang de kaarten die in de velden naast dit veld liggen. Bovendien bepaalt de bovenste kaart die je speelt bepaalt waar je de module moet gaan aanleggen rond je spelersbord. Als iedereen heeft gepast, start een nieuwe ronde en na 5 rondes is iedereen klaar voor deel 2!
Als je aan de beurt bent, dan verleg exact 1 module van links naar rechts naast je spelersbord en kijk je of je aan één van de voorwaarden op de populatieschepen voldoet (deze leveren punten op in diverse waarderingen op het einde van het spel). De verschillende modules helpen je allemaal op een andere manier: zo gaan terrabots helpen bij het starten van een nederzetting, kan je met shuttles of bouwunits gaan transporteren of je verdediging opbouwen, kan je met bouwunits de noden van bepaalde gebouwen gaan voldoen en kan je met satellieten je verdediging opbouwen. Zo gauw je geen modules meer kan verleggen, stapt je uit de lopende ronde. Eens alle spelers al hun modules hebben verlegd, eindigt het spel en volgt de slotwaardering.
Deel 2 van het spel is gedaan als iedereen al zijn modules heeft verplaatst. Dan wordt elke stad gewaardeerd (o.a. voor het hebben van de meeste verdediging) en wie de meeste punten weet te scoren, die wint het spel.

River Dragons

River Dragons
River Dragons

River Dragons

uteur(s): Roberto Fraga
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 30 min

Beschrijving: Het doel is simpel in River Dragons: de overkant van de rivier bereiken. Om dat te doen gaat u echter goed moeten plannen. U krijgt immers een aantal actiekaarten en daarmee moet u meteen uw 5 beurten van 1 ronde plannen in het geheim. Deze actiekaarten laten u toe om keien in de rivier te plaatsen, alwaar u dan planken (die hopelijk niet te kort zijn, want deze komen in 6 verschillende lengtes) kan gaan opleggen om vervolgens over de planken te stappen, rennen of zelfs over een tegenstander over te springen. U hebt echter ook rivierdraken ter beschikking. Deze refereren telkens naar een kleur van uw medespelers (per medespeler hebt u er 1). Legt u die, dan wordt die actie van die speler afgeblokt.

Als iederen zijn 5 actiekaarten gelegd heeft, dan draait iedereen zijn eerste om, men kijkt of ze niet wordt afgeblokt door een andere speler en voert ze als dat niet het geval is vervolgens uit. Men moet ze wel altijd exact kunnen uitvoeren. Zo kan u met de kaart 'rennen' meteen 2 planken oversteken, maar kan je dit niet, omdat er bijvoorbeeld tegenspelers in de weg staan of ze net voor uw neus een plank hebben weggenomen, dan moet u weer terug naar af.

Als alle 5 de actiekaarten van alle spelers zijn afgehandeld, dan neemt iedereen terug alles op handen en start een nieuwe ronde, dit totdat er iemand de overkant weet te bereiken.

Rokoko

Rokoko
Rokoko

Rokoko

Auteur(s): Matthias Cramer, Louis Malz & Stefan Malz
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Rokoko is een spel met een niet-alledaags thema. U gaat namelijk galakledij maken en proberen overwinningspunten te verzamelen door uw kleren aan de man te brengen, maar ook door de balzaal te versieren en wat vuurwerk aan te steken om het geheel op te vrolijken.

Elke speler beschikt over een klein spelersbordje en 5 basisarbeiderskaarten. Het spel verloopt over 7 ronden die opgesplitst zijn in telkens 4 fasen. Fase 1 is simpelweg klaarmaken voor een nieuwe ronde. In fase 2 moet iedereen 3 kaarten uitkiezen uit de kaarten die hij beschikbaar heeft. Pas als je handkaarten op zijn, mag je je aflegstapel schudden.

Fase 3 is de hart van het spel, namelijk het uitvoeren van acties. Om beurten spelen de spelers één van hun gekozen handkaarten uit en voeren de bijhorende actie uit. Je hebt drie soorten kaarten: meesters (kunnen alle 6 acties uitvoeren, d.w.z. de favorietenkaart nemen, grondstoffen verwerven, ene jurk maken, nieuwe arbeiders inhuren (= nieuwe kaarten krijgen), een arbeider naar het koninklijk hof sturen (een kaart wordt definitief uit je deck verwijderd in ruil voor geld) of een decoratie aanbrengen), knecht (kan geen nieuwe arbeiders inhuren) en leerling (kan geen nieuwe jurk maken, geen nieuwe arbeiders inhuren en de favorietenkaart niet nemen).
Inde laatste fase krijgt men inkomsten, standarad 5 geld + extra's voor aangebrachte decoraties. Het spel eindigt na 7 rondes met een eindtelling (o.a. punten voor elke 10 geld, bepaalde kaarten, decoraties, meerderheden in het vuurwerk). Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Roll for the Galaxy

Roll for the Galaxy
Roll for the Galaxy

Roll for the Galaxy

Auteur(s): Wei-Hwa Huang & Thomas Lehmann
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Roll for the Galaxy is de gemakkelijkere versie van Race for the Galaxy (die een erg steile leercurve heeft). Logischerwijs komen er hier dobbelstenen aan te pas en zijn de kaarten vervangen door dubbelzijdige kartonnen tegels (een planeet aan 1 zijd, een technologie aan de andere).

Iedereen start met één van de negen startplaneten en een willekeurige dubbele tegel die een technologie en een planeet bevat. Zo start iedereen met naast 3 standaarddobbelstenen met een unieke configuratie.
Bij de start van een ronde rolt iedereen zijn beschikbare dobbelstenen en gaat ze achter zijn scherm toekennen aan de 5 mogelijke acties (hierbij hoeft het symbool niet te matchen met de actie, maar loop je wel het risico dat de actie niet geselecteerd wordt). Als iedereen klaar is, worden de schermpjes weggehaald en wordt gekeken welke acties zullen uitgevoerd worden (door iedereen) deze beurt.

De mogelijke acties zijn: explore (neem of +2 geld of trek extra tegels uit de zak), develop (plaats een dobbelsteen op je bovenste technologietegel en bouw hem af als het aantal dobbelstenen het getal op de tegel matcht), settle (idem als develop, maar dan voor planeten), produce (je kan een dobbelsteen op elke productieplaneet plaatsen, dit worden dan goederen) en ship (zet een goed om in hetzij geld, hetzij punten).

Alle dobbelstenen die gebruikt werden gaan naar je bevolkingsplekje. Om ze terug te activeren moet je geld afgeven (waarbij je bij 0 geld altijd terugvalt naar 1, kwestie van niet vast komen te zitten).

Het spel eindigt als iemand ofwel 12 tegels heeft of alle punten (12 punten/speler worden centraal gelegd bij de start van het spel) op zijn. Je scoort dan punten voor verzamelde puntentokens, planeten en bonussen van bepaalde technologieën. Wie alzo de meeste punten heeft, die wint het spel.

Russian Railroads

Russian Railroads
Russian Railroads

Russian Railroads

Auteur(s): Helmut Ohley & Leonhard "Lonny" Orgler
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 120 min


Beschrijving: Als je aan de beurt bent in Russian Railroads, dan moet je arbeiders van jouw persoonlijke voorraad nemen en op een actieveld zetten, waarbij het actieveld aangeeft hoeveel arbeiders nodig zijn. Er zijn grosso modo 6 soorten actievelden. De eerste cluster (met 12 mogelijke plekken) heeft te maken met spoorwegbouw. Iedere speler heeft zijn eigen spelbord waarop 3 spoorlijnen afgebeeld zijn. De grootste, Moskou - Vladivostok, 'unlockt' de verschillende soorten sporen (er zijn 5 kleuren in totaal), waarbij je de duurste kleur, wit, zo ver mogelijk wil ontwikkelen, zeker in combinatie met veldverdubbelaars, omdat je dan tot 14 punten per ontwikkeld veld kan scoren (of zelfs 20 als je de speciale speciale bonuskaart te pakken krijgt).

De 2de spoorlijn, Moskou - Sint-Petersburg, is de makkelijkste manier om aan bonuskaarten te komen en de 3de spoorlijn, Moskou - Kiev, geeft veel directe bonuspunten tijdens het spel. Nu, om bepaalde velden op een spoorlijn te activeren, moet je niet alleen je sporen ontwikkelen, maar moet je (per spoorlijn) ook een locomotief hebben die in afstand minstens het beoogde veld bereikt. Deze bekom je via de cluster 'locomotieven en fabrieken', waarbij je telkenmale je op zo'n actieveld gaat staan moet kiezen tussen de laagst genummerde locomotief die je op 1 van de 3 spoorlijnen inzet, of het nemen van een fabriek. Fabrieken hebben een dubbele werking: ze geven je een persoonlijk extra actieveld en ze vullen de gaten in jouw industriegedeelte op jouw spelersbord, zodat je je daar verder kan ontwikkelen. Je daar ontwikkelen doe je via de cluster 'industrialisering', waar de actievelden je voornamelijk toelaten om je daar te ontwikkelen.

De andere actieclusters zijn de ingenieurs (geven eveneens een persoonlijk actieveld tijdens het spel en een bonus van maar liefst 40 punten voor wie de meeste ingenieurs heeft weten te verwerven op het einde van het spel), beurtvolgorde (om de spelersvolgorde voor de volgende ronde te bepalen) en een soort varia waar je geld, veldverdubbelaars en extra neutrale werkers kan krijgen.
Een ronde is gedaan als iedereen al zijn werkers heeft ingezet. Men scoort dan alle directe punten die men heeft kunnen activeren voor elk van de 3 spoorlijnen en zijn industrialisering. Na 7 rondes krijgt men nog extra punten voor eindespelbonussen en naar gelang het aantal ingenieurs dat men heeft. Wie dan de meeste punten heeft, die wint het spel.

Santa Maria

Santa Maria
Santa Maria

Santa Maria

Auteur(s): Eilif Svensson & Kristian Amundsen Østby
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 45 - 90 min

Schat van de Kobolden

Schat van de Kobolden
Schat van de Kobolden

Schat van de Kobolden

Auteur(s): Dirk Baumann
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 - 25 min
Leeftijd: Vanaf 5 jaar

Beschrijving: Grappig zoekspel met een magnetisch kristal. Wie vindt als eerste zijn vier gelukskristallen? In het magische bos zitten immers 4 kobolden verstopt: Wutzel, Wanda, Wimmel en Wommel. Of als u het uzelf wat gemakkelijker wil maken: groen, rood, geel en blauw. Voor u het magische kristal langs het pad verplaatst, moet u eerst zeggen welke kobold/kleur er verstopt zit onder de tegel. Raadt u het juist (op basis van een magneet wordt een bepaalde kobold aangeduid), dan mag u uw tocht naar uw gelukskristal voortzetten. Anders moet u stoppen en onthouden welke kobold/kleur er onder de voor u noodzakelijke tegels zitten. Wie als eerste 4 gelukskristallen verzamelt, die wint het spel.

Met drie moeilijkheidsgradaties voor verschillende leeftijdscategorieën.

Seasons

Seasons
Seasons

Seasons

Auteur(s): Régis Bonnessée
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Voor een spel Seasons begint worden er 9 zogenaamde Power – kaarten verdeeld. Naar gelang men vertrouwd is met het spel kan dit een voorgedefinieerde set zijn, met basiskaarten en/of geavanceerde kaarten. Als iedereen zijn kaarten heeft, moet men er 3 stapels van 3 kaarten van maken en bij de start van een nieuw jaar krijgt men dan zijn stapel Power-kaarten.

Er worden dus 3 jaren gespeeld die uit verschillende rondes bestaan. Eerst worden de dobbelstenen van het huidige seizoen (dit wordt bijgehouden op het cirkelvormige spelbord) gedobbeld. Vervolgens mag iedere speler 1 dobbelsteen uitkiezen (er zal 1 dobbelsteen overblijven). Via deze dobbelsteen krijgt men 1 of meerdere van de 4 soorten energie (afhankelijk van het seizoen zijn bepaalde soorten meer of minder frequent beschikbaar), kristallen, kan men zijn kaartenlimiet (= aantal Power-kaarten dat men in het spel mag brengen) verhogen, extra Power-kaarten verkrijgen of energie transformeren in kristallen (de conversie wordt ook bepaald door het huidige seizoen).

Vervolgens mag men Power-kaarten activeren door de benodigde kristallen en/of energie af te geven. Deze kaarten zijn niet alleen punten waard op het einde van het spel, maar geven je ook extra mogelijkheden gedurende het spel. Gedurende het hele spel kan men ook tot 3 maal toe een bepaalde bonusactie uitvoeren, echter wel ten koste van punten op het einde van het spel.

Als iedereen zijn acties heeft afgewerkt, gaat de rondesteen evenveel plekken vooruit als aangegeven op de niet-gekozen seizoensdobbelsteen. Zo kan een jaar uit 4 (elk seizoen 1 maal) of 12 rondes bestaan. Als de rondesteen voor een derde maal is rondgegaan krijgt men pluspunten voor kristallen en in het spel gebrachte Power-kaarten en minpunten voor niet-gespeelde Power-kaarten en het gebruik van de bonusacties. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Shakespeare

Shakespeare
Shakespeare

Shakespeare

Auteur(s): Hervé Rigal
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 20 - 90 min

Beschrijving: In Shakespeare ga je in 6 dagen proberen om een zo mooi mogelijk toneelhuis samen te stellen. Een dag bestaat uit 6 fasen.
Eerst wordt er geboden. Je biedt het aantal actieschijven dat je wenst te gaan gebruiken. Hoe meer, hoe meer acties logischerwijs, maar ook hoe meer kans je later zal komen in de spelersvolgorde.

Vervolgens is er de actiefase. Daarin kan je eenmaal recruteren en kan je de verschillende figuren die je hebt gaan activeren. Zo kan je via de acteurs en actrices die je hebt vooruitgaan op de 3 verschillende sporen van de toneelstukken, kan je via ambachtslui kostuums maken voor je acteurs/actrices of aan het decor van je toneel bouwen (volgens bepaalde regels) en zijn er allerlei speciale figuren zoals bvb. de koningin waarmee je geheime doelkaarten kan krijgen of 4 geld.
In de derde fase wordt er gekeken hoe goed of slecht de stemming is in elk theater (die stemming kan beïnvloed worden door bepaalde kleuren van decorstukken en de activatie van bepaalde personen). Dit kan een bonus of een malus opleveren.

Enkel op dag 4 en 6 is er vervolgens een opvoering. Acteurs en actrices die volledig gekleed zijn kunnen een bonus geven en vervolgens bepaalt je positie op elk van de verschillende toneelstukken of je punten verliest, geld krijgt of punten bijkrijgt.

Fase 5 tenslotte is het laten rusten van alle karakters, op 1 na, die je deze ronde hebt gebruikt en fase 6 is de opschoonfase waar ook de volgende ronde wordt voorbereid.

Na de opvoering van dag 6 worden nog de geheime doelkaarten gescoord en moeten alle karakters betaald worden (elk karakter dat niet kan betaald worden is - 2 punten). Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Sint-Petersburg

Sint-Petersburg
Sint-Petersburg

Sint-Petersburg

Auteur(s): Bernd Brunnhofer & Karl-Heinz Schmiel
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 min

Beschrijving:  Sint-Petersburg  is een ontwikkelingsspel, waarbij je in het begin vooral bezig bent om een inkomstenbron op te bouwen, om na verloop van tijd aan je puntentotaal te werken. Het ontwikkelen gaat met behulp van 5 soorten kaarten: ambachtslieden, marktkaarten (nieuw in deze editie), gebouwen, edelen en ruilkaarten, waarmee je de andere soorten kunt opwaarderen. Ambachtslieden leveren geld op, marktkaarten geven ene kleine hoeveelheid geld, maar vooral punten als je de meerderheid hebt in een bepaald marktgoed, gebouwen zijn dikke punten, en edelen een combinatie van punten en geld.

Een speelronde bestaat uit 5 fasen, een voor iedere soort kaarten. Aan het begin van een fase worden er nieuwe kaarten van deze soort omgedraaid, tot er in totaal 8 open kaarten liggen. Overgebleven kaarten uit vorige fases en uit de voorgaande ronde blijven liggen. Aan het einde van een fase worden de kaarten van deze soort die spelers voor zich hebben liggen gewaardeerd. Om een kaart neer te leggen moet je een vast bedrag betalen. Zit je even krap bij kas, dan mag je een kaart ook in je handen nemen en later betalen, om te voorkomen dat een concurrent ermee aan de haal gaat. Je mag echter maar 3 kaarten in je hand houden, en aan het eind van het spel leveren kaarten in de hand strafpunten op.

Het spel eindigt als 1 van de stapels kaarten opgeraakt. Dan wordt de ronde uitgespeeld. Krijg je nog punten voor elke 10 Roebels, aantal verschillende edelen en eventueel minpunten voor resterende handkaarten. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Small World

Small World
Small World

Small World

Auteur(s): Philippe Keyaerts
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Small World is een spel van de Belg Philippe Keyaerts en een herwerking van zijn eerder uitgebracht spel Vinci. Alleen al qua nieuwe look en graphics hebben de mensen van Days of Wonder knap werk afgeleverd. Ook het feit dat er voor elk spelersaantal een apart speelbord is, waardoor het goed werkt met alle spelersaantallen, is lovenswaardig.

De regels zijn eenvoudig: ofwel probeer je met je ras zoveel mogelijk nieuwe gebieden te veroveren ofwel zie je maar weinig expansiemogelijkheden meer en ga je in verval. Elk ras heeft een bijzondere eigenschap (zoals makkelijker bergen veroveren of bonuspunten krijgen voor het bezetten van regio's met magie) en wordt gelinkt aan een speciale eigenschap (vliegen over het bord, oprichten van kampen,...). De link met de speciale eigenschappen is willekeurig en dus telkens anders. Na een beurt krijg je eveneveel punten als regio's die je bezet + eventueel bonuspunten gelinkt aan je ras/speciale eigenschap. Wie na een aantal rondes (afhankelijk van het aantal spelers) de meeste punten heeft, die wint het spel.
 

Specter Ops

Specter Ops
Specter Ops

Specter Ops

Auteur(s): Emerson Matsuuchi
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 60 - 90 min

Beschrijving: Specter Ops is een spel waarbij 1 speler in het geheim over het bord beweegt en de andere spelers hem proberen op te sporen en tegen te houden (zoals bij Scotland Yard of Brieven uit Whitechapel).
Eén speler neemt dus de rol van Agent op zich. Hij of zij moet proberen een aantal objectieven (die al dan niet zichtbaar zijn, afhankelijk van het aantal spelers) te bereiken en vervolgens via 1 van de uitgangen het bord proberen te verlaten. De andere speler(s) is(zijn) de jager(s). Het doel van de jagers is om ofwel de Agent neer te schieten ofwel om er voor te zorgen dat de Agent binnen de 40 ronden niet alle objectieven en/of een uitgang heeft weten te bereiken.

In Specter Ops heeft elke jager (zoals The Beast, The Puppet,...) als de Agent (zoals The Ninja, Blue Jay,...) een apart karakter met speciale eigenschappen en voorwerpen (meestal one-shots).

Een ronde wordt gestart door de Agent die maximaal 4 ver mag bewegen en een voorwerp mag gebruiken. Vervolgens bewegen de jagers. Individueel mogen zij ook maar 4 ver, maar ze hebben ook een auto ter beschikking waarmee ze 10 ver kunnen (maar dan enkel in de straten). Vervolgens geeft de Agent aan of hij gezien geweest is door 1 of meerdere jagers tijdens hun beweging. Is dat het geval dan kunnen de jagers proberen schieten op de Agent, waarbij de kans op een succesvolle hit afneemt naarmate de afstand groter is.

Het spel eindigt dus vroegtijdig als of de Agent zijn objectieven bereikt heeft en kon ontsnappen (en dus wint) of als de Agent werd doodgeschoten (en dan winnen de jagers). Ook na 40 rondes eindigt het spel en dan winnen de jagers.

Spiegelspookkasteel

Spiegelspookkasteel
Spiegelspookkasteel

Spiegelspookkasteel

Auteur(s): Thomas Daum & Violetta Leitner 
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min.
Leeftijd: vanaf 6 jaar.

Beschrijving: Met behulp van de spiegels moet je jouw eigen symbolen zien terug te vinden e ondertussen moet je ook in de gaten houden welk van de spoken het échte spook is. Wie daar goed in slaagt zal als winnaar uit het kasteel komen.

Splendor

Splendor
Splendor

Splendor

Auteur(s): Marc André
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: In Splendor bent u een handelaar die tracht om in de gunst te komen van de adel. In een beurt voert een speler 1 actie uit. Hierbij zijn de mogelijke acties: 3 edelsteenfiches nemen van een verschillende kleur, 2 edelsteenfiches nemen van dezelfde kleur, 1 ontwikkelingskaart reserveren en 1 joker nemen of 1 ontwikkelingskaart kopen (je moet de gevraagde edelstenen betalen, deze levert nu een bonus op zoals een soort edelsteen die je permanent ter beschikking hebt).
Als een speler op een gegeven moment voldoet aan de vraag van één van de edelen (door de juiste kaarten aangekocht te hebben) wint de speler automatisch de edele. Dit is geen aparte actie. Deze edelen leveren punten op. Heeft een speler zo 15 of meer punten, dan wordt de ronde uitgespeeld zodanig dat iedereen evenveel beurten heeft gehad en wie dan de meeste punten heeft, die wint.

Spyrium

Spyrium
Spyrium

Spyrium

Auteur(s): William Attia
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 75 min

Beschrijving:  Spyrium is een soort kristal dat kan omgezet worden in waardevolle punten. Spyrium duurt 6 rondes (3 x A, 2 x B en 1 x C). Eerst worden er 9 kaarten opengelegd in een 3 x 3 - matrix. Er zijn 3 type kaarten: gebouwen (die gekocht worden, dan definitief weg zijn en direct kunnen gebruikt worden), patenten (worden eveneens weggekocht, geven een welbepaald voordeel tijdens het spel en kunnen tot maximaal 7 punten opleveren op het einde van het spel) en karakters (blijven liggen en kunnen een bepaald aantal maal geactiveerd worden).

Bij de start van een ronde begint iedereen in fase 1. In fase 1 kan je als je aan de beurt bent ofwel een mannetje plaatsen in de kaartenmatrix (altijd tussen 2 kaarten en dat zijn dan de enige 2 kaarten waar jouw mannetje toegang toe heeft in fase 2), ofwel gebruik maken van het event (wat in dit spel eerder een welbepaalde rondespecifieke extra actie is) ofwel overgaan naar fase 2.

In fase 2 kan je geen mannetjes meer inzetten, maar soms wil je sneller overgaan voor je al je mannetjes hebt ingezet om zeker te zijn van een bepaalde actie/kaart. In fase 2 mag je nog steeds gebruik maken van het event. Voorts kan je je ingezette mannetjes dan gebruiken om ofwel de kaart te gebruiken (afhankelijk van het type is dat ofwel kopen (met extra kosten voor elk ander mannetje dat rond de kaart staat) ofwel het karakter gebruiken) ofwel om geld (een zeer schaars goed in Spyrium) te krijgen, evenveel als er andere mannetjes (van alle spelers samen) staan. Eenmaal je gebouwen hebt, kan je die ook gaan gebruiken voor 1 actie. Als iedereen gepast heeft in fase 2, begint een volgende ronde.

Na 6 rondes krijgen de spelers die patenten hebben nog extra punten van hun patenten (de meeste punten worden echter verdient tijdens het spel door bvb. punten te kopen met geld of spyrium om te zetten in punten) en wie dan de meeste punten heeft, die wint het spel.

Steam Works

Steam Works
Steam Works

Steam Works

Auteur(s): Alexander Churchill
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 90 - 120 min

Beschrijving: Steam Works verloopt over 3 tijdperken, die op zich weer zijn opgesplitst in verschillende ronden. In een ronde gaan de spelers om beurten hun mechaniekers inzetten. Hiervoor moeten ze ook telkens het gevraagde bedrag betalen. Indien ze dit niet willen, moeten ze passen en inkomsten verwerven. Zo gauw alle spelers gepast hebben, eindigt de lopende ronde. Een mechanieker kan geplaatst worden op één van de acties op het eigen spelersbord of op één van de apparaten die op de tafel liggen. Op deze manier kan je ook gebruik maken van de apparaten van andere spelers. De eigenaar van het gebruikte apparaat krijgt in ruil hiervoor een klokfiche van het speelbord. Deze klokfiches fungeren op deze manier als speelklok. Zo gauw de fiches van een tijdperk opgebruikt zijn, worden de tegels van een volgend tijdperk gebruikt. Elke klokfiche is op het einde van het spel ook een overwinningspunt waard.

Als je je mechanieker op een apparaat plaatst, zet je deze op de energiebron van het apparaat en activeer je alle aangekoppelde componenten in een volgorde naar keuze. Je mag er ook voor opteren om bepaalde componenten niet te activeren. Sommige componenten leveren ook de eigenaar een bonus op, deze staan rood omlijnd op de tegels.

Indien je past, verplaats je je mechanieker naar de tekening op je spelersbord en ontvang je inkomsten gelijk aan de normale kost om de mechanieker in het spel te brengen.

Tijdens het spel ga je tegels verwerven die op het centrale speelbord liggen uitgestald. Hou deze tegels onder je spelersbord tot je ze gaat aanbouwen aan een bron van één van je apparaten. Kies je later de bouwactie, dan kan je een aantal tegels toevoegen (dit aantal wordt aangegeven naast de actie). Er zijn enkele eenvoudige regels die je moet volgen om tegels aan te leggen. Elk apparaat moest minstens één energiebron hebben en minstens één component. Daarnaast moet elke energiebron met een component zijn verbonden en omgekeerd.

Nadat elke speler heeft gepast, eindigt de ronde. Verzamel al je mechaniekers terug naar je spelersbord, je ploegbaas gaat terug naar het centrale speelbord (indien gebruikt). Indien er een stapel klokfiches is opgebruikt, ga je over naar het volgende tijdperk en leg je de desbetreffende tegels open op het speelbord. Indien je reeds in tijdperk III was, eindigt hier het spel. De tegels worden aangevuld, nadat de meest rechtse tegels zijn verwijderd en de andere doorgeschoven. Als laatste wordt de startspelerpion doorgeschoven naar links naar de volgende speler.

Op het einde van het spel tellen de spelers hun punten op. Dit zijn de prestigefiches die ze tijdens het spel verzamelden. Elke klokfiche levert ook nog 1 punt op en sommige tegels in hun apparaten hebben ook een puntensymbool en worden bij de totale puntenwaarde van de speler opgeteld. De speler met de meeste punten wint het spel.

Sticheln

Sticheln
Sticheln

Sticheln

Auteur(s): Klaus Palesch
Aantal spelers: 3 - 8
Speelduur: 60 min

Beschrijving: In deze nieuwe versie van Sticheln heeft elke kleur ook een vast symbool, zodanig dat kleurenblinden dit spel nu ook kunnen spelen.
Sticheln is een zogenaamd slagenspel. Het heeft echter twee belangrijke regels waarin het afwijkt van de meeste slagenspellen: ten eerste is het niet verplicht om kleur te volgen, en ten tweede is er niet slechts een kleur troef, maar juist alle kleuren op één na.

Centraal in Sticheln staat de zogenaamde ‘pijnkleur’. Voor het begin van een ronde leggen alle spelers een kaart uit hun hand af, en maken deze tegelijk bekend. De kleur van deze kaart is hun pijnkleur voor deze ronde. Kaarten in jouw pijnkleur leveren strafpunten op gelijk aan de waarde van de kaart. Kaarten van de andere kleuren zijn één punt waard, ongeacht de waarde. Het is dus van het grootste belang om slagen met jouw pijnkleur te vermijden, omdat het moeilijk is om strafpunten weer te compenseren.

Bij een rondje opent een speler in een bepaalde kleur. Deze kleur is de enige die geen troef is. Kleur volgen door de andere spelers is niet verplicht. De slag gaat naar de speler van de hoogste troefkaart. Zijn er meerdere kaarten het hoogst, dan is de slag voor de speler die de eerste hoogste kaart speelde.
Iedere ronde worden er zo een aantal slagen gespeeld. Het spel eindigt na vijf rondes, waarna de speler met de meeste punten wint.
 

Stone Age

Stone Age
Stone Age

Stone Age

Auteur(s): Michael Tummelhofer
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 75 min

Beschrijving: In het Stenen Tijdperk kruip je in de huid van een stamhoofd van een kleine gemeenschap. De stamleden van het stenen tijdperk kunnen zich met drie verschillende soorten activiteiten bezig houden. Allereerst kunnen de stamleden grondstoffen verzamelen (voedsel, hout, baksteen, erts of goud). Voor ieder stamlid dat je naar een bepaalde grondstoflocatie stuurt mag je met één dobbelsteen gooien. Vervolgens tel je de punten van het betreffende groepje op en zie je hoeveel grondstoffen je krijgt (hout kost bijvoorbeeld 3 punten, goud zelfs 6).

Deze grondstoffen kan je gebruiken om mooie hutten voor je stamleden te bouwen of om beschavingskaarten te kopen. Met deze kaarten krijg je altijd meteen iets (bijvoorbeeld een aantal grondstoffen) en bovendien leveren ze aan het eind van het spel punten op. De laatste groep acties die je kan uitvoeren zijn acties waarmee je het jezelf in volgende rondes makkelijker kan maken. Je kan twee stamleden bijvoorbeeld naar de 'love cabine' sturen waar ze zich kunnen voorbereiden op de komst van een nieuwe telg in de stam. Maar je kan ook een bijl maken (laat manipulatie van de dobbelstenen toe) of een stuk land omploegen (geeft permanent voedsel) zodat je het in latere rondes makkelijker hebt. Aan het eind van iedere ronde keren de stamleden hongerig terug naar het kampvuur om te eten. Heb je onvoldoende voedsel, dan verlies je grondstoffen of zelfs punten. Het spel eindigt als er een stapel hutten of de stapel beschavingskaarten op is. Dan worden er nog bonuspunten verdeeld door de beschavingskaarten en wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.
 

Suburbia

Suburbia
Suburbia

Suburbia

Auteur(s): Ted Alspach
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: In Suburbia moet je plannen, bouwen en ontwikkelen om van een klein dorp een megastad te worden. Je gebruikt zeszijdige tegels om residenties, commerciële, civiele en industriële gebieden toe te voegen. Interessant is ook om speciale gebouwen toe te voegen om voordeel te halen uit de grondstoffenvoorraad van nabijgelegen steden. Het is jouw doel om te eindigen met een grotere bevolking als de tegenspelers.

Suburbia is een tegel-leg-spel waarin je als speler een economische motor en infrastructuur probeert op te bouwen om uiteindelijk de meest winstgevende en grootst groeiende bevolking te hebben. Als de stad groeit, zullen ook je inkomsten en je reputatie stijgen. Natuurlijk heb je dan meer geld om te investeren in nog betere gebouwen, zoals vlieghavens of grote wolkenkrabbers. Als je reputatie stijgt, zal je meer burgers aantrekken en zie je je bevolking groeien.

Tijdens het spel vervullen de spelers verschillende unieke opdrachten die hun extra's opbrengen en de populatie een boost geven. Er zijn overigens altijd andere gebouwen in het spel, dus je zal nooit twee keer hetzelfde spel spelen. Wie op het einde van het spel de grootste bevolking heeft, die wint.

Suburbia 5*

Suburbia 5*
Suburbia 5*

Suburbia 5*

Auteur(s): Ted Alspach
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Suburbia 5* is een uitbreiding voor Suburbia. Het bevat naast een hele hoop nieuwe gebouwen (die je kan mengen met de tegels van het basisspel of tegels van het basisspel laat vervangen) en nieuwe einddoelen, ook materiaal voor een vijfde speler en 1 extra nieuwe feature: de sterren. Op de extra tegels (en je krijgt zo veel tegels als in het basisspel, dus als je ze allemaal toevoegt, heb je 1 kans op 2 op een nieuwe tegel. De sterren (je houdt dit bij op extra spoor) doen een aantal zaken: ze bepalen de spelersvolgorde, geven extra populatie aan de speler met de meeste sterren aan het einde van een ronde en je hebt ze nodig voor bepaalde van de nieuwe doelen.

Taj Mahal

Taj Mahal
Taj Mahal

Taj Mahal

Auteur(s): Reiner Knizia
Aantal spelers: 3 - 3
Speelduur: 90 min


Beschrijving:  Iedere ronde in het spel Taj Mahal wordt er via kaarten op 6 verschillende zaken geboden: op die manier kan je de meerderheid krijgen in oranje boeddhistische monniken, groene mannetjes uit Rajastan, paarse mannetjes met zwaard, gele Indiase vrouwtjes, de meeste olifanten voor het verkrijgen van de grondstoffen in dat gebied, of de meeste invloed op de Groot-Moghul.

Iedere speler heeft een aantal kaarten in de hand. Tijdens een biedronde mag een speler één kleur kaarten gebruiken. Om de beurt leggen de spelers een nieuwe kaart neer, of passen. Op het moment dat een speler past, wordt gekeken of er een meerderheid van deze speler bij één (of meer) van de zes aangeboden dingen is. Zo ja, dan mag de bijbehorende actie uitgevoerd worden. De andere spelers gaan gewoon door, en de kaarten van de speler die gepast heeft tellen niet meer mee. Bij alle zes behalve de olifant, mag een paleis in de huidige regio geplaatst worden. Iedere regio waar je een paleis hebt staan, levert een punt op. Een keten van paleizen door verschillende regio’s levert per aaneengeschakelde regio een extra punt op. Grondstoffen blijven het hele spel punten opleveren, hoe meer van dezelfde hoe meer punten.

Als je een kleurenmeerderheid hebt gekregen, krijg je een fiche in die kleur. Bij twee fiches moet je die inleveren en krijg je een speciale actie kaart, die je iedere biedronde in mag zetten (totdat iemand anders twee fiches heeft en hem afpakt). Wie na de 12de en laatste regio het meeste punten heeft, die wint het spel.

Terra Mystica

Terra Mystica
Terra Mystica

Terra Mystica

Auteur(s): Jens Drögemüller & Helge Ostertag
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Terra Mystica is een strategisch spel met toch een eenvoudig spelprincipe. Je leidt één van de 14 volkeren die het terrein op het bord proberen te veranderen om er gebouwen op te bouwen. Aan de ene kant is het ongunstig als er andere spelers in de buurt zijn, omdat dit je uitbreidingsmogelijkheden beperkt, maar aan de andere kant is dit juist aantrekkelijk, aangezien dit in het spel een aantal voordelen oplevert. Dit spanningsveld maakt Terra Mystica uniek en daardoor zit je op het puntje van je stoel tot het einde van het spel.

Gebouwen kunnen worden verbeterd om nog meer inkomsten te krijgen, zoals arbeiders, priesters, geld en kracht. Bouw tempels om meer invloed te krijgen op de elementen water, vuur, lucht en aarde. Bouw je burcht om de speciale eigenschap van je factie te kunnen gebruiken. Breid je gebied uit en bouw nieuwe nederzettingen om veel arbeiders tot je beschikking te hebben, of zorg voor een gestage stroom geld door handelshuizen te bouwen.

De 14 prachtig vormgegeven volkeren beschikken elk over unieke speciale eigenschappen en in combinatie met de bonuskaarten, die elke ronde van eigenaar wisselen, zorgt dit voor een grote diversiteit waardoor het spel steeds anders verloopt.

Terraforming Mars

Terraforming Mars
Terraforming Mars

Terraforming Mars

Auteur(s): Jacob Fryxelius
Aantal spelers: 1 - 5
Speelduur: 90 - 120 min

Beschrijving: D U gaat in dit spel Mars terraformen en daarvoor moet de temperatuur omhoog, moet er meer zuurstof in de lucht en moeten er oceanen ontstaan.

Iedereen start het spel met 10 kaarten (in de beginnersvariant, er is ook een gevorderde variant waarbij iedereen asymmetrisch start). Een beurt is heel simpel: doe 2 acties, waarbij kaarten spelen - door de kostprijs te betalen - zowat de meest voorkomende actie zal zijn. Maar je kan bvb. ook kaarten afgooien voor geld of een bepaalde goal claimen/activeren. Het komt er op aan om met de kaarten die je krijgt dus een zo goed mogelijk motortje te bouwen waarbij er tonnen opties zijn in dit spel. Na een ronde - als niemand nog acties wil uitvoeren - krijgt men inkomen (energie, planten, geld,...) en trekt men 4 nieuwe kaarten. Elke kaart die men wil houden kost echter 3 geld.

Het spel is gedaan als zowel de temperatuur, het percentage zuurstof als de nodige oceaantegels ontwikkeld zijn. Dan wordt de ronde uitgespeeld en kijkt men wie bepaalde doelen heeft behaald. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Terraforming Mars: Hellas & Elysium

Terraforming Mars: Hellas & Elysium
Terraforming Mars: Hellas & Elysium

Terraforming Mars: Hellas & Elysium

Auteur(s): Jacob Fryxelius
Aantal spelers: 1 - 5
Speelduur: 90 - 120 min

Beschrijving: Hellas & Elysium bevat een tweezijdige kaart. Per kaart zijn de mijlpalen en de awards anders en moet je jezelf dus andere doelen stellen. Voorts heeft iedere map zijn eigen configuratie: in Elysium is het droge zuiden rijk aan mineralen, maar als je aan water wil bouwen moet je in het noorden zijn. Hellas is rijk aan vulkanen en het bouwen op specifieke plaatsen levert dan ook hitte op.

Terraforming Mars: Venus Next

Terraforming Mars: Venus Next
Terraforming Mars: Venus Next

Terraforming Mars: Venus Next

Auteur(s): Jacob Fryxelius
Aantal spelers: 1 - 5 
Speelduur: 90 - 120 min 

Beschrijving: In deze uitbreiding van Terraforming Mars moet u er ook nog eens voor gaan zorgen dat Venus ook bewoonbaar wordt. Dit gaat gepaard met nieuwe mijlpalen, 5 nieuwe coöperaties, en een hele hoop nieuwe kaarten (50+) met een focus om Venus bewoonbaar te gaan maken. 

The Game

The Game
The Game

The Game

Auteur(s): Steffen Benndorf
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 15 min

Beschrijving: Veel simpeler kan je een spel niet maken: je hebt 98 kaarten, die je over 4 stapels allemaal samen moet zien kwijt te geraken. Bij die 4 stapels zijn er 2 waarvan de waarde van de kaart steeds lager moet zijn, bij de andere twee is het omgekeerd en moet de waarde steeds hoger zijn.
Als je aan de beurt bent, dan moet je minstens 2 kaarten uit je hand (6 of 7 naar gelang het aantal spelers) uitspelen. Dit mag op dezelfde of op verschillende stapels. Er is echter 1 speciale regel. Als je kaart exact 10 hoger of lager is dan de kaart die er ligt, dan mag je toch hoger gaan op een stapel waar de waarde steeds moet dalen en vice versa. Na je beurt vul je aan met evenveel kaarten als je gespeeld hebt.
Het spel eindigt als er 1 speler is die niet het minimaal vereiste kaarten kan afleggen op een legale manier. Dan tel je hoeveel kaarten je niet hebt kunnen wegspelen en dat geeft aan hoe goed of slecht je het gedaan hebt.

The King's Will

The King's Will
The King's Will

The King's Will

Auteur(s): Hans-Peter Stoll
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 50 - 90 min

Beschrijving: In The King's Will zal het er op aankomen om zo veel mogelijk de koning te plezieren. Iedere speler start met een klein hertogdom waar je in principe de 4 basisgrondstoffen kan produceren, met verder 1 gehucht en 2 boeren.

Als je aan de beurt bent, dan kies je een actietegel die beschikbaar is (de laatste 4 zijn zogezegd 'op slot'). Jij mag 2 acties uitvoeren, de andere spelers daarna 1. De mogelijke acties zijn: grondstoffen produceren (2 maal; alleen waar je boeren hebt), een gebouw neerzetten (dit kan een houten speelstuk zijn in de vorm van een gehucht, dorp, kasteel (geeft meer ruimte voor grondstoffenproductie) of klooster (bied bescherming tegen een straf van een koningskaart) of 1 van de 21 gebouwtegels die je een speciale eigenschap geven), boeren bewegen (en zo mogelijk je hertogdom vergroten), je boeren laten kweken (kan alleen in een dorp of gehucht), omhoog gaan op het cultuur- (doet de grondstoffenproductie omhoog gaan) of onderwijsspoor (geeft korting bij gebouwen), je boeren taxeren (brengt 1 geld per boer op, maar is zeer slecht voor het humeur van je bevolking), naar een koningskaart kijken (deze kaarten zijn zeer belangrijk aangezien er opstaat wat minpunten oplevert als je het niet hebt en wat pluspunten oplevert als je het wel hebt), een grondstof omzetten in een andere grondstof of 2 geld en de laatst mogelijke actietegel laat je toe om toch een actie uit te voeren die op slot is.

De gekozen actietegel leg je telkens achteraan (zodat die op slot komt). Op een bepaald moment gaat de koningstegel helemaal vooraan komen te liggen. Dan gebeuren er een aantal zaken. Eerst moet je de taks aan de koning (die is van in het begin van de ronde gekend) betalen of je verliest 1 punt en 1 humeur. Vervolgens mag je vrijwillig bepaalde zaken offeren aan de koning voor punten (wat dat juist is, hangt af van waar je humeur staat) en je moet ook een koningskaart kiezen waarvan jij denkt dat je er goed gaat op scoren (er zijn er 8 beschikbaar, maar bij de start van het spel weet je maar van 1 de info).

Het spel is gedaan naar 4 ronden (of 3 voor een beginnersspel). Dan worden de koningskaarten die door spelers werden gekozen nog afgehandeld en wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

The Manhattan Project: Energy Empire

The Manhattan Project: Energy Empire
The Manhattan Project: Energy Empire

The Manhattan Project: Energy Empire

Auteur(s): Tom Jolly & Luke Laurie
Aantal spelers: 1 - 5
Speelduur: 60 - 120 min

Beschrijving: Manhattan Project: Energy Empire is de opvolger van Manhattan Project en speelt zich enkele jaren na WO II af met een focus op productie.
Als je aan de beurt bent dan kan je een werker inzetten. Maar soms ga je die moeten boosten met energie, namelijk evenveel als er al werkers werden ingezet door de andere spelers én jezelf in het vak waar je wil gaan staan. Vervolgens mag je de actie die bij dat vak hoort uitvoeren. Dat kan gaan van een bepaalde grondstof verwerven, een gebouw kopen (er zijn 3 soorten), een dobbelsteen verwerven, afval verwijderen,...

Naast een werker inzetten, kan je ook werkers terugtrekken. Afhankelijk uit welke sectie ze komen, laten ze toe om bepaalde van jouw gebouwen te gaan activeren (kome je werkers bvb. uit de gele sectie, dan mag je jouw gele gebouwen activeren, mist het betalen van de actievatiekost). Je krijg ook nieuwe energie door met de dobbelstenen te rollen (waarbij je extra dobbelstenen kan verkrijgen door olie af te geven). Naast energie, kan zo'n dobbelsteen je echter ook (nuclair) afval opleveren. Dat moet je op jouw bord leggen en ze dekken als het ware pluspunten af.

Bovendien triggeren deze het einde van het spel. Als de laatste wordt genomen, krijgt iedereen nog 1 beurt. Vervolgens worden de punten geteld (deze krijg je onder andere van gebouwen, ontwikkeling op het VN-spoor, niet vervuilde gebeiden op jouw spelersbord, verworven dobbelstenen, vervulde eindobjectieven...). Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

The Oracle of Delphi

The Oracle of Delphi
The Oracle of Delphi

The Oracle of Delphi

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 70 - 100 min

Beschrijving: In Het Orakel van Delphi wil je Zeus behagen door 12 opdrachten voor hem te gaan uitvoeren. Iedere speler heeft hierbij 3 orakeldobbelstenen die een welbepaalde kleur hebben. Die liggen op een cirkel en je kan die via gunstfiches voortbewegen naar een andere kleur als dat nodig zou zijn. De kleuren zijn van belang voor als je acties op het bord wil doen (om bvb. een groen offerblokje op te pikken of te leveren zal je dobbelsteen groen moeten zien).

Als je aan de beurt bent dan check je of je niet meer wonden of wonden van een gelijke kleur hebt dan toegestaan. is dat immers het geval, dan mag je een aantal wonden afleggen, maar is ook je hele beurt voorbij, dan ga je met je 3 dobbelstenen iets doen. Dat kan zijn varen, een offerblokje oppikken of afleveren bij de juiste tempel, tegen een monster vechten, een eiland bezoeken (of er ene heiligdom bouwen) of een standbeeld verschepen. Je kan een orakeldobbelsteen ook altijd gebruiken om een wonde van de desbetreffende kleur af te leggen of om een orakelkaart te nemen, wat in feite een dobbelsteen op een kaart is die je eenmalig kan gebruiken in een volgende ronde. Tot slot gooi je op het einde van je beurt al je orakeldobbelstenen en mogen de andere spelers 1 van hun goden in een gegooide kleur omhoog zetten. Zodra een god helemaal bovenaan is, kan je die terug naar beneden zetten om een welbepaald eenmalig voordeel te krijgen. Jij ziet ook jouw kleuren al voor de volgende ronden en kan dus al beginnen plannen tijdens de andere spelers hun beurt. De speler die laatst is in de ronde die gooit ook de Titanendobbelsteen en het resultaat daarvan minus je verdediging bepaalt hoeveel wonden je bijkrijgt.

Telkens je tijdens je beurt een opdracht vervult, verwijder je de corresponderende tegel en krijg je een beloning: bij het bouwen van ene heiligdom mag je ene god 1 stap omhoog zetten, bij het afleveren van een standbeeld krijg je een metgezellenkaart (die kunnen o.a. je verdediging omhoog helpen), bij het afleveren van een offerblokje krijg je 3 gunstfiches en bij het verslaan van een monster mag je 1 van de openliggende uitrustingskaarten nemen. Heb je je 12de opdracht vervult en geraak je als eerste bij Zeus, dan win jij het spel.

Thurn & Taxis

Thurn & Taxis
Thurn & Taxis

Thurn & Taxis

Auteur(s): Karen en Andreas Seyfarth
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: De spelers beheren postkoetsbedrijven en leggen zodoende routes aan, bouwen koetsen en bezoeken nieuwe steden. Het speelbord toont een landkaart met Beierse en naburige steden. Voor elke stad zijn drie speelkaarten beschikbaar. Zes van deze stadskaarten liggen open op tafel. Een speelbeurt bestaat uit het nemen en het uitspelen van een stadskaart, waarmee je een postkoetsroute uitbouwt. Zodra je een route bent begonnen, moeten nieuwe steden aansluiten op de bestaande route. Als je één route met minstens drie steden bezit, mag je deze route afsluiten en huisjes in die steden plaatsen. hetzij in alle bezochte steden van één provincie hetzij in één bezochte stad per provincie. Zowel routes als steden leveren winstpunten op, waarbij de meeste punten worden verdiend door de speler die als eerste de desbetreffende bonus weet binnen te halen. Steden leveren punten op als je huizen in alle steden van een of twee provincies bezit. Er zijn ook nog vier neutrale personen, die je kunnen helpen. Per beurt mag je één van deze helpers inschakelen en zijn speciale actie gebruiken. Dan mag je bvb. twee kaarten nemen, twee kaarten uitspelen of alle openliggende kaarten ruilen. Het spel eindigt wanneer een speler al zijn huizen heeft geplaatst of een speler de beste koetssoort heeft ontvangen.

Ticket to Ride

Ticket to Ride
Ticket to Ride

Ticket to Ride

Auteur(s): Alan R. Moon
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Ticket to Ride is een treinspelklassieker op de kaart van de Verenigde Staten. Iedere speler krijgt aan het begin bestemmingskaartjes waar hij er minstens één van moet houden. Op deze kaartjes staat aangegeven welke steden die speler met elkaar dient te verbinden. Lange routes leveren veel punten op, kortere routes natuurlijk minder. Lukt het de speler echter niet om beide steden met elkaar te verbinden, dan scoor je net zoveel minpunten. Iedere speler speelt met een eigen kleur treintjes en maakt verschillende verbindingen over de landkaart van Amerika. Er zijn acht kleuren routes die corresponderen met de wagonkaarten die de spelers kunnen sparen. Afhankelijk van de lengte van de route moet een aantal kaarten van dezelfde kleur ingeleverd worden om die route te mogen rijden.

Naast het bord liggen altijd vijf open wagonkaarten. Een speler mag daar in zijn beurt twee van pakken, of kiezen voor kaarten van de gesloten stapel. Als jokers zijn er locomotieven die bij iedere kleur gebruikt kunnen worden, maar daar mag je maar 1 van pakken in plaats van 2. Als een speler een route op de kaart legt krijgt hij daar direct punten voor. Hoe langer een route hoe meer punten hij relatief krijgt. Ook kan een speler proberen meer bestemmingsopdrachten uit te voeren. In zijn beurt pakt de speler drie bestemmingskaarten en moet daar minstens één van houden. Tussen sommige steden mogen meer treinverbindingen gelegd worden maar nooit door dezelfde speler. De spelers mogen ongelimiteerd wagonkaarten sparen en in de hand houden.

Het spel eindigt als er een speler is die minder dan 3 wagons over heeft. Iedereen mag dan nog één keer, daarna is het spel voorbij. De (straf)punten van de bestemmingskaarten worden bij het scorespoor opgeteld en de spelers met de langst aaneengesloten route krijgt een extra tien punten. Wie het meeste punten heeft, die wint.

Time's Up - Geel

Time's Up - Geel
Time's Up - Geel

Time's Up - Geel

Auteur(s): Peter Sarrett
Aantal spelers: 4 - 12
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Time's Up is een partyspel waarbij je in teams van 2 of meer zo veel mogelijk personen moet proberen laten raden door je teamgenoten. In de eerste ronde gebruik je nog zoveel woorden als je wil, in de 2de ronde mag je 1 kernwoord zeggen en de 3de ronde wordt helemaal hilarisch als je de personen moet gaan uitbeelden!

Tinners' Trail

Tinners' Trail
Tinners' Trail

Tinners' Trail

Auteur(s): Martin Wallace
Aantal spelers: 3 - 4
Speelduur: 60 - 90 min

Beschrijving: Tinners’ Trail speelt zich af in Cornwall tijdens de 19e eeuw. De spelers exploiteren daar tin- en kopermijnen en proberen hun bedrijfswinsten zo lucratief mogelijk te beleggen en dit gedurende 4 rondes. In die mijnen kan echter al eens (veel) water zitten en dat moet uiteraard weggepompt worden. Daarvoor heb je stoompompen die je (hopelijk) kan bouwen en je kan ook ondergondse drainagetunnels bouwen. Je moet tevens genoeg boten en/of treinen aan je mijnsite hebben die voor de nodige aanvoer kunnen zorgen. Het gedolven tin en koper kan je verkopen. De prijs van die ertsen fluctueert echter gedurende het spel. Het gewonnen geld kan je in punten omzetten, maar je moet ook nog genoeg geld overhouden om nieuwe mijnsites op te richten en je bestaande verder te exploiteren. Zoals steeds bij Wallace wil je veel meer doen dan je kan en zal je dus keuzes moeten maken.

Tokaido

Tokaido
Tokaido

Tokaido

Auteur(s): Antoine Bauza
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Het spelmechanisme van Tokaido is poepsimpel: als je laatst staat op de reisweg naar Edo, dan neem je je reiziger en plaatst hem op om het even welke vrije locatie naar Edo toe, met de enige restrictie dat er verplicht moet gestopt worden in elke Herberg door iedere speler.

Onderweg kan je verschillende locaties bezoeken: In het Dorp kan je souveniers kopen - waarbij je zo veel mogelijk verschillende sets wil, in de Boerderij kan je je geldvoorraad weer op peil brengen, er zijn 3 verschillende Panoramaplaatsen waar je telkens een stuk van een foto kan maken en de eerste die een foto vervolledigt, bonuspunten krijgt, in de Tempel kan je donaties doen (wie de grootste donatie heeft gedaan op het einde van het spel, krijgt een mooie bonus), je kan kiezen voor een Ontmoeting met een lokale bewoner (wat je geld, extra kaarten van een bepaalde soort,...kan opleveren) of een bezoekje brengen aan een lokale relaxerende warmwaterbron (wat je 2 of 3 punten oplevert).

In de Herberg (4 in totaal), waar iedereen moet stoppen alvorens te kunnen verderreizen, kan je een maaltijd kopen. Er worden evenveel maaltijden geserveerd als er spelers zijn plus 1. De kost is variabel, daar waar het aantal punten hetzelfde ( = 6) blijft en je bovendien in elke Herberg een andere maaltijd dient te nuttigen. Snel reizen geeft je dus de beste keuze qua maaltijd in de herberg, maar je mist misschien veel punten onderweg, daar waar traag reizen, veel voordelen onderweg kan opleveren, maar je het risico loopt dat je geen maaltijd meer kan verorberen.

Het spel eindigt als iedereen in de Herberg van Edo is. Dan worden er nog bonuspunten vergeven op basis van donaties in de tempel (10 punten voor de gulste schenker) en wie de meeste kaarten van welbaalde locaties heeft weten te verzamelen. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint.

Träxx

Träxx
Träxx

Träxx

Auteur(s): Steffen Benndorf & Reinhard Staupe
Aantal spelers: 1 - 4
Speelduur: 15 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: Träxx is de opvolger van Qwixx van hetzelfde duo.

Iedere speler heeft een eigen bordje met allemaal gekleurde zeshoeken op waar je met een afwasbare stift gaat op schrijven. Er wordt een kaartje opengedraaid en daar 4 of 5 gekleurde zeshoeken opstaan. Dat zijn de vakjes die je deze beurt mag verbinden. Daarbij moet je 1 uiteinde van je keten kiezen en van daar beginnen vakjes met elkaar verbinden. Hierbij mag gedurende het hele spel elk vak maar 1 keer aangedaan worden.
Heb je tijdens het verbinden van vakjes een vak met een getal aangedaan (waarbij de hoge zich natuurlijk aan de vervelende randen bevinden), dan krijg je evenveel punten als er in staan als je de eerste speler was die dit heeft gedaan of de helft als je niet de eerste was.

Zo worden alle 15 kaarten afgewerkt en vervolgens tel je je pluspunten verdient tijdens het spel en verlies je 1 punt voor elk vak waar je niet bent geweest. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Trains

Trains
Trains

Trains

Auteur(s): Hisashi Hayashi
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 min

Beschrijving: Trains combineert het beste van 2 werelden: deck-building en treinspellen. Zoals in elk deck-building spel start je met een bepaalde basisset kaarten. Deze bevatten voornamelijk geld (voorgesteld door een bepaald type trein), kaarten om sporen te kunnen bouwen en kaarten om stations te kunnen bouwen.

Geld ga je in Trains dus voor 3 zaken (nieuwe (betere) actiekaarten kopen, sporen leggen en stations bouwen) nodig hebben en daar moet je dus een zeker evenwicht zien in te vinden. Voorts kan je met geld ook zuivere puntenkaarten kopen. Deze hebben echter het nadeel dat ze in je deck zitten en dus in de weg komen te zitten. Er zijn echter ook heel wat punten te verdienen door een slim netwerk uit te bouwen op de kaart van hetzij Tokyo, hetzij Osaka en liefst als enige speler in een groot station te staan. Voorts zal zowat alles dat mogelijk punten oplevert je een afvalkaart bezorgen. Om die kwijt te geraken kan je standaard passen en dan mag je al het afval dat je dan op handen hebt afleggen. Uiteraard zijn er ook bepaalde actiekaarten die je iets nuttigs met afval laten doen.

Het spel kan op een aantal manieren eindigen (bvb. alle stations zijn op), waarna de puntenkaarten in je deck en punten van stations die je hebt kan bereiken op het bord worden geteld. Wie de meeste punten heeft, die wint.

Trajan

Trajan
Trajan

Trajan

Auteur(s): Stefan Feld
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: In Trajan maakt Stefan Feld gebruik van het Mancala-systeem. Dit houdt in dat je 6 verschillende cirkels in een rondje hebt. In elke cirkel staan een aantal stenen (2 in het begin van het spel) in 6 verschillende kleuren. Bij de start van jouw beurt neem je alle stenen van 1 rondje en ga je vanaf dat rondje in elk volgend rondje een steen plaatsen (de kleur kies je zelf). Het rondje waar je je laatste steen plaatst, bepaalt de rest van je beurt.

Eerst ga je kijken of er op die locatie een Trajan-tegel ligt. Zo ja, dan kijk je of de 2 kleuren die op de Trajan-tegel staan aanwezig zijn in het rondje. Is dit het geval, dan mag je de Trajan-tegel incasseren. Trajan-tegels zijn eigenlijk een soort bonustegels die je extra punten of voordelen kunnen verschaffen (zoals een permanente vraagtegel (zie ook verder)).

Wat je altijd mag doen is de actie uitvoeren op de locatie die bij het rondje hoort waar je bent geëindigd. Op de Trajan-locatie kan je logischerwijs nieuwe Trajan-tegels verkrijgen. De 2de locatie is de haven. Daar kan je verschillende dingen doen: een goederenkaart nemen, goederenkaarten afleggen (om via bonustegels te scoren) of goederenkaarten verschepen via 1 van de 3 beschikbare schepen (afhankelijk van het schip heb je allemaal dezelfde, allemaal verschillende of paren van goederen nodig). In het Militaire gebied kan je je Militaire leider verplaatsen en de overeenkomstige tegel die daar nog ligt, als je de eerste bent, nemen of een legionnair naar je militaire leider brengen en evenveel punten scoren als er bij dat gebied horen. Je kan ook gebouwen bouwen die je een bonusactie kunnen opleveren en flink wat bonuspunten als je op het einde 3 of 4 dezelfde gebouwen hebben. In de senaat scoor je meteen punten (steeds meer naar gelang je op het spoor vordert) en win je stemmen in de Senaat. In het Forum tenslotte mag je simpelweg 1 forumtegel nemen (er zijn er verschillende zoals extra Senaatststemmen, een vraagtegel (zie verder), een blanco gebouw dat je op het einde van het spel aan een set kan toevoegen,...).

Op het einde van je beurt zet je een marker evenveel vakken verder als stenen dat in het rondje waren waarvan je in het begin bij je beurt bent begonnen. Elke keer de marker rondgaat (de lengte van dat spoor varieert naar gelang het aantal spelers) wordt er een vraagtegel (zoals religie of brood & spelen) omgedraaid. Als de marker een 4de keer is rondgegaan is de ronde voorbij. Men krijgt dan minpunten als men aan bepaalde vraagtegels niet kan voldoen (tot -15 als je geen enkele hebt). De speler met de meeste stemmen in de Senaat mag 1 van de 2 beschikbare bonustegels nemen, de speler met het 2de meeste stemmen krijgt de andere. vervolgens start een volgende ronde. Na 4 rondes is het spel gedaan, worden de bonustegels en gebouwen gescoord en wie dan de meeste punten heeft, die wint het spel.
 

Transatlantic

Transatlantic
Transatlantic

Transatlantic

Auteur(s): Marc Gerdts
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving:

Triassic Terror

Triassic Terror
Triassic Terror

Triassic Terror

Auteur(s): Peter Hawes
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 90 - 120 min
categorieën: Bordspel, meerderheden
Moeilijkheidsgraad: medium

Beschrijving: Triassic Terror is een meerderhedenspel met een dubbelzijdig spelbord (eentje voor 2-4 spelers en eentje voor 5-6 spelers). Op het spelbord zijn er 4 gebieden: woestijn, moeras, bergen en bos. Deze zijn elk onderverdeeld in 3 deelgebieden die dan weer elk 3 habitats bevatten. Het eerste habitat van een deelgebied wordt bezet door die speler die er de meeste dino's heeft (of als eerste de meeste bij gelijke stand) en is dan ook de meeste punten waard bij een scoring. Een spelletje Triassic Terror bestaat uit 3 geologische periodes die elk 3 of 2 beurten lang zijn en telkens beëindigd worden met een scoring.
Tijdens een beurt kiest iedere speler telkens een bepaalde actietegel, die vervolgens in een bepaalde volgorde worden afgehandeld. Zo kan men een nieuwe dinokudde starten in een volledig nieuw gebied, 2 van zijn kuddes doen aangroeien met respectievelijk 3 en 2 nieuwe dino's, 2 kuddes gaan migreren (waarbij er wel een dino verloren gaat als men naar een ander soort gebied gaat), ergens eieren laten uitkomen (wat 3 dino's oplevert) en men mag de Pterodactyl (= soort dinovogel) verplaatsen die 2 dino's opeet, zijn T-Rex inbrengen die afhankelijk hoe ver men hem beweegt 3 of 5 dino's opeet of de 2 Raptors bewegen die elk 2 dino's opeten en er 2 wegjagen naar aangrenzende deelgebieden.
Bij een scoring krijgt men de punten die bij elk habitat horen en er zijn 2 speciale scorings: voor aanwezigheid in de 4 verschillende gebieden en voor het hebben van de meeste dino's in elk gebiedstype. Wie na 3 scorerondes de meeste punten heeft, die wint.

Troyes

Troyes
Troyes

Troyes

Auteur(s): Sébastien Dujardin, Xavier Georges & Alain Orban
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Troyes is een strategiespel van een Belgisch trio. Een spel duurt 4 tot 6 rondes (afhankelijk van het aantal spelers)en bestaat uit 5 fasen. In de eerste 3 ronden is er wel tekens een fase 0. Hierin worden nieuwe actiekaarten opengedraaid. Doordat er telkens maar een aantal van de beschikbare gebruikt worden, is elk spel hierdoor anders. De eerste fase is de inkomstenfase waarin men standaard 10 Denier (= geld) bijkrijgt en moet betalen voor burgers die men heeft ingezet in het bisdom en in het paleis.

Fase 2 is het bepalen van de arbeidskrachten. Voor elke burger ingezet in het stadhuis mag men een gele dobbelsteen rollen, voor elke in het bisdom een witte en in het paleis een rode. Fase 3 is de Gebeurtenisfase. Er wordt elke ronde een nieuwe gebeurteniskaart opengedraaid (ook hiervan zijn er meerdere beschikbaar dan nodig om voldoende variatie te hebben). Deze zullen onder andere bepalen hoeveel aanvalsdobbelstenen (zwarte) er moeten gegooid worden. Beginnend met de startspeler moet iedereen vervolgens minstens 1 zwarte dobbelsteen proberen te pareren. Rode dobbelstenen mogen hier dubbel geteld worden. Kan men dit, dan krijgt men 1 invloedspunt per dobbelsteen die men heeft kunnen uitschakelen, kan men dit niet, dan verliest men 2 overwinningspunten. Invloedspunten laten de speler toe om dobbelstenen te herrollen, nieuwe burgers te verwerven of om dobbelstenen om te draaien (een 1 wordt dan bvb. een 6).

Fase 4 is de actiefase. Men heeft 6 mogelijke acties: activeren van actiekaarten (waarvoor eerst een voorman moet ingezet worden; de benodigde kleur van dobbelstenen wordt bepaald door de actiekaart) die naast je een bepaalde actie te geven ook overwinningspunten kunnen opbrengen op het einde van het spel, bouwen aan de kathedraal (alleen witte dobbelstenen) wat invloedspunten oplevert en op het einde van het spel verlies van overwinningspunten beperkt, strijden tegen gebeurtenissen (kleur van dobbelstenen wordt bepaald door de gebeurtenis)levert invloeds- en mogelijks overwinningspunten op voor die spelers die het meest hebben bijgedragen bij het bestrijden van de geburtenis, een nieuwe burger inbrengen in het gebouw (stadhuis, bisdom of paleis), geld verwerven via landbouw (enkel gele dobbelstenen) en de laatst mogelijke actie is passen. Bij de actiefase is het steeds mogelijk om dobbelstenen te kopen van tegenspelers. De prijs wordt bepaald door de hoeveelheid dobbelstenen die men inzet. De laatste fase is de afwikkeling van de ronde (o.a. terugnemen verdreven burgers).

Wie na 4, 5 of 6 ronden het meeste overwinningspunten heeft verdiend, die wint het spel.

Turmbauer

Turmbauer
Turmbauer

Turmbauer

Auteur(s): Matt Mette
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 30 min

Beschrijving: In Turmbauer heeft elke speler 12 bouwstenen (bestaande uit neutrale vlakken en vlakken in jouw kleur), 1 speelfiguur en 2 bouwringen ter zijner beschikking. Als je aan de beurt bent, gooi je eerst met 2 dobbelstenen. De worp bepaalt welke bouwstenen je mag kiezen uit je voorraad. Als je de bouwsteen hebt aangebouwd volgens de plaatsingsregels, mag je vervolgens je speelfiguur gaan bewegen. Deze mag alleen over neutrale vlakken bewegen of vakken in je eigen kleur en kan maximaal 1 niveau per keer stijgen of dalen. De vlakken in de kleuren van je tegenspelers of hun speelfiguur blokkeren de doorgang. Door het afgeven van een bouwring, kan je echter toch lopen over een vlak in een andere kleur of 2 niveaus in 1 keer stijgen. Je wil je speelfiguur zo hoog mogelijk in de toren krijgen, want wie nadat alle bouwstenen zijn geplaatst het hoogst staat, die wint het spel. Doet echter een speler de toren vroegtijdig instorten, dan verliest die speler automatisch en wint diegene die op dat moment het hoogst stond of 2de hoogst als diegene die het hoogst stond de toren deed instorten.

Twenty One

Twenty One
Twenty One

Twenty One

Auteur(s): Steffen Benndorf & Reinhard Staupe
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 15 min
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Beschrijving: Het doel van Twenty One is om door slim te kiezen zo veel mogelijk te halen uit de dobbelsteenworpen.

Twenty One is immers een spel bedacht door de makers van Qwixx. Ook hier wordt er gedobbeld, ditmaal met 6 gekleurde dobbelstenen, waarvan je eenmaal je worp mag hergooien (uitgezonderd de 1'tjes). Vervolgens mag je elk getal aankruisen dat lager of gelijk is dan de waarde die je ziet bij die kleur op jouw rij (doordat iedereen een andere kleurencombinatie heeft, kan een goede worp voor jou iets anders betekenen dan voor de andere spelers). Is het getal echter exact datgene wat staat afgebeeld, dan heb je een zogenaamde voltreffer. Kan je geen getal afkruisen, dan moet je het meest linkse, lege veld schrappen.

Eenmaal een rij af is tel je je punten door de getallen die er instaan en krijg je bonuspunten op basis van het aantal voltreffers. Vervolgens start je een volgende rij. Het spel eindigt als iemand 5 volle rijen heeft. Dan maakt iedereen de som en wie het hoogste totaal heeft, die wint.

Tzolk'in: The Mayan Calendear

Tzolk'in: The Mayan Calendear
Tzolk'in: The Mayan Calendear

Tzolk'in: The Mayan Calendear

Auteur(s): Simone Luciani & Daniele Tascini
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Tzolkin : the Mayan Calendar presenteert een nieuw spelmechanisme namelijk dat van dynamische workerplacement. De spelers vertegenwoordigen verschillende Maya-stammen en plaatsen hun werkers op grote tandwielen die aan elkaar verbonden zijn. Als deze tandwielen gaan draaien, zullen de werkers op verschillende actieplaatsen terecht komen.

In een beurt kan een speler ofwel één of meer werkers plaatsen op de laagst mogelijke plaats van de tandwielen of één of meer werkers terugnemen. Wanneer je een werker plaatst moet je met maïs betalen (maïs is het geld in het spel). Wanneer je een werker terugtrekt, dan voer je de actie uit die gelinkt is aan de positie van de werker. Acties die "later" vallen op het tandwiel zijn zondermeer waardevoller, dus het is aan jou om te beslissen wanneer je een werker terugtrekt. Je kan je beurt echter niet laten passeren, je moet een actie uitvoeren en als al je werkers op de tandwielen staan, dan moet je er één terugnemen.

Er zijn vele wegen naar de overwinning. Bijvoorbeeld door de goden te plezieren door kristallen schedels in diepe grotten te plaatsen of door het bouwen van vele tempels, maar dit zijn slechts twee mogelijkheden. Het spel eindigt na een volledige draai van het grootste tandwiel. Wie dan de meeste punten heeft, die wint.

Unlock: Mysterieuze Avonturen

Unlock: Mysterieuze Avonturen
Unlock: Mysterieuze Avonturen

Unlock: Mysterieuze Avonturen

Auteur(s): Cyril Demaegd, Arnaud Ladagnous, Fabrice Mazza, Sébastien Pauchon & Billy Stevenson
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 60 min
Taal: NL

Beschrijving: Unlock 2 is een nieuwe doos in de Unlock-serie met opnieuw 3 avonturen: Het Huis op de Heuvel, Gevaar in de Nautilus en De Schat van Tonipal.

Valletta

Valletta
Valletta

Valletta

Auteur(s): Stefan Dorra
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 40 - 80 min

Beschrijving: In Valletta bouwt u samen aan de stad Valletta (de hoofdstad van Malta). Het is een deckbuilding game in wezen maar met een twist.

Het spelbord wordt opgebouwd door een aantal gele (leveren punten op), groene (leveren grondstoffen op) en blauwe (geven speciale acties) kaarten in een welbepaalde configuratie te leggen boven en onder het scorespoor. Op ditzelfde scorespoor zal ook Jean de Valetta (de stichter van Valletta) wandelen. De verschillende kaarten zijn eigenlijk gebouwen. In die zin zijn ze tweeledig want door zo'n gebouw te bouwen (door de juiste grondstoffen af te geven) voeg je een nieuwe kaart toe aan je deck, maar je laat ook ene gebouw achter op de kaart. Dit levert potentieel punten op als Jean de Valetta daar dan passeert. Jean de Valetta beweegt doordat sommige kaarten dit aangeven.

Het spel eindigt als Jean de Valetta helemaal door de stad is gewandeld of als iemand 25 of meer punten heeft gescoord. Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.

Vanuatu - 2nd edition

Vanuatu - 2nd edition
Vanuatu - 2nd edition

Vanuatu - 2nd edition

Auteur(s): Alain Epron
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 90 min

Beschrijving: In Vanuatu, een archipel in de Stille Oceaan, wil u zo welvarend mogelijk worden en daar hebt u wel wat mogelijkheden voor. Er worden 8 rondes gespeeld. Eerst kiest de startspeler een nieuwe rol (verplicht). Zijn oude rol voegt hij dan pas bij de overblijvende rollen. De startspeler kan zo dus nooit de rol krijgen die de spelers na hem hebben. Er zijn 10 rollen die je allerlei voordelen geven zoals een verminderde bouwkost, geld waar je anders punten krijgt en vice versa, vis leveren zonder een hotel te hebben,...

Vervolgens gaat iedereen zijn 5 schijven gaan inzetten op de mogelijke actievelden. Dit is verplicht in een reeks 2 - 2 - 1 (dus 3 inzetrondes). Je mag geen markers inzetten die je niet kan uitvoeren (puur om te blokken), maar mag wel 'logische' combinaties kiezen zoals bvb. eerst zeilen om daarna op een tegel te kunnen schatten duiken.

Als iedereen heeft ingezet worden de actievelden afgehandeld. Beginnend bij de startspeler kiest iedere speler een actieveld waar hij én schijven heeft én de meerderheid (bij gelijke stand wint de startspeler of dichtst bij de startspeler). Heeft een speler geen meerderheid als hij aan de beurt komt, dan moet hij schijven van 1 veld wegnemen, zonder dat hij de actie mag uivoeren (tenzij hij een bepaalde rol heeft).
Mogelijke acties zijn hotels bouwen, toeristen naar die hotels afleveren, tekeningen maken (de strandtekeningen van Vanuatu zijn UNESCO-werelderfgoed), gaan vissen, vis verkopen aan een hotel van jou aan de huidige marktprijs, goederen kopen en transporteren naar een schip in de haven, varen met je boot, schatten opduiken en rusten. Bij dit laatste mag je 1 van 4 tegels uitkiezen die je de nieuwe startspeler maakt of punten en/of geld oplevert. Geld heb je zeker en vast nodig in dit spel maar als je meer dan 10 geld zou hebben, dan wordt dit automatisch willens nillens omgezet in 5 punten. Wie na 8 rondes de meeste punten heeft (na het uitdelen van een aantal bonuspunten), die wint het spel.

Deze tweede editie bevat ook de mini-uitbreiding 'Stijgende zeespiegel' waar er in bepaalde rondes water naar de eilanden vloeit als er een bepaald aantal acties zijn uitgevoerd. Als er geen dijk ligt (die je samen met een hotel kan bouwen) op de plaats waar de oceaan aan een eiland grenst, dan komt er een waterfiche. Bij een vijfde waterfiche loopt een eiland onder en wordt alles wat er ligt afgeruimd.

Vasco da Gama

Vasco da Gama
Vasco da Gama

Vasco da Gama

Auteur(s): Paolo Mori
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Centraal in het spel is een uniek spelmechanisme voor het kiezen van de acties. Je kiest namelijk zelf als hoeveelste een bepaalde actie aan de beurt zal komen. Alleen kan een vroege actie je duur te staan komen, maar je hebt dan misschien wel wat je wilt...Je kan acties ondernemen om schepen te kopen, matrozen en/of kapiteins aan te schaffen, een bepaald karakter te kiezen, geld te nemen of een schip dat voorzien is van een kapitein en de benodigde aantal matrozen te laten uitvaren. Ook het uitvaren van de schepen is een uniek mechanisme in dit spel. Je kan een schip namelijk helemaal onderaan laten starten in de hoop dat het onderweg alle mogelijke bonuspunten opraapt, maar ook met het risico dat je tegenstanders het onderweg uit koers slaan, waardoor het uit de vaart wordt genomen. De speler met de meeste punten aan het einde van het spel wint.

Vergeten Stad

Vergeten Stad
Vergeten Stad

Vergeten Stad

Auteur(s): Matt Leacock
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 45 min


Beschrijving: De Vergeten Stad is van de maker van Pandemie en Het Verboden Eiland en is net zoals de vorige twee een coöperatief spel. Dit keer bevinden de spelers zich in de woestijn. Onder hen ligt een vergeten stad. Die zullen ze moeten uitgraven tot ze alle 4 de onderdelen van een vliegmachine én de vertrekplaats hebben gevonden.

Een speelbeurt bestaat uit het uitvoeren van 4 acties, gevolgd door het trekken van stormkaarten. De mogelijke acties zijn: verplaatsen, zand wegscheppen, een tegel uitgraven (= hem omdraaien en het verborgen stadsdeel blootleggen) of een onderdeel recupereren. De clue zit hem in het omdraaien van de tegels, wat alleen kan als er geen zand meer opligt, die de stad stukje voor stukje blootleggen. Zo zijn er o.a. tunnels die alles met elkaar verbinden, waterbronnen, aanwijzingen naar waar de vliegtuigonderdelen liggen en plekken die je een speciale uitrustingskaart opleveren.

Tot slot van je beurt ga je een aantal zandstormkaarten trekken. Deze zullen in hoofdzaak tegels doen verschuiven en er vooral zand opgooien. Er zijn echter ook brandende zon - kaarten (waardoor iedere speler die niet in een koele tunnel staat 1 eenheid water van zijn veldfles verliest) en 'de storm wordt sterker' - kaarten. Die laatste doen het niveau op de zandstormmeter stijgen, waardoor er meer zandstormkaarten moeten getrokken worden in volgende beurten.

Als de spelers alle onderdelen van de vliegmachine hebben gevonden en samen op de landingsplaats staan, dan hebben ze gewonnen. Ze verliezen echter als iemand sterft (geen water meer in de veldfles), als er onvoldoende zandtegels zijn om te plaatsen of als de zandstormmeter het laatste niveau bereikt.

Via Nebula

Via Nebula
Via Nebula

Via Nebula

Auteur(s): Martin Wallace
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 45 - 60 min

Beschrijving: Het speelbord van Via Nebula is dubbelzijdig met een makkelijke kaart aan de ene zijde voor de familieversie en een moeilijke kaart aan de andere zijde voor de expertversie. Op de kaart staan een aantal weides, plekken bedekt met mist, plekken bedekt met versteend woud, ruïnes en plekken die je simpelweg niet mag betreden. Op de weidetegels op het bord worden willekeurig de grondstoffentegels gelegd, waarbij men de grondstoffentegels met 5 grondstoffen op ook meteen vervangt door de afgebeelde grondstof. Iedere speler start met een aantal weidetegels (aantal is afhankelijk van het aantal spelers) en 2 opdrachtkaarten. Centraal op het bord liggen 4 opdrachtkaarten open.

Als je aan de beurt bent, dan heb je 2 actiepunten. De mogelijke acties zijn: een plaats met mist vervangen door 1 van je weidetegels, een plaats met versteend woud vervangen door 1 van je weidetegels (dit kost 2 actiepunten en dus je volledige beurt), een grondstoffentegel vervangen door 1 van je ontdekkers (er komen dan evenveel grondstoffen op de tegel te liggen als aangegeven; de tegel is punten waard voor jou, maar elke grondstof die nog bij je ontdekker ligt op het einde van het spel zal minpunten opleveren), plaats 1 van je bouwsites op het bord (op de plek van een ruïne), transporteer een grondstof van om het even welke tegel (ook al staat er een ontdekker van een andere speler) naar een bouwsite van jou; dit kan echter alleen als er een ononderbroken pad van vrije weidetegels tussen de locatie van de grondstof en jouw bouwsite bestaat!) of vervul een opdracht uit je hand of 1 van de openliggende (op de bouwsite moeten dan minstens de grondstoffen liggen die de kaart vereisen en je vervangt de bouwsitetegel door 1 van je 5 gebouwen; liggen er te veel grondstoffen op, dan zullen dit minpunten zijn; de opdrachtkaart geeft punten en een eenmalig voordeel dat je direct moet gebruiken).

Het spel is gedaan als iemand zijn vijfde gebouw heeft geplaatst. Alle andere spelers krijgen dan wel nog 1 beurt. Pluspunten heb je voor vervulde opdrachtkaarten, genomen grondstoftegels en elke stapel van weidetegels die op is. Minpunten zijn er voor grondstoffen die je te veel hebt omdat ze nog bij een ontdekker liggen, nog op een niet afgebouwde bouwsite liggen of die te veel op een bouwsite lagen tijdens het spel. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Village (= Het Dorp)

Village (= Het Dorp)
Village (= Het Dorp)

Village (= Het Dorp)

Auteur(s): Inka Brand & Markus Brand
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 75 min

Beschrijving: In Village gaat u verschillende generaties maken en deze laten meeschrijven aan de familiekroniek van de stad. Naarmate het spel vordert zullen de oudere generaties sterven, maar voor 1 keer vindt u dat niet erg, want zo komen ze in de analen terecht van de stad. Alleszins toch de eerste die iets bereikt hebben in een bepaald gebied, de anderen gaan naar een anoniem graf.

Een ronde start met het plaatsen van een aantal invloedsblokjes (in verschillende kleuren) op het bord op de 8 verschillende actieplaatsen. Mogelijke acties zijn: graan oogsten (graan is een belangrijk betaalmiddel om bvb. upgrades te krijgen in het stadhuis of de kerk), een nieuw familielid maken (van een volgende generatie) of er 1 terug nemen van het bord, een goed verwerven (paarden en ploegen kunnen bvb. gebruikt worden voor extra graan, op de markt of om te reizen), naar de markt gaan (ieder mag 1 vraag van 1 marktkramer voldoen voor overwinningspunten), reizen (het aantal bezochte locaties bepaalt hoeveel punten je hier scoort op het einde van het spel), lid worden van de gemeenteraad (om voordelen te verkrijgen als startspeler worden), naar de kerk gaan (om punten te scoren naar gelang de positie) en tot slot is er de wensput, waar je 1 van de vorige acties mag kiezen, mits het betalen van invloedsblokjes.

Elke actie kost echter een bepaalde hoeveelheid tijd. Dit hou je bij op je persoonlijk spelersbord en elke keer je bent rondgegaan moet/mag een familielid van de oudste generatie sterven. Afhankelijk van waar hij stond op het moment dat hij stierf, kan hij al dan niet opgenomen worden in de stadskroniek. Echter alleen de eerste die iets gedaan hebben in een bepaald gebied worden herdacht (zo gaat dat in het leven), de anderen moeten in een anoniem graf. Als ofwel de stadkroniek geschreven is (vol is) ofwel de anonieme begraafplaats vol, stopt het spel en kijkt men hoeveel punten men gescoord heeft in de verschillende gebieden. Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

Viticulture

Viticulture
Viticulture

Viticulture

Auteur(s): Jamey Stegmaier & Alan Stone
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: 45 - 90 min

Beschrijving: In Vitculture, waar u een wijnboer in Toscane bent, start je met 3 velden en een kleine wijnkelder.

Een ronde Viticulture bestaat uit 4 seizoenen. In de lente gaan de spelers kiezen om hoe laat ze opstaan om aan het werk te gaan. De speler die als eerste opstaat, mag in elk volgend seizoen als eerste z'n acties gaan bepalen, maar krijgt minder voordelen dan de speler die later opstaat. Extraatjes zijn o.a een extra wijnkaart, extra contract, geld, een bezoekerskaart, een overwinningspunt of een seizoensarbeider extra ter beschikking.
In de zomer ga je jouw arbeiders inzetten op de mogelijke zomeracties. Om beurten plaatst iedereen een arbeider en voert de bijbehorende actie uit. De mogelijke zomeracties zijn: een wijnkaart trekken, 2 geld nemen, een gebouw bouwen tegen de kost zoals aangegeven op het speelbord, een druivelaar planten, druiven verkopen voor hun huidige waarde of een zomer bezoekerskaart spelen.

In de herfst mogen de spelers een zomer of winter bezoekerskaart van de trekstapel nemen. Indien je de cottage reeds bouwde, mag je een kaart extra nemen.

De winterfase verloopt identiek als de zomerfase. De mogelijke winteracties zijn: een wijncontract trekken, één veld oogsten en op het druivenspoor aangeven, extra arbeiders aanschaffen voor één geld, extra arbeiders opleiden voor vier geld, een contract vervullen met de benodigde wijn, druiven pletten en omzetten in wijn (wit, rood, rosé of schuimwijn) of een winter bezoekerskaart spelen.

Op het einde van een jaar rijpt je wijn, komen de arbeiders terug, wordt je uitbetaald volgens je waarde en moet je jouw handkaartenlimiet in acht nemen (7 kaarten max.).

Het spel eindigt als iemand 20 of meer punten weet te scoren. De ronde wordt dan uitgespeeld en wie de meeste punten heeft dan, die wint het spel.

Vorsten van Florence

Vorsten van Florence
Vorsten van Florence

Vorsten van Florence

Auteur(s): Wolfgang Kramer & Richard Ulrich
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 90 min

Beschrijving: Italië aan het begin van de 16e eeuw, beleef de bloeitijd van de Renaissance. Het spel bestaat uit zeven ronden met ieder twee fasen. In de eerste fase wordt er geboden op dingen als jongleurs, diverse groenvoorzieningen, bouwmeesters en prestige- en wervingskaarten. Het bod begint altijd bij 200 florijnen en moet per 100 verhoogd worden. Als alle spelers een voorwerp gekocht hebben treed de tweede fase in. Iedere speler mag twee acties ondernemen. Er mogen gebouwen gemaakt worden, die drie prestigepunten opleveren, er mag een nieuw persoon naar het hof gehaald worden, er kan een vrijheid ingevoerd worden, een bonuskaart uitgezocht of een werk verricht worden. Om de meeste prestigepunten te halen, en daarmee het spel te winnen, zul je werken moeten verrichten. Op iedere persoonskaart staat aangegeven hoeveel werkpunten er met verschillende middelen verkregen kunnen worden. Op iedere persoonkaart vind je immers terug welk gebouw, groenvoorziening en vrijheid ze nodig hebben om optimaal te presteren. Per ronde loopt het minimaal benodigd aantal werkpunten om een werk te mogen verrichten op. De werkpunten kunnen geïncasseerd worden als geld of als prestigepunten. Per ronde wordt er gekeken welke speler het grootste werk heeft gemaakt, deze krijgt hiervoor drie extra prestigepunten. Na de laatste ronde kunnen er nog punten verdiend worden met prestigekaarten. Hierop staan voorwaarden waaraan de speler moet voldoen om een aantal punten te behalen. Wie na de laatste ronde en na het uitspelen van de prestigekaarten de meeste punten heeft, heeft zijn hof het beste ontwikkeld, en is dus de winnaar.

Warlock

Warlock
Warlock

Warlock

Auteur(s): Fabrice Vandenbogaerde
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 60 min

Beschrijving: In Warlock bouw je je stad uit met allerlei mogelijke creaturen zoals kabouters, orken of draken. Het speciale aan Warlock is dat elke kaart op 4 verschillende manieren kan gebruikt worden: om zijn geldwaarde tijdens de veiling, als grondstof van een bepaald type, als speciale actie (gelinkt aan het ras, waarbij elk ras ook nog een speciale eigenschap heeft) of om te bouwen in jouw stad als inwoner.

Een spel Warlock duurt maximaal 3 rondes en bestaat op zijn beurt uit 3 fases. Het spel eindigt echter vroegtijdig als iemand zijn stad heeft volgebouwd (16 kaarten). Een fase van een ronde begint met het nemen van 5 kaarten. Vervolgens moet men van zijn handkaarten er 1 doneren aan Hubba's bar en mag je er 1 leggen in jouw mijn (dan is ze geld waard) of in jouw kerker (dan is ze een grondstof). Daarna mag iedereen 3 acties doen waarbij je of een kaart bijtrekt of er 1 speelt. Als je er 1 speelt kan je ze opnieuw in jouw mijn of kerker leggen of als actiekaart spelen (zo laten mensen je 3 kaarten trekken en brengen reuzen een draak in jouw stad waarbij alle orthogonaal aangrenzende kaarten daardoor beschermd zijn tegen vernietiging door bvb. een ork) of tenslotte bouwen in jouw stad door de benodigde grondstoffen af te geven uit jouw kerker.

Na 3 fasen is er een veilingsronde waarbij je biedt met goud uit je mijn. De speler met het hoogste bod mag als eerste 1 kaart uit Hubba's bar gratis aanbouwen in zijn stad en 1 verwijderen. Als iedere speler dat gedaan heeft mag je tenslotte nog 1 kaart aan je hand toevoegen. Na 3 rondes of als iemand zijn stad is volgebouwd tel je de punten van de kaarten zelf enerzijds en de bonuspunten anderzijds (bonussen zijn er o.a. voor het hebben van verschillende rassen of binnen een ras de meerderheid te hebben). Wie daarna de meeste punten heeft, die wint het spel.
 

Welcome to...

Welcome to...
Welcome to...

Welcome to...

Auteur(s): Benoit Turpin
Aantal spelers: 1 - 100
Speelduur: 25 min

Beschrijving: Welcome to.. is een roll-and-write - spel, maar dan zonder dobbelstenen. Elke beurt worden er 3 kaarten omgedraaid, waardoor telkens 3 combinaties ontstaan van een huisnummer met een actie. Iedereen heeft op zijn blaadje 3 straten en binnen elke straat moeten de huisnummers oplopend neergeschreven worden, maar mag je gaten creëren. Als je een huisnummer niet correct kan neerschrijven, dan moet je dit aanduiden en levert dit mogelijks negatieve punten op.

Mogelijke acties zijn: trek een hek om te bouwen aan een estate (je hebt estates (= groep van aantal huizen mlet links en rechts een hek) van een bepaalde grootte nodig om een objectief te vervullen, waarbij de eerste die een bepaald objectief vervult ook de meeste punten krijgt), verhoog de puntenwaarde van een bepaald type (= grootte) estate, bouw aan je park, bouw een zwembad (kan alleen bij bepaalde huizen), schrijf een bisnumer (hoe meer je deze actie gebruikt, hoe meer negatieve punten) of doe onderhoudswerken (hier krijgt men punten naar gelang men hoeveel men er heeft uitgevoerd).

Het spel is gedaan als iemand alle objectieven heeft vervuld of als iemand drie keer een huisnummer niet correct heeft kunnen plaatsen. Men telt dan zijn punten voor elk van de categoriën en wie de meeste punten hefet, die wint.

Wie Verhext!

Wie Verhext!
Wie Verhext!

Wie Verhext!

uteur(s): Andreas Pelikan
Aantal spelers: 3-5
Speelduur: 45 min.

Beschrijving: Wie Verhext! zit in de Alea-reeks, maar is meer een familiespel. Het is een leuk spel waarbij je telkens 5 karakters uit 12 mogelijkheden moet kiezen. Elk karakter heeft bijzondere eigenschappen: met sommige kan je ingrediënten als drakenbloed of slangengif verzamelen, anderen geven je goud en met nog andere kan je toverdranken brouwen die punten opleveren. Omdat elke speler echter hetzelfde karakter kan kiezen moet je elke keer de keuze maken of je voor de volle pot wil gaan - met het risico met lege handen achter te blijven - of voor de 'troostprijs'. Telkens een verscheurende keuze die gegarandeerd zorgt voor het nodige gevloek aan tafel.

Yamataï

Yamataï
Yamataï

Yamataï

Auteur(s): Bruno Cathala & Marc Paquien
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 40 - 80 min

Beschrijving: Na Five Tribes mocht Bruno Cathala, nu samen met Marc Paquien, ook het volgende spel van Days of Wonder ontwerpen. In Yamatai gaat u deze keer naar het Japan in de late Middeleeuwen.

Als u aan de beurt bent, dan gaat u 5 stappen afhandelen. Eerst kiest u een boottegel uit het nog beschikbare aanbod. Deze geven u minstens 1 boot in 1 van de 5 mogelijke kleuren, een speciale eigenschap (zoals 2 boten wegnemen, 2 boten van plaats verwisselen,...) en deze bevatten ook een nummer (hoe beter de speciale eigenschap, hoe hoger het nummer).

Vervolgens mag u 1 boot bijkopen of verkopen. Dan moet u minstens 1 boot op het bord plaatsen. Dan kan via een haven of als u wilt voortbouwen aan een bestaande rij boten, dan moet de kleur matchen van de laatste boot in die rij. De boten worden tussen eilanden geplaatst en nadat u die geplaatst hebt, kiest u tussen gunstfiches van naburige eilanden wegnemen of op een leeg eiland bouwen. Voor dit laatste kiest u 1 van de beschikbare gebouwen en moet de afgebeelde kleurencombinatie van boten rond dat eiland aanwezig zijn. Naast de punten van het gebouw, krijgt u ook mogelijks extra punten voor bouwen op een berg of naast een poort of paleis en kan u geld verdienen als u in een keten bouwt.

Tot slot van uw beurt mag u maximaal 1 boot overdragen naar de volgende ronde en mag u met uw gunstfiches een specialist inhuren (deze geeft je een speciaal voordeel tijdens het spel). Als iedereen gespeeld heeft, wordt de nieuwe spelersvolgorde bepaald op basis van de nummer van de gekozen boottegel (van laag naar hoog).

Het spel is gedaan als er van 1 soort (gebouwen, specialisten,...) iets op is. Wie dan de meeste punten heeft verzameld, die wint het spel.

Yspahan

Yspahan
Yspahan

Yspahan

Auteur(s): Sebastien Pauchon
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 60 min

Beschrijving: Elke ronde worden er negen dobbelstenen gegooid (meer mag ook, als je betaalt). Die worden naar getal gesorteerd op een speciaal bordje met de zes mogelijke acties. Omdat niet altijd alle getallen gegooid worden, is niet iedere actie altijd beschikbaar. Afhankelijk van wat je kiest mag je geld of kamelen uit de voorraad nemen of blokjes op het hoofdbord plaatsen. Geld en kamelen heb je nodig om gebouwen te maken die je speciale voordelen opleveren. Blokjes plaats je in huizen, die onderdeel zijn van souks. Souks horen weer bij een bepaalde wijk, die ieder hun eigen dobbelsteenactie hebben. Drie keer tijdens het spel worden er punten uitgedeeld voor compleet gevulde souks en voor de karavaan. Deze staat afgebeeld op een eigen bord; blokjes kun je van een souk naar de karavaan verplaatsen door het afzien van een andere actie. Wie na de laatste telling de meeste punten heeft, wint het spel.

Zooloretto

Zooloretto
Zooloretto

Zooloretto

Auteur(s): Michael Schacht
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: 30 - 45 min
Leeftijd: Vanaf 8 jaar

Beschrijving: De spelers hebben in Zooloretto allemaal een lege dierentuin voor zich liggen met drie verblijven en een grote stal. In de verbijven moeten de dieren komen en je krijgt in principe pas punten vanaf het moment dat het verblijf op één dier na gevuld is. Natuurlijk zitten in 1 verblijf slechts diersoorten van 1 soort, dus mixen mag niet. De dieren in de stal leveren per soort minpunten op.

In het centrum van de speeltafel staan net zo veel vrachtwagens klaar als er spelers zijn. Tijdens je beurt mag je of een fiche trekken en die op één van deze vrachtwagens leggen, of één van de vrachtwagens pakken. Behalve dierenfiches, zijn er ook geldfiches en fiches met horecagelegenheden (die voor extra punten zorgen). Het dus zaak om in te schatten wanneer een vrachtwagen voor jou het aantrekkelijkst is.
Een extra in dit spel zijn de mannetjes- en vrouwtjesdieren. Van elke diersoort zijn er een aantal dieren die te jong of oud zijn om te paren, maar ook twee vruchtbare mannetjes en twee vruchtbare vrouwtjes. Zet je deze samen in een verblijf dan krijg je er gratis een jong van dezelfde soort bij.

Met het geld dat je tijdens het spel verzamelt, kan je verder nog een paar extra acties uitvoeren. Je kan bijvoorbeeld een extra verblijf openen of dieren uit de stal van een andere speler kopen.
Het spel eindigt als men aan de reservestapel met fiches begonnen is om de vrachtwagens op te vullen. De ronde wordt dan uitgespeeld en dan worden de punten geteld (in plus voor dieren in de verblijven en verschillende types horeca en in min voor elke diersoort die men in zijn stal heeft). Wie de meeste punten heeft, die wint het spel.

© 2019 Prettig Gescoord